Aktualności

Grupa MZN Property, właściciel platformy nieruchomościowo-finansowej Morizon.pl, osiągnął w lutym 1.844 tys. zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. To wzrost o 23,8% względem lutego 2017 r. Dynamiczna poprawa rezultatów na początku 2018 r. to efekt wprowadzanych od IV kwartału ubiegłego rokuzmian w segmencie nieruchomościowym oraz rosnącej skali działalności segmentu finansowego.

Eko Export SA – wchodzący w skład indeksu sWIG80 czołowy producent mikrosfery w Europie –podpisał umowę o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych, którego wartość wyniesieponad 0,4 mln zł. Środki otrzymane w ramach grantu zostaną przeznaczone na wdrożenie bardzo nowoczesnej, skomputeryzowanej linii produkcyjnej wysokojakościowych mikrosfer. Firma szacuje, że dzięki modernizacji czas potrzebny na pakunek i przygotowanie produktu do transportu spadnie o ok. 70 % przy jednoczesnym istotnym obniżeniu kosztów. Spółka złożyła już wnioseko opatentowanie na skalę globalną swojego innowacyjnego rozwiązania.

Grupa Recykl, lider rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, 20 marca uruchomi kolejną linię do produkcji czystych granulatów SBR w Śremie. Inwestycja o wartości 1,3 mln euro oznacza wzrost przychodów cechujących się najwyższymi marżami. Jednocześnie spółka sukcesywnie zmienia mix produktowy i ogranicza wytwarzanie niskomarżowych paliw alternatywnych, co będzie owocować wyższymi zyskami i możliwą poprawą tegorocznych wyników wobec rezultatów 2017 r.

Profesor Tomasz Ciach, założyciel i Członek Zarządu NanoGroup SA, notowanej na głównym rynku GPW grupy spółek biotechnologicznych, zaprezentuje podczas konferencji BIO-Europe w Amsterdamie wstępne wyniki badania skuteczności stworzonej przez spółkę zależną NanoVelos nanocząstki w połączeniu z wykorzystywaną w leczeniu wielu typów nowotworów epirubicyną. Podczas tej jednej z największych na świecie konferencji w branży biotech, produkt o nazwie „Polepi” zostanie przedstawiony wielu potencjalnym partnerom Spółki.

Pharmena – biotechnologiczna spółka notowana na NewConnect – zakończyła proces prezentacji przemysłowi farmaceutycznemu wyników II fazy badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym 1­MNA i kontynuuje proces z zainteresowanymi podmiotami. Przemysł farmaceutyczny wykazał również zainteresowanie w dwóch nowych wskazaniach dla 1-MNA, dla których Pharmena posiada już ochronę patentową. Wartość rynkowa dla nowych wskazań szacowana jest na kilkadziesiąt mld dolarów.

Zarząd GetBack SA, wiodącej spółki z branży zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej poinformował o otrzymaniu oświadczenia od grupy inwestorów z siedzibą w Izraelu oraz USA. Inwestorzy zadeklarowali zainteresowanie udziałem w objęciu akcji nowej emisji w przypadku zgody NWZA na przeprowadzenie procesu. Zarząd GetBack podjął decyzję o rozpoczęciu z każdym z Inwestorów negocjacji dotyczących objęcia przez Inwestorów nowych akcji GetBack.

NanoGroup SA, notowana na głównym rynku GPW grupa spółek biotechnologicznych, poinformowała o wstępnych pozytywnych wynikach prowadzonych w Białymstoku badań. Według raportu z badań, stworzona przez spółkę zależną NanoVelos nanocząstka skutecznie współdziała z wykorzystywaną w leczeniu wielu typów nowotworów epirubicyną, zmniejszając jej toksyczność oraz poprawiając skuteczność. Firma dokonała w związku z tym kolejnego zgłoszenia patentowego.

HubStyle, właściciel marek Sugarfree i Cardio Bunny oraz multikanałowego dostawcy ruchu dla e commerce, osiągnął w lutym 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1,1 mln zł. Sprzedaż w segmencie odzieżowym wyniosła 0,6 mln zł, a w segmencie usług dla e commerce 0,5 mln zł. W ujęciu narastającym, w okresie styczeń-luty 2018 r., sprzedaż Grupy wyniosła 2,5 mln zł, w tym w segmencie odzieżowym 1,3 mln zł.

Spółka CDRL zanotowała kolejny miesiąc wzrostowy. Przychody osiągnięte w lutym przez polskie sklepy wyniosły 7,9 mln zł i były o 2% wyższe niż przed rokiem. Przychody kanału e-commerce w Polsce wzrosły r/r o 10% i były na poziomie 1,3 mln zł.