Aktualności

29.08.2016

NEUCA na ścieżce wzrostu rentowności w pierwszym półroczu

W pierwszym półroczu 2016 r. NEUCA wypracowała 56,8 mln zł zysku netto o 6% więcej niż przed rokiem. Bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych dynamika wyniku netto Grupy wyniosła ponad 4%. NEUCA zrealizowała 52% prognozy finansowej zakładającej zysk netto w 2016 r. na poziomie 110 mln zł bez zdarzeń jednorazowych.

Spółka zanotowała istotny wzrost rentowności na poziomie marży brutto, która wyniosła w pierwszym półroczu 10,07% i była wyższa o 0,64 pkt % niż w analogicznym okresie w 2015 roku. W samym drugim kwartale tego roku marża brutto sięgnęła 10,51%vs. 9,71% w drugim kwartale 2015. Wyższa marża to w dużej mierze efekt wzrostu znaczenia produktów własnych i nowych inicjatyw biznesowych w wynikach Grupy.

W segmencie produktów własnych NEUCA osiągnęła 12,1 mln zł zysku netto w pierwszym półroczu 2016 r. czyli o 26% więcej niż przed rokiem. Sprzedaż do aptek wyniosła 52,9 mln zł vs. 42,7 mln zł w pierwszym półroczu 2015 r, co oznacza 24% wzrost r/r.

NEUCA w pierwszej połowie roku zrealizowała szereg inwestycji w biznesy oferujące usługi dla pacjenta. Od stycznia do lipca zainwestowała w 26 przychodni lekarskich, zwiększając tym samym liczebność sieci przychodni Świat Zdrowia do 48 placówek. W maju Spółka wdrożyła urządzenie telemedyczne Diabdis, dedykowane diabetykom. Z kolei w lipcu NEUCA wprowadziła markę Pratia dla firm z segmentu badań klinicznych należących do Grupy.

NEUCA w pierwszym półroczu poprawiła swoje wyniki finansowe na wszystkich poziomach rentowności. Istotnym czynnikiem wzrostu wyników jest pozycja Grupy na rynku, szczególnie w segmencie aptek niezależnych, które są strategicznymi partnerami Spółki. NEUCA odnotowuje wysokie wskaźniki satysfakcji klienta mierzone przez niezależną firmę badawczą IMS Health oraz poszerza zasięg swoich programów partnerskich (Zysk+, Partner+, Regionalne Programy Marketingowe). Na koniec czerwca uczestniczyło w nich ponad 41% wszystkich aptek niezależnych.

Poprawa jakości obsługi oraz pogłębianie relacji z niezależnymi farmaceutami sprzyja umocnieniu pozycji Grupy w tym segmencie. W drugim kwartale Spółka miała prawie 30% udziałów wśród aptek niezależnych w porównaniu do 27% w analogicznym okresie przed rokiem.  Na całym rynku hurtu aptecznego jej udziały w drugim kwartale bieżącego roku wynosiły blisko 28%.

Jednym z fundamentów budowy wyniku finansowego i rentowności jest również  segment produktów własnych. Obecnie ich udział w łącznym zysku netto Grupy to ponad 20%. W pierwszym półroczu trwały prace, związane z optymalizacją portfolio oraz zwiększeniem rotacji produktów w aptekach. W efekcie przychody ze sprzedaży z tego obszaru w pierwszych sześciu miesiącach roku wzrosły o 24% do blisko 53 mln zł, przy jednoczesnym planowanym wyhamowaniu dynamiki nowych wdrożeń.

W pierwszej połowie rokuNEUCA wiele uwagi poświeciła inwestycjom w biznesy zorientowane na pacjenta. Od początku roku liczba przychodni powiększyła się o 26 placówek. Obecnie jest ich 48 i obsługują one już blisko 107 tysięcy pacjentów w siedmiu województwach.

Z kolei w maju Grupa wprowadziła na rynek innowacyjne urządzenie Diabdis, dedykowane diabetykom. Nowe rozwiązanie działające w systemie telemedycznym spotkało się z pozytywnym odbiorem wśród pacjentów. Do lipca zarejestrowanych w systemie było ponad 700 pacjentów.

Nowe biznesy mają długoterminową perspektywę i ich znaczącego udziału w budowę wyniku wartości Grupy oczekujemy dopiero za kilka lat. Jednak już dziś widzimy pozytywny wpływ we wzroście marży brutto wyniku przychodni lekarskich i segmentu badań klinicznych. Znaczącą rolę w zwiększaniu rentowności pełnią produkty własne, które obecnie traktujemy jako podstawowy obszar naszej działalności. Na przykładzie tego segmentu udowodniliśmy, że potrafimy rozwijać nowe inicjatywy biznesowe i dzięki nim rozszerzać ofertę dla naszych strategicznych klientów – niezależnych farmaceutów – mówi Piotr Sucharski, Prezes Zarządu NEUCA.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

NEUCA SA

więcej o NEUCA SA

NEUCA: większe przychody i zyski w 3Q 2018 r.

• Spółka w ciągu trzech kwartałów 2018 r. wypracowała 73,9 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, czyli o 8% więcej niż przed rokiem. W samym trzecim kwartale br. NEUCA zarobiła 22,2 mln zł netto, co oznacza wzrost o 3%. Jednocześnie Grupa osiągnęła wysoką marżę brutto na poziomie 10,3%, czyli o 0,2 p.p. więcej wobec trzeciego kwartału 2017 r. 

• NEUCA po trzech kwartałach 2018 r. odnotowała wzrost przychodów o 4% do 5,8 mld zł. Jednocześnie Grupa umocniła silną pozycję rynkową, osiągając blisko 29% udziałów w branży hurtu aptecznego. 
• Sprzedaż segmentu produktów własnych do aptek po dziewięciu miesiącach br. wzrosła o 17% do prawie 104 mln zł. Przychody z biznesów pacjenckich wzrosły w tym okresie o 34% do 87,3 mln zł. 
• Grupa intensywnie rozwija współpracę z farmaceutami w ramach programów aptecznych. Na koniec trzeciego kwartału 2018 r. uczestniczyło w nich ponad 5700 aptek (43% aptek w kraju), w tym w programie Partner+ 825 aptek (6% krajowych aptek).

więcej

NEUCA otworzyła nowoczesne Centrum Dystrybucyjne w Toruniu

Grupa NEUCA, czołowy dostawca produktów i usług na rynku zdrowia w Polsce, oficjalnie uruchomiła centrum dystrybucyjne w Toruniu. Inwestycja, realizowana od 2016 r. ma duże znaczenie dla wzmocnienia łańcucha dostaw oraz prac związanych z udoskonalaniem jakości serwisu i obsługi aptek współpracujących z Grupą.

więcej

NEUCA chce uczynić Toruń stolicą medycznych start-upów

W dniach 9-11 grudnia 2016 r. w Toruniu odbędzie się pierwsza edycja NEUkubator Heathcare Weekend, programu akceleracji dla młodych firm z branży ochrony zdrowia. Organizatorem jest Grupa NEUCA, czołowy dostawca produktów i usług na rynku zdrowia oraz Exea Smart Space, inkubator biznesu. Patronat honorowy nad inicjatywą objął Prezydent Torunia Michał Zaleski. Najlepsze firmy prezentujące się w trakcie wydarzenia będą mogły przeprowadzić z Grupą NEUCA pilotaż o wartości do 100 tysięcy złotych.

więcej

Grupa NEUCA poprawia wyniki i rozwija nowe biznesy

NEUCA w pierwszym kwartale 2016 wypracowała 35,2 mln zł zysku netto, tj. o 10% więcej niż przed rokiem. Bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych dynamika wyniku netto Grupy wyniosła 7%. Spółka zrealizowała ponad 32% prognozy finansowej zakładającej zysk netto w 2016 r. na poziomie 110 mln zł bez zdarzeń jednorazowych.

więcej

NEUCA rusza z programem dla start-upów

NEUCA, czołowy dostawca produktów i usług na rynku zdrowia oraz lider dystrybucji leków w Polsce zapowiada inwestycje w młode firmy z branży healthcare. Spółka przygotowuje program akceleracji dla start–upów, których profil może być synergiczny z obecnymi biznesami Grupy. Działania w tym obszarze prowadzi specjalny zespół – Neukubator. Z myślą o start-upach Spółka przygotowuje specjalne wydarzenie w Toruniu.

więcej

NEUCA poprawia wyniki i zwiększa dywidendę

W 2015 r. Spółka osiągnęła 102,3 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, tj. o 19% więcej niż przed rokiem. Razem ze zdarzeniami jednorazowymi Grupa zarobiła 101,5 mln zł, czyli o 9% więcej niż w 2014 r. NEUCA wypełniła w 102% prognozę finansową zakładającą zysk netto w 2015 r. na poziomie 100 mln zł bez zdarzeń jednorazowych.

więcej

NEUCA zwiększa zyski i wdraża strategię pacjencką

O 105% do 24,8 mln zł wzrósł (r./r.) w trzecim kwartale 2015 r. zysk netto NEUCA. Bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych wynik netto zwiększył się o 75% w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. NEUCA po trzech kwartałach 2015 r. zrealizowała 79,2% prognozy finansowej, zakładającej w całym 2015 r. 100 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych. Przychody Grupy zwiększyły się w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 r. o 9% do 5,23 mld zł przy dynamice rynku hurtu aptecznego na poziomie 6,5%. NEUCA stale utrzymuje silną pozycję lidera rynku osiągając prawie 29% udziałów po trzech kwartałach 2015 r.

więcej

Dynamiczny wzrost zysku NEUCA w pierwszym kwartale 2015 r.

Spółka poprawiła wyniki finansowe w pierwszym kwartale w dużej mierze dzięki efektom korzyści związanymi z integracją ACP Pharma oraz sprzyjającej dynamice rynkowej. W okresie styczeń - marzec 2015 r. wartość rynku hurtu aptecznego wzrosła o 9,4%. Z kolei w całym rokuNEUCA prognozuje, że dynamika rynku sięgnie 4%. W tym otoczeniu Spółka zamierza wypracować 100 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych. Po pierwszym kwartale realizacja planu finansowego wynosi 33%.

więcej

NEUCA prognozuje 100 mln zł zysku w 2015 r.

Grupa NEUCA planuje w 2015 r. zwiększyć wynik netto bez zdarzeń jednorazowych o 16 proc. do 100 mln zł. Poprawa wyniku będzie w dużej mierze efektem synergii, wynikających z połączenia z ACP Pharma.  

więcej

NEUCA SA otwiera własną linie do pakowania leków

NEUCA, największy hurtowy dystrybutor farmaceutyków w kraju, otworzyła w Swarzędzu linię do pakowania leków. Projekt ma zwiększyć rentowność segmentu marek własnych, który ma coraz większy udział w zysku Grupy. Wartość inwestycji wyniosła ok. 13 mln zł.

więcej

NEUCA umacnia pozycje rynkową

Grupa NEUCA osiągnęła w trzecim kwartale silną pozycję rynkową realizując jednocześnie bardzo szybką restrukturyzację ACP Pharma i poprawiając satysfakcję klienta. Na koniec września 2014 r. udziały Spółki w rynku hurtu aptecznego wyniosły blisko 31%. Dzięki połączonym potencjałom NEUCA i ACP Pharma przychody Grupy zwiększyły się w trzecim kwartale o 21% do 1,74 mld zł. Po dziewięciu miesiącach tego roku wyniosły 4,79 mld zł i wzrosły o ponad 9%.

więcej

Neuca prognozuje 90 mln zł zysku w 2014 r.

Największy hurtowy dystrybutor farmaceutyków w Polsce planuje wypracować w 2014 r. 90 mln zł zysku bez zdarzeń jednorazowych, co oznacza wzrost o blisko 12% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

więcej

NEUCA SA ma zgodę na przejęcie ACP Pharma

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę Grupie NEUCA na zakup ACP Pharma, czołowego hurtowego dystrybutora leków w Polsce. Jest to część transakcji przejęcia w konsorcjum z funduszem Penta Investments aktywów holdingu Mediq, znajdujących się w Polsce.

więcej

Neuca poprawia wyniki

W 2013 r. Grupa NEUCA zrealizowała w 104% prognozę finansową, która zakładała osiągnięcie 77 mln zł zysku bez zdarzeń jednorazowych.

więcej