Aktualności

05.04.2017

Bowim SA z ponad 4,5-krotnym wzrostem zysku EBITDA w 2016 r.

Grupa Bowim SA, notowany na GPW jeden z wiodących dystrybutorów stali w Polsce, wypracował w 2016 r. rekordowe wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej wzrosły do 830 mln zł, przy wzrostach zysku EBITDA do 47,2 mln zł i zysku netto do 21,7 mln zł. Wzrost wolumenów sprzedaży do ponad 430 tys. ton, efektywna polityka zakupowo-sprzedażowa i korzystne trendy w branży dystrybucji pozwoliły osiągnąć skokowy wzrost marż.

W minionym rokusprzedaż Grupy wzrosła z 768,5 mln zł (w 2015 r.)  do 830,1 mln zł (+8 %), zysk ze sprzedaży był 14-krotnie wyższy i wyniósł 37,6 mln zł (wobec 2,6 mln zł w 2015r. ), zysk EBITDA był wyższy o 386 % i osiągnął poziom 47,2 mln zł (wobec 9,7 mln zł w 2015 r.), a zysk netto wzrósł 19-krotnie do 21,7 mln zł (wobec 1,1 mln zł).

- 2016 rokokazał się najlepszym okresem w naszej dotychczasowej działalności. Przyczyny bardzo dobrych rezultatów leżą po stronie wzrostu plasowanych na rynku wolumenów oraz optymalnej polityki zakupowo-sprzedażowej, pozwalającej odpowiednio wykorzystać zmienność cen produktów i towarów finalnych, skutkujących wypracowaniem zadowalającej marży. Z drugiej strony, średnie całoroczne ceny rynkowe, np. blach gorącowalcowanych, prętów czy profili nie odbiegały znacząco od tych obserwowanych w 2015 r. To oznacza, że w przypadku trwałych zwyżek, możemy dalej poprawiać wyniki finansowe. Podkreślmy jednak, iż sytuacja na rynku produktów stalowych i hutniczych w ostatnich miesiącach jest stabilna, choć nie można kategorycznie wykluczyć spadków cen w kolejnej części roku – powiedział Jacek Rożek, Wiceprezes Zarządu Bowim SA

Wzrost skali działalności znajduje potwierdzenie także w wyższej sumie bilansowej. Na 31 grudnia 2016 r. wyniosła ona 363,6 mln zł, wobec 287,4 mln zł rokwcześniej (w głównej mierze to wzrost należności i zobowiązań krótkoterminowych oraz wyższego kapitału własnego). Komfort w prowadzeniu działalności wynikający z wysokich pieniężnych przepływów operacyjnych (19,2 mln zł), pozwolił Grupie realizować nakłady inwestycyjne własnymi siłami.

Mimo rosnącej pozycji konkurencyjnej Grupy, pozostaje przed nami wiele wyzwań. Jednym z nich jest wzrost obecności na detalicznym rynku wyrobów hutniczych i stalowych. Zbliżamy się do końca modernizacji parku maszynowego i infrastruktury logistyczno-dystrybucyjnej w Sosnowcu, chcemy także dzięki temu w dalszym stopniu poprawiać skalę i jakość prowadzonego biznesu Grupy Bowim na polskim rynku – dodał Jacek Rożek.

Unia Europejska w lipcu ubiegłego rokuwprowadziła cła na chińskie stalowe pręty zbrojeniowe HFP, a w sierpniu 2016 r. na płaskie wyroby ze stali walcowanej na zimno z Chin i Rosji.

- W otoczeniu makroekonomicznym minione 12 miesięcy przyniosło poprawę nastrojów rynkowych, co dało się zaobserwować w wyższych cenach stali i produktów hutniczych. Istotnym aspektem były działania UE w zakresie ceł antydumpingowych na wybrane produkty stalowe. Kształt sytuacji popytowo-podażowej rynku stali w Polsce, Europie i na Świecie jest nadal niewiadomą, choć patrzymy na przyszłość w tym aspekcie z delikatnym optymizmem – podsumował Jacek Rożek.

Spółka 3 kwietnia 2017 r. poinformowała o pozytywnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie procesu sądowego dotyczącego stosowanych stawek VAT w wewnątrzwspólnotowych obrocie towarów w latach 2007-2008. Wyrok WSA uchyla decyzję organów skarbowych i w przypadku braku odwołania - oznacza zwrot wcześniej wpłaconych środków.

- Cieszy nas przedstawiony wyrok Sądu. Od początku procesu z organami skarbowymi staliśmy na stanowisku, iż Spółka Bowim miała prawo stosować preferencyjne stawki VAT w latach 2007-08. Mamy nadzieję, że dzisiejsza decyzja WSA ostatecznie kończy proces, co będzie wiązać się ze zwrotem podatku VAT, czyli zdarzeniem, które pozytywnie wpłynie na nasz cash-flow – uzupełnił Jacek Rożek.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Bowim SA

więcej o Bowim SA

Grupa Bowim zwiększa przychody o ponad 20% - po trzech kwartałach 2018 r. przekroczyły 1 mld zł

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował wyniki za III kwartał 2018 r. Narastająco Grupa osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 1 009 mln zł, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 21,3%. Tym samym po raz pierwszy w historii przychody Bowimu przekroczyły 1 mld zł już po pierwszych trzech kwartałach rokuobrotowego.

więcej

Ponad 1 mld zł przychodów Bowimu po trzech kwartałach 2018 r.

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował szacunkowe wyniki jednostkowe za III kwartał 2018 r. Narastająco Spółka osiągnęła przychody w wysokości 1 054 mln zł, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 18,2% i po raz pierwszy w historii przekraczając 1 mld zł przychodów już po pierwszych trzech kwartałach rokuobrotowego.

więcej

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował szacunkowe wyniki jednostkowe za 2017 r. Spółka osiągnęła przychody na poziomie 1,2 mld zł – to o blisko 40% więcej niż rokwcześniej, a także najwyższy wynik w ponad 20-letniej historii Bowimu.

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował szacunkowe wyniki jednostkowe za 2017 r. Spółka osiągnęła przychody na poziomie 1,2 mld zł – to o blisko 40% więcej niż rokwcześniej, a także najwyższy wynik w ponad 20-letniej historii Bowimu.

więcej

Dodatkowo naliczone zobowiązania z tytułu VAT nie wpłyną na bieżącą działalność Bowimu

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, otrzymał od Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności dla nieprawomocnej decyzji o naliczeniu spółce dodatkowych 5,57 mln zł zobowiązań z tytułu podatku VAT za okres od stycznia do sierpnia 2012 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o dokonaniu wpłaty, jednak zapowiada odwołanie się od decyzji Naczelnika Urzędu. Jednocześnie podkreśla, że nie wpłynie ona na bieżącą działalność Grupy.

więcej

Bowim z zielonym światłem dla wypłaty dywidendy za 2016 rok

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bowim SA, jednego z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2016 r. Zgodnie z rekomendacją Zarządu do akcjonariuszy trafi ponad 1,8 mln zł, czyli 0,10 zł na akcję. To pierwsza dywidenda w giełdowej historii Spółki.

więcej

Spółka z Grupy Bowim podpisała umowę z Agencją Rozwoju Przemysłu na finansowanie budowy centrum logistycznego w Rzeszowie

Bowim Podkarpacie Sp. z o.o., należąca do notowanej na GPW Grupy Bowim, jednego z wiodących dystrybutorów stali w Polsce, podpisała umowę pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu. Instytucja udzieli spółce pożyczki pieniężnej w wysokości 5,74 mln złotych, która zostanie przeznaczona na budowę centrum magazynowo – handlowego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec – Podstrefa Rzeszów.

więcej

Bowim SA z pozytywnym wyrokiem WSA w Gliwicach

Bowim, notowany na GPW jeden z wiodących dystrybutorów stali w Polsce, poinformował o pozytywnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie procesu sądowego dotyczącego stosowanych stawek VAT w wewnątrzwspólnotowych obrocie towarów w latach 2007-2008. Wyrok WSA uchyla decyzję organów skarbowych i w przypadku braku odwołania - oznacza zwrot wcześniej wpłaconych środków.

więcej