Selvita - miliony z GPW na walkę z rakiem

styczeń - grudzień 2014 r.

Selvita - miliony z GPW na walkę z rakiem

Nagrodzona Złotym Spinaczem 2015 roczna kampania edukacyjno-promocyjna związana z Ofertą Publiczną Akcji oraz debiutem giełdowym unikalnej w skali GPW spółki. W ciągu niespełna roku zrealizowano szereg działań skierowanych do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, wykorzystując innowacyjne kanały komunikacji oraz angażując uznanych międzynarodowych ekspertów w obszarach analizy i wyceny spółek z sektora biotechnologii.

Sytuacja wyjściowa

Selvita to biotechnologiczna spółka założona w 2007 r. przez byłych czołowych menedżerów giełdowego Comarchu. Mimo braku doświadczenia w biotechnologii, w ciągu kilku lat zbudowali organizację, która nawiązała współpracę z największymi koncernami farmaceutycznymi na świecie. W 2011 r. Selvita zadebiutowała na rynku NewConnect, pozyskując w ofercie prywatnej 14,9 mln zł. Po pozyskaniu środków Spółka skoncentrowała się na rozwoju biznesu i nie prowadziła aktywnej komunikacji z mediami i rynkiem finansowym. W efekcie pozycja rynkowa i wyniki finansowe Selvity istotnie wzrosły, ale jej wartość na giełdzie w ciągu dwóch lat spadła o ponad połowę.
Rozpoznawalność Spółki była niewielka, a dziennikarze i inwestorzy nie rozumieli jej modelu biznesowego. Na GPW nie było porównywalnych spółek, a klasyczne metody wyceny i wskaźniki nie znajdowały zastosowania. Reakcje inwestorów na przełomowe z punktu widzenia Selvity informacje nie były adekwatne do ich wagi.

Cele

Zadaniem InnerValue było zbudowanie rozpoznawalności Spółki oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych, prowadzących do lepszego zrozumienia modelu biznesowego Selvity oraz poznania metod wyceny spółek biotechnologicznych. Miało to służyć wsparciu Spółki w planowanej emisji akcji oraz przeniesieniu notowań z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy.

Podjęte działania

InnerValue podjęło doraźne działania, takie jak nawiązanie relacji z przedstawicielami najważniejszych mediów oraz organizacja spotkań w formule non-deal roadshow, których celem była analiza postrzegania Spółki i jej modelu biznesowego. W dalszej kolejności, wspólnie ze Spółką przygotowana została kompleksowa, długoterminowa, podzielona na trzy etapy strategia komunikacji.


Etap I (I-VII 2014 r.) - objaśnienie modelu biznesowego Selvity i charakterystyki globalnego rynku biotechnologicznego oraz podstawy wyceny spółek z tego sektora:

  • Budowa relacji z mediami
  • Study tour dla inwestorów i analityków do laboratoriów Selvity w Krakowie
  • Dwa spotkania edukacyjne - dla inwestorów i analityków oraz inwestorów indywidualnych - w Warszawie

Etap II (XI 2014 r.) - edukacja w zakresie zaawansowanych metod analizy i wyceny spółek biotechnologicznych:

  • Rozpoczęcie współpracy z Edison Investment Research - globalnym biurem analiz, pokrywającym m.in. ok. 150 firm biotechnologicznych z całego świata. Publikacja raportu analitycznego nt. Selvity
  • Kilkugodzinne seminarium edukacyjne w siedzibie GPW, którym udział wzięli Ralph Villiger - uznany na całym świecie ekspert, autor książek nt. wyceny spółek biotechnologicznych - oraz Christian Glennie - autor raportów analitycznych Edison nt. Selvity


Etap III (XII 2014 r.) - kompleksowa kampania promocyjna Oferty Publicznej Akcji:

  • Szeroko zakrojona kampania w Internecie, podzielona na komunikację bezpośrednią (transmisje on-line, narzędzie LiveChat na stronie www Selvity, czat inwestorski z Zarządem) i pośrednią (film korporacyjny, intensywna kampania bannerowa, re-marketing, promocja w mediach społecznościowych)
  • Aktywna komunikacja z mediami i inwestorami

Efekty

W trakcie kampanii Selvita dotarła bezpośrednio do ponad 100 inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Zrealizowane działania pozwoliły wygenerować bezprecedensowe zainteresowanie Ofertą. Inwestorzy - spodziewając się wysokiej redukcji złożonych w Ofercie zapisów - jeszcze w trakcie jej trwania kupowali akcje Spółki notowane na NewConnect nawet ponad 20 proc. drożej niż wynosiła cena maksymalna w Ofercie.

Selvita pozyskała w Ofercie 27,3 mln zł, sprzedając akcje po cenie maksymalnej, co pozwoliło na pozyskanie środków wystarczających na realizację założonej strategii. Inwestorzy indywidualni łożyli zapisy o wartości ponad osiem razy większej od liczby zaoferowanych im akcji (redukcja wyniosła 88 proc.). W skład akcjonariatu weszły największe polskie fundusze emerytalne i inwestycyjne.

Projekt został nagrodzony Złotym Spinaczem 2015 dla najlepszej kampanii w zakresie PR Finansowego i Relacji Inwestorskich.


Selvita SA kontynuuje współpracę z InnerValue

Inne Case studies

Tak działamy

zobacz wszystkie

Strefa Indie Games Festival – po raz pierwszy – podczas targów Warsaw Games Show!

Po raz pierwszy, podczas tegorocznej edycji Warsaw Games Show, targów dla miłośników gamingu, powstała strefa gier niezależnych – Indie Games Festival. Trzydniowa impreza odbyła się w największym centrum targowo-kongresowym w Europie Środkowej – Ptak Warsaw EXPO. Współorganizatorem i partnerem Strefy IGF była Agencja Inner Value. Warsaw Games Show towarzyszą Comic Con – największej imprezie fanów pop kultury w Polsce i na świecie.

więcej

GPW Innovation Day – Pionierskie wydarzenie dla instytucji finansowych i inwestorów indywidualnych

Siedemnaście innowacyjnych spółek wzięło udział w konferencji „GPW Innovation Day” zorganizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Agencja InnerValue, jako partner wydarzenia, współpracowała przy przygotowaniu jego koncepcji, a także odpowiadała za promocję wśród inwestorów indywidualnych i mediów. Jej konsultanci nadzorowali sale dedykowane poszczególnym branżom, współpracowali z dziennikarzami i koordynowali działania partnerów.

więcej

Selvita – sukces emisji w ekstremalnych warunkach

Wkrótce po ogłoszeniu ambitnej Strategii na lata 2017-2021 w połowie 2017 r. Zarząd biotechnologicznej Selvity podjął decyzję o pozyskaniu finansowania z rynku w ramach SPO. Przygotowana przez zespół InnerValue kompleksowa kampania informacyjna wsparła emisję akcji, która – pomimo niesprzyjających warunków rynkowych – zakończyła się dużym sukcesem i uplasowaniem akcji o wartości ponad 134 mln zł.

więcej

Trans Polonia – blisko 50 mln zł na dalszy rozwój największej floty cysternowej w Polsce

Start współpracy nastąpił w momencie przełomowym w 13-letniej historii Trans Polonia – spółka przejęła Orlen Transport, dzięki czemu stała się krajowym liderem logistyki paliw samochodowych, LNG i lotniczych. Skokowy wzrost skali działalności predysponował spółkę do szerszego komunikacyjnego otwarcia się na inwestorów instytucjonalnych – widoczny wzrost zainteresowania i poprawa sentymentu pozwoliła TPG rozważać dokonanie kolejnego kroku milowego – ogłoszenia Programu Inwestycyjnego na lata 2018-2020, finansowanego w dużej mierze poprzez publiczną emisję akcji. InnerValue wsparło spółkę w procesie, zakończonym sukcesem i pozyskaniem 49,3 mln zł.

więcej

Mercator Medical – intensywna i skuteczna kampania wspierająca SPO

Zaplanowana na dwa miesiące kampania informacyjna skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Skuteczna komunikacja, której główną osią była aktualizacja strategii spółki, pozwoliła w krótkim okresie czasu podnieść wycenę akcji o ponad 25% i uplasować z sukcesem wtórną ofertę publiczną Mercator Medical o wartości 31,5 mln zł

więcej

Energa - komunikacja związana z IPO o wartości 2,4 mld zł

W IV kwartale 2013 r. ENERGA SA przeprowadziła jedną z największych w ostatnich latach - wartą 2,4 mld zł - ofertę publiczną akcji i zadebiutowała na GPW. Realizacja rozbudowanego planu komunikacji pozwoliła na osiągnięcie wirusowego zainteresowania ofertą. W IPO ENERGA SA udział wzięło 72 tys. inwestorów indywidualnych, czyli niemal 1/4 wszystkich inwestorów aktywnych na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

więcej

NEUCA – wspólne wartości, wspólne cele

Współpraca InnerValue z wchodzącą obecnie w skład indeksu mWIG40 firmą NEUCA rozpoczęła się w 2011 r. i obejmuje kompleksową obsługę w zakresie relacji inwestorskich. Działania prowadzone są m.in. przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji, takich jak np. video-content. W ciągu pięciu lat od nawiązania współpracy kurs spółki wzrósł o niemal 600%, podczas gdy dynamika wyników była ok. trzy razy niższa.

więcej

Enea - długofalowa, kompleksowa obsługa Spółki

Enea SA zarządza Grupą Kapitałową należącą do grona największych polskich koncernów energetycznych. Agencja InnerValue w okresie od listopada 2010 r. do stycznia 2018 r. realizowała dla Spółki kompleksowy program w zakresie relacji inwestorskich, skierowany do poszczególnych grup odbiorców: zarządzających funduszami, analityków finansowych, akcjonariuszy oraz inwestorów indywidualnych.

więcej

LiveChat Software - polscy inwestorzy, amerykańska wycena

Nagrodzona Złotym Spinaczem 2014 kampania IPO. Najważniejszym wyzwaniem dla komunikacji był brak notowanych w Warszawie spółek porównywalnych do LiveChat Software SA. Wartość Oferty Publicznej wyniosła blisko 60 mln zł. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW i została wyceniona na 476 mln zł, przy wyjątkowo wysokim wskaźniku cena/zysk (P/E) na poziomie 48,6x.

więcej

CD Projekt - od Optimusa do CD Projekt

CD Projekt RED znalazł się na GPW w wyniku odwrotnego przejęcia przez notowany już Optimus. W praktyce więc, to akcjonariusze CD Projekt RED przejęli kontrolę nad Optimusem, który w momencie transakcji nie prowadził już działalności operacyjnej i nie miał dobrej renomy wśród inwestorów. Najważniejszym wyzwaniem postawionym przed InnerValue było zbudowanie pozytywnego wizerunku Spółki na rynku kapitałowym.

więcej