Aktualności

15.02.2017

Auxilia SA: 25 % wzrost wartości portfela spraw odszkodowawczych pozyskanego w IV kwartale 2016 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował IV kwartał 2016 r. W tym okresie koncentrowano się na działaniach intensyfikujących sprzedaż, m.in. poprzez rozbudowę nowych oddziałów. Do portfolio wprowadzono usługę odszkodowawczą dla klienta biznesowego, trwają prace nad kolejnymi, unikatowymi na rynku produktami. Dzięki podjętym wysiłkom rośnie wartość portfela spraw odszkodowawczych pozyskanych przez Spółkę - w IV kwartale wzrosła ona o 25 %

W IV kwartale 2016 r. przychody Grupy wyniosły 2 472 tys. zł wobec 3 071 tys. zł w tym samym okresie zeszłego roku. Wynik netto w tym okresie ukształtował się na poziomie -55 tys. zł. W czterech kwartałach 2016 r. przychody Grupy Auxilia SA wyniosły 9 624 tys. zł, co oznacza 5 % wzrost w porównaniu do tego samego okresu rokwcześniej. Natomiast w czterech kwartałach 2016 r. wynik netto wyniósł -380 tys. zł.

Na rezultaty ostatniego kwartału rokuwpływ miały koszty poniesione na rozwój sieci sprzedaży i wzrost zatrudnienia w tym obszarze. Otwarcie dwóch nowych oddziałów spowodowało zwiększenie poziomu amortyzacji pojazdów oraz kosztów usług obcych i wynagrodzeń. Na osiągnięte wyniki wpływ miały również jednorazowe koszty związane z przeprowadzoną emisją obligacji korporacyjnych.

„Jesteśmy na bardzo ważnym etapie rozwoju naszej Grupy, który ma nas przygotować do dalszych wzrostów. Działania, które podjęliśmy pomogą nam realizować ambitne cele biznesowe. W IV kwartale rozbudowywaliśmy naszą sieć sprzedaży - obecnie działa już na terenie całej Polski” - powiedział Krzysztof Górka, Wiceprezes Zarządu Auxilia SA „Posiadamy silny zespół handlowy, czego dowodem jest wzrost zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych o 25 % w samym IV kwartale. W ostatnich miesiącach wprowadziliśmy nową usługę dla klienta biznesowego oraz pracowaliśmy nad nowymi, unikatowymi produktami, dzięki którym chcemy stać się innowatorem w skali całego rynku” - dodał Wiceprezes.

Grupa Kapitałowa Auxilia SA zwiększa skalę działalności zgodnie z przyjętą strategią. W IV kwartale 2016 r. Grupa podejmowała kolejne kroki rozwojowe w obszarze sprzedaży, związane z rozbudową zespołów dwóch nowych oddziałów regionalnych na Podlasiu i Lubelszczyźnie oraz Pomorzu. W tym okresie zrekrutowano także nowych doradców w pozostałych biurach terytorialnych. Rozwój zespołu specjalistów ma przełożyć się na większą kontraktację portfela odszkodowań i konsekwentne zwiększanie przychodów ze sprzedaży netto. W IV kwartale 2016 r. wartość pozyskanego portfela spraw odszkodowawczych wyniosła 11 991 tys. zł, co oznacza 25 % wzrost wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. W czterech kwartałach 2016 r. zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych wyniosły 45 284 tys. zł, co oznacza 15 % wzrost wobec tego okresu rokwcześniej.

Dodatkowo Auxilia wdrożyła nowatorską formułę współpracy o charakterze franczyzowym w wyniku czego 20 stycznia 2017 r. zawiązano spółki Auxilia MKS sp. z o.o. oraz Auxilia MKS sp. z o.o. sp.k. Nowa formuła współpracy skierowana jest do obecnych menedżerów działu sprzedaży Auxilii oraz osób i podmiotów posiadających struktury sprzedażowe w branży odszkodowań i na rynku sprzedaży bezpośredniej.

Auxilia w IV kwartale w obszarze produktowym, oprócz wprowadzenia do sprzedaży i obsługi nowej usługi odszkodowawczej dedykowanej rynkowi B2B, kontynuowała prace nad nowymi produktami, które zostaną wprowadzone do oferty w 2017 r. Jak zapowiada Zarząd, będą to innowacyjne usługi, dzięki którym Grupa ma ambicję stać się prekursorem na rynku odszkodowawczym. Wsparciem dla coraz lepszych wyników finansowych w Grupie ma być również kontynuacja działań podjętych w obszarze obsługi prawnej, polegających na wdrażaniu systemu utrzymania klienta, w tym w dziale przedsądowym oraz sądowym Grupy. Dodatkowo w celu wspierania procesu pozyskiwania klientów, wdrożono projekt „Doświadczenie, które może pomóc”. Opiera się on o program ambasadorski skierowany do byłych i obecnych klientów Auxilii.

W obszarze finansowym Grupa koncentruje się przede wszystkim na optymalizacji struktury kosztów i poprawie w zakresie ich planowania. Auxilia podejmuje starania w zakresie uelastycznienia bazy kosztowej. W kolejnych okresach przyjęty zostanie również przychodowy model rozliczeń kosztu sprzedaży. Na początku rokuSpółka pozyskała dodatkowy dostęp do finansowania - 23 stycznia 2017 r. Auxilia zawarła z jednym z banków umowę o kredyt odnawialny w rachunku bieżącym na kwotę 500 tys. zł.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Auxilia SA

więcej o Auxilia SA

Auxilia zakończyła I kwartał 2018 r. zyskiem netto na poziomie 254 tys. zł.

Auxilia SA, notowany na GPW czołowy gracz w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował I kwartał 2018 r. W tym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 169 % w porównaniu z analogicznym okresem rokwcześniej, a jego rentowność o 43,4 % r/r. Ten okres był przełomowy dla spółki również ze względu na rozpoczęcie sprzedaży wierzytelności w ramach transakcji quasi-sekurytyzacyjnych, które pozwolą na szybsze uzyskiwanie przychodów z tytułu prowadzonych spraw odszkodowawczych. Zysk netto grupy w tym okresie wyniósł 254 tys. zł.

więcej

Auxilia SA sprzedała wierzytelności warte ok. 1,10 mln zł.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, zawarł umowę sprzedaży wierzytelności o wstępnie szacowanej łącznej wartości 1,10 mln zł. Bezprecedensowa transakcja mająca znamiona quasi-sekurytyzacji wierzytelności pozytywnie wpłynie na bieżącą sytuację finansową Spółki.

więcej

Auxilia SA podsumowała IV kwartał 2017 r.

Auxilia SA, notowany na GPW czołowy gracz w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował IV kwartał 2017 r. Uwagę zwraca skuteczność zarządzania menedżerów sprzedaży, zmiany kadrowe na szczeblach menedżerów regionalnych, wprowadzenie kolejnych usług odszkodowawczych oraz dalsza koncentracja na najpoważniejszych szkodach. Auxilia kontynuowała rosnący trend wartości pozyskanego portfela do obsługi każdego miesiąca IV kwartału 2017 r. W tym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 17% r/r, a jego rentowność o 30% r/r. Grudzień był również rekordowym miesiącem w historii działalności Grupy jeśli chodzi o planowane przychody z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych.

więcej

Auxilia SA podsumowała III kwartał 2017 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował III kwartał 2017 r. Dzięki skuteczności zarządzania menedżerów sprzedaży, poprawie efektywności procesów rekrutacji, wprowadzeniu do sprzedaży nowych usług odszkodowawczych Auxilia zanotowała rosnący trend wartości pozyskanego portfela do obsługi każdego miesiąca III kwartału br. W tym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 31 % a jego rentowność o 26 %

więcej

Auxilia SA podsumowała I kwartał 2017 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował I kwartał 2017 r. W tym okresie koncentrowano się na działaniach w obszarze sprzedaży: m.in. wprowadzono formułę współpracy o charakterze franczyzowym, zmieniono model rozliczeń w sieci sprzedaży, zatrudniono nowego dyrektora zarządzającego sprzedażą. W I kwartale 2017 r. uruchomiono również innowacyjną usługę dla klienta biznesowego, trwały także prace nad nowymi produktami, m.in. skierowanymi do producentów energii z OZE.

więcej

Jacek Birlet nowym dyrektorem zarządzającym sprzedażą w Auxilia SA

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, ma nowego dyrektora zarządzającego sprzedażą. Od 1 marca 2016 r. Jacek Birlet, dotąd związany z Tax Care SA z Grupy Getin Holding, dołączył do Auxilia SA Menedżer odpowiedzialny jest za pion sprzedaży i jego rozwój.

więcej

Przychody Auxilia SA wzrosły o 15 % w trzech kwartałach 2016 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował trzy kwartały 2016 r. Zgodnie ze strategią Spółki, Zarząd koncentruje się na wzroście biznesu. Od początku rokuotwarto nowe oddziały i rozbudowano istniejące zespoły sprzedażowe, poszerzono ofertę dla Klientów oraz zaimplementowano rozwiązania związane z polepszeniem obsługi posprzedażowej. Grupa Auxilia kontynuuje wzrosty przychodów, które w trzech pierwszych kwartałach wyniosły ponad 7 mln zł.

więcej

Zysk netto Grupy Auxilia wzrósł trzykrotnie w I półroczu 2016 r.

Auxilia SA, lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, w pierwszym półroczu koncentrowała się na dynamicznym wzroście biznesu – otworzyła dwa nowe oddziały, rozbudowała zespoły sprzedażowe. W wyniku prowadzenia unikatowego modelu biznesowego, GK Auxilia SA osiągnęła trzykrotny wzrost zysku netto w I półroczu 2016 r.

więcej