Aktualności

15.05.2017

Auxilia SA podsumowała I kwartał 2017 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował I kwartał 2017 r. W tym okresie koncentrowano się na działaniach w obszarze sprzedaży: m.in. wprowadzono formułę współpracy o charakterze franczyzowym, zmieniono model rozliczeń w sieci sprzedaży, zatrudniono nowego dyrektora zarządzającego sprzedażą. W I kwartale 2017 r. uruchomiono również innowacyjną usługę dla klienta biznesowego, trwały także prace nad nowymi produktami, m.in. skierowanymi do producentów energii z OZE.

W I kwartale 2017 r. przychody Grupy wyniosły 2 385,6 tys. zł wobec 2 320,1 tys. zł w tym samym okresie zeszłego roku. Wynik EBITDA był równy -91,4 tys. zł, a wynik operacyjny wyniósł -193,3 tys. zł. Wynik netto ukształtował się na poziomie -312,2 tys. zł. W I kwartale 2016 r. te wyniki wyniosły odpowiednio: 685,9 tys. zł, 639,1 tys. zł, 569,4 tys. zł.

Na osiągnięte wyniki wpływ miała niższa niż zakładano kontraktacja portfela odszkodowań w II półroczu 2016 r., która przełożyła się na niższe przychody, będące rezultatem konwersji zakontraktowanego portfela. Na rezultaty pierwszego kwartału rokuwpływ również miały zwiększone koszty zastępstwa procesowego oraz nakłady poniesione na wzrost zatrudnienia w obszarze sprzedaży. Otwarcie dwóch nowych oddziałów spowodowało zwiększenie poziomu amortyzacji pojazdów oraz kosztów usług obcych i wynagrodzeń. Na osiągnięte wyniki pozytywny wpływ miały zmiany uelastyczniające i restrukturyzujące bazę kosztową. Wyniki restrukturyzacji kosztów stałych częściowo widoczne były już w I kwartale 2017 r., a dalsze rezultaty będą bardziej zauważalne w kolejnych okresach bieżącego roku. Zarząd ocenia, że zmiany, które zostały przeprowadzone pozwolą wygenerować oszczędności w wysokości ok. 1,2 mln zł przy założeniu kontraktacji portfela odszkodowań na poziomie ubiegłorocznym.

„Miniony kwartał był okresem, w którym skupialiśmy się na zakończeniu rozbudowy obszaru sprzedaży. Dzięki wprowadzonym zmianom i nowym rozwiązaniom jesteśmy gotowi, aby cała nasza Grupa mogła się prężnie rozwijać.” -
powiedział Krzysztof Górka, Wiceprezes Zarządu Auxilia SA „Równocześnie pracujemy nad nowymi produktami dla obecnych klientów i zupełnie nowych odbiorców. Wierzymy, że dzięki ciągłemu rozwojowi, dostarczeniu konkurencyjnych usług klientom będziemy nie tylko liderem na rynku w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, ale również staniemy się prekursorem na rynku odszkodowawczym” - dodał Wiceprezes.

W I kwartale 2017 r. Auxilia kontynuowała rozwój w obszarze sprzedaży. W tym okresie w ramach Grypy Kapitałowej wprowadzono nową formułę współpracy o charakterze franczyzowym, poprzez którą będą zwiększane moce sprzedażowe oraz ekspozycja na rynek odszkodowań. Nowa formuła współpracy skierowana jest do obecnych menedżerów działu sprzedaży Auxilii oraz osób i podmiotów posiadających struktury sprzedażowe w branży odszkodowań i na rynku sprzedaży bezpośredniej. Nowatorski model współpracy został zaimplementowany w styczniu 2017 r., w wyniku czego zawiązano spółkę Auxilia MKS sp. z o.o. sp.k., która stanowi pierwszą franczyzę marki Auxilia. Podjęte zostały również negocjacje i prace przygotowawcze z kolejnymi potencjalnymi franczyzobiorcami.

W I kwartale 2017 r. dokonano również zmian w zakresie rozliczeń. Zmieniono model rozliczeń w sieci sprzedaży na przychodowy. Oznacza to, że nowa forma uzależnia poziom prowizji wprost od szacowanego przychodu z pozyskanego portfela spraw. Dodatkowo na poziomie oddziałów regionalnych dotychczasowy model w zakresie rozliczeń przekształcono w model rentowności.

1 marca 2017 r. do zespołu Auxilii dołączył nowy dyrektor zarządzający sprzedażą sieci oddziałów regionalnych - Jacek Birlet. Swoje 13-letnie doświadczenie menedżerskie i sprzedażowe zdobył w wiodących firmach z rynku finansowego, m.in. Tax Care SA z Grupy Getin Holding. Auxilia SA ma w pełni rozbudowany zespół menedżerski na poziomie ogólnopolskim. Współpraca z gronem specjalistów z branży ma przełożyć się na większą kontraktację portfela odszkodowań i konsekwentne zwiększanie przychodów ze sprzedaży netto. W I kwartale 2016 r. wartość pozyskanego portfela spraw odszkodowawczych wyniosła 5 031 tys. zł

Wsparciem dla coraz lepszych wyników finansowych w Grupie mają być również działania podjęte w ramach obszaru produktowego. W związku z tym I kwartale 2017 r. wprowadzono do sprzedaży nowe produkty o charakterze odszkodowawczym, dedykowane rynkowi B2B. Dzięki tym usługom spółka będzie osiągać dodatkowe przychody, w tym jednorazowe przychody z odszkodowań odzyskiwanych na własny rachunek w wyniku cesji wierzytelności z roszczeń nabywanych od tych klientów. W minionym kwartale skupiano się również nad przygotowaniami nowego produktu o charakterze odszkodowawczym oraz innymi innowacyjnymi usługami. Nowa usługa będzie skierowana m.in. do producentów energii z odnawialnych źródeł energii.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Auxilia SA

więcej o Auxilia SA

Auxilia zakończyła I kwartał 2018 r. zyskiem netto na poziomie 254 tys. zł.

Auxilia SA, notowany na GPW czołowy gracz w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował I kwartał 2018 r. W tym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 169 % w porównaniu z analogicznym okresem rokwcześniej, a jego rentowność o 43,4 % r/r. Ten okres był przełomowy dla spółki również ze względu na rozpoczęcie sprzedaży wierzytelności w ramach transakcji quasi-sekurytyzacyjnych, które pozwolą na szybsze uzyskiwanie przychodów z tytułu prowadzonych spraw odszkodowawczych. Zysk netto grupy w tym okresie wyniósł 254 tys. zł.

więcej

Auxilia SA sprzedała wierzytelności warte ok. 1,10 mln zł.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, zawarł umowę sprzedaży wierzytelności o wstępnie szacowanej łącznej wartości 1,10 mln zł. Bezprecedensowa transakcja mająca znamiona quasi-sekurytyzacji wierzytelności pozytywnie wpłynie na bieżącą sytuację finansową Spółki.

więcej

Auxilia SA podsumowała IV kwartał 2017 r.

Auxilia SA, notowany na GPW czołowy gracz w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował IV kwartał 2017 r. Uwagę zwraca skuteczność zarządzania menedżerów sprzedaży, zmiany kadrowe na szczeblach menedżerów regionalnych, wprowadzenie kolejnych usług odszkodowawczych oraz dalsza koncentracja na najpoważniejszych szkodach. Auxilia kontynuowała rosnący trend wartości pozyskanego portfela do obsługi każdego miesiąca IV kwartału 2017 r. W tym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 17% r/r, a jego rentowność o 30% r/r. Grudzień był również rekordowym miesiącem w historii działalności Grupy jeśli chodzi o planowane przychody z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych.

więcej

Auxilia SA podsumowała III kwartał 2017 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował III kwartał 2017 r. Dzięki skuteczności zarządzania menedżerów sprzedaży, poprawie efektywności procesów rekrutacji, wprowadzeniu do sprzedaży nowych usług odszkodowawczych Auxilia zanotowała rosnący trend wartości pozyskanego portfela do obsługi każdego miesiąca III kwartału br. W tym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 31 % a jego rentowność o 26 %

więcej

Jacek Birlet nowym dyrektorem zarządzającym sprzedażą w Auxilia SA

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, ma nowego dyrektora zarządzającego sprzedażą. Od 1 marca 2016 r. Jacek Birlet, dotąd związany z Tax Care SA z Grupy Getin Holding, dołączył do Auxilia SA Menedżer odpowiedzialny jest za pion sprzedaży i jego rozwój.

więcej

Auxilia SA: 25 % wzrost wartości portfela spraw odszkodowawczych pozyskanego w IV kwartale 2016 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował IV kwartał 2016 r. W tym okresie koncentrowano się na działaniach intensyfikujących sprzedaż, m.in. poprzez rozbudowę nowych oddziałów. Do portfolio wprowadzono usługę odszkodowawczą dla klienta biznesowego, trwają prace nad kolejnymi, unikatowymi na rynku produktami. Dzięki podjętym wysiłkom rośnie wartość portfela spraw odszkodowawczych pozyskanych przez Spółkę - w IV kwartale wzrosła ona o 25 %

więcej

Przychody Auxilia SA wzrosły o 15 % w trzech kwartałach 2016 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował trzy kwartały 2016 r. Zgodnie ze strategią Spółki, Zarząd koncentruje się na wzroście biznesu. Od początku rokuotwarto nowe oddziały i rozbudowano istniejące zespoły sprzedażowe, poszerzono ofertę dla Klientów oraz zaimplementowano rozwiązania związane z polepszeniem obsługi posprzedażowej. Grupa Auxilia kontynuuje wzrosty przychodów, które w trzech pierwszych kwartałach wyniosły ponad 7 mln zł.

więcej

Zysk netto Grupy Auxilia wzrósł trzykrotnie w I półroczu 2016 r.

Auxilia SA, lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, w pierwszym półroczu koncentrowała się na dynamicznym wzroście biznesu – otworzyła dwa nowe oddziały, rozbudowała zespoły sprzedażowe. W wyniku prowadzenia unikatowego modelu biznesowego, GK Auxilia SA osiągnęła trzykrotny wzrost zysku netto w I półroczu 2016 r.

więcej