Aktualności

14.11.2016

Przychody Auxilia SA wzrosły o 15 % w trzech kwartałach 2016 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował trzy kwartały 2016 r. Zgodnie ze strategią Spółki, Zarząd koncentruje się na wzroście biznesu. Od początku rokuotwarto nowe oddziały i rozbudowano istniejące zespoły sprzedażowe, poszerzono ofertę dla Klientów oraz zaimplementowano rozwiązania związane z polepszeniem obsługi posprzedażowej. Grupa Auxilia kontynuuje wzrosty przychodów, które w trzech pierwszych kwartałach wyniosły ponad 7 mln zł.

W trzech kwartałach 2016 r. przychody Grupy Auxilia SA wyniosły 7 152 tys. zł, co oznacza 15 % wzrost w porównaniu do tego samego okresu rokwcześniej. Wynik EBITDA w okresie styczeń-wrzesień sięgnął 990 tys. zł wobec 1 484 tys. zł wypracowanych w trzech kwartałach 2015 r.  Zysk netto w tym okresie wyniósł 364 tys. zł wobec 999 tys. zł w tym samym okresie poprzedniego roku.

Od początku rokuGrupa zwiększa skalę działalności. Wartość pozyskanego portfela spraw odszkodowawczych od stycznia do września 2016 r. wyniosła 33 293 tys. zł, co oznacza 12 % wzrost wobec tego okresu rokwcześniej. W III kwartale 2016 r. zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych wyniosły 8 504 tys. zł, a w samym wrześniu wyniosły 4 233 tys. zł, co oznacza 40 % wzrost wobec tego okresu poprzedniego roku.

Minione trzy kwartały 2016 rokubyły dla nas bardzo intensywne. Działania, które zrealizowaliśmy mają przygotować Grupę do dalszych wzrostów. Postawiliśmy na rozwój sieci sprzedaży i pracowników, by w pełni móc realizować założone cele biznesowe. Dzięki otwarciu kolejnych oddziałów dotarliśmy do nowych rynków geograficznych. Jesteśmy już obecni w całej Polsce i zebraliśmy silny zespół specjalistów. Polepszyliśmy również procesy w sferze technologii informacyjnych. Dodatkowo pracowaliśmy nad szeregiem usług i rozwiązań, które są dostosowane do potrzeb naszych klientów.” - powiedział Krzysztof Górka, Wiceprezes Zarządu Auxilia SA

W samym III kwartale 2016 rokuprzychody ze sprzedaży osiągnęły 2 131 tys. zł i były wyższe o 7,5 % w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Wynik EBITDA w tym okresie wyniósł -395 tys. zł, na poziomie netto odnotowano stratę w wysokości 531 tys. zł. Na osiągnięte wyniki wypływ miały jednorazowe koszty związane z przeprowadzoną emisją obligacji oraz utworzeniem nowych oddziałów regionalnych. Zwiększone koszty w tym okresie związane były również ze wzrostem zatrudnienia w nowych oraz istniejących oddziałach.

Auxilia zgodnie ze swoją strategią postawiła na dalszy rozwój skali działalności. Dzięki unikalnemu systemowi budowy i funkcjonowania sieci sprzedaży Auxilia SA podejmowała prace rozwojowe związane z utworzeniem dwóch nowych oddziałów regionalnych dedykowanych odpowiednio regionom Podlasia i Lubelszczyzny oraz Pomorza. W nowo otwartych oddziałach zrektrutowano dyrektorów sprzedaży oraz doradców do nowych oraz istniejących już biur regionalnych. Zwiększenie zatrudnienia ma przełożyć się na większą kontraktację portfela odszkodowań, a w konsekwencji wyższe przychody ze sprzedaży netto. Auxilia utworzyła również wewnętrzny dział marketingu dedykowany wsparciu działu sprzedaży i PR Spółki.

W III kwartale Auxilia wprowadziła do oferty usługę Natychmiastowej Pomocy Finansowej, która ma na celu wsparcie osób poszkodowanych na najwcześneijszym etapie współpracy ze Spółką. Dodatkowo w minionym okresie Grupa podjęła szereg działań w celu wprowadzenia nowych rozwiązań i usług.

Wsparciem dla zwiększenia wyników w przyszłych kwartałach mają być równie działania podjęte w obszarze obsługi prawnej, które mają na celu wdrożenie trybu przyspieszonej wyceny kwotowej sprawy dla klienta oraz zwiekszenie skuteczności w zakresie kwot odszkodowań uzyskiwanych dla klientów na etapie przedsądowym. Dodatkowo Auxilia prowadziła prace rozwojowe w obszarze IT i systemów informatycznych, oraz procedur związanych z obsugą posprzedażową Klientów.

W minionym okresie, Auxilia z sukcesem przeprowadziła również emisję obligacji o wartości 2,77 mln zł - w trudnych warynkach rynkowych udało się zrealizować cel w 92,4 % Pozyskane środki przeznaczone zostały na stworzenie dwóch nowych oddziałów w rejonie Lubelszczyzny oraz Pomorza.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Auxilia SA

więcej o Auxilia SA

Auxilia zakończyła I kwartał 2018 r. zyskiem netto na poziomie 254 tys. zł.

Auxilia SA, notowany na GPW czołowy gracz w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował I kwartał 2018 r. W tym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 169 % w porównaniu z analogicznym okresem rokwcześniej, a jego rentowność o 43,4 % r/r. Ten okres był przełomowy dla spółki również ze względu na rozpoczęcie sprzedaży wierzytelności w ramach transakcji quasi-sekurytyzacyjnych, które pozwolą na szybsze uzyskiwanie przychodów z tytułu prowadzonych spraw odszkodowawczych. Zysk netto grupy w tym okresie wyniósł 254 tys. zł.

więcej

Auxilia SA sprzedała wierzytelności warte ok. 1,10 mln zł.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, zawarł umowę sprzedaży wierzytelności o wstępnie szacowanej łącznej wartości 1,10 mln zł. Bezprecedensowa transakcja mająca znamiona quasi-sekurytyzacji wierzytelności pozytywnie wpłynie na bieżącą sytuację finansową Spółki.

więcej

Auxilia SA podsumowała IV kwartał 2017 r.

Auxilia SA, notowany na GPW czołowy gracz w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował IV kwartał 2017 r. Uwagę zwraca skuteczność zarządzania menedżerów sprzedaży, zmiany kadrowe na szczeblach menedżerów regionalnych, wprowadzenie kolejnych usług odszkodowawczych oraz dalsza koncentracja na najpoważniejszych szkodach. Auxilia kontynuowała rosnący trend wartości pozyskanego portfela do obsługi każdego miesiąca IV kwartału 2017 r. W tym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 17% r/r, a jego rentowność o 30% r/r. Grudzień był również rekordowym miesiącem w historii działalności Grupy jeśli chodzi o planowane przychody z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych.

więcej

Auxilia SA podsumowała III kwartał 2017 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował III kwartał 2017 r. Dzięki skuteczności zarządzania menedżerów sprzedaży, poprawie efektywności procesów rekrutacji, wprowadzeniu do sprzedaży nowych usług odszkodowawczych Auxilia zanotowała rosnący trend wartości pozyskanego portfela do obsługi każdego miesiąca III kwartału br. W tym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 31 % a jego rentowność o 26 %

więcej

Auxilia SA podsumowała I kwartał 2017 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował I kwartał 2017 r. W tym okresie koncentrowano się na działaniach w obszarze sprzedaży: m.in. wprowadzono formułę współpracy o charakterze franczyzowym, zmieniono model rozliczeń w sieci sprzedaży, zatrudniono nowego dyrektora zarządzającego sprzedażą. W I kwartale 2017 r. uruchomiono również innowacyjną usługę dla klienta biznesowego, trwały także prace nad nowymi produktami, m.in. skierowanymi do producentów energii z OZE.

więcej

Jacek Birlet nowym dyrektorem zarządzającym sprzedażą w Auxilia SA

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, ma nowego dyrektora zarządzającego sprzedażą. Od 1 marca 2016 r. Jacek Birlet, dotąd związany z Tax Care SA z Grupy Getin Holding, dołączył do Auxilia SA Menedżer odpowiedzialny jest za pion sprzedaży i jego rozwój.

więcej

Auxilia SA: 25 % wzrost wartości portfela spraw odszkodowawczych pozyskanego w IV kwartale 2016 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował IV kwartał 2016 r. W tym okresie koncentrowano się na działaniach intensyfikujących sprzedaż, m.in. poprzez rozbudowę nowych oddziałów. Do portfolio wprowadzono usługę odszkodowawczą dla klienta biznesowego, trwają prace nad kolejnymi, unikatowymi na rynku produktami. Dzięki podjętym wysiłkom rośnie wartość portfela spraw odszkodowawczych pozyskanych przez Spółkę - w IV kwartale wzrosła ona o 25 %

więcej

Zysk netto Grupy Auxilia wzrósł trzykrotnie w I półroczu 2016 r.

Auxilia SA, lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, w pierwszym półroczu koncentrowała się na dynamicznym wzroście biznesu – otworzyła dwa nowe oddziały, rozbudowała zespoły sprzedażowe. W wyniku prowadzenia unikatowego modelu biznesowego, GK Auxilia SA osiągnęła trzykrotny wzrost zysku netto w I półroczu 2016 r.

więcej