NEUCA – wspólne wartości, wspólne cele

od 2011 r.

NEUCA – wspólne wartości, wspólne cele

Współpraca InnerValue z wchodzącą obecnie w skład indeksu mWIG40 firmą NEUCA rozpoczęła się w 2011 r. i obejmuje kompleksową obsługę w zakresie relacji inwestorskich. Działania prowadzone są m.in. przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji, takich jak np. video-content. W ciągu pięciu lat od nawiązania współpracy kurs spółki wzrósł o niemal 600%, podczas gdy dynamika wyników była ok. trzy razy niższa.

NEUCA SA jest grupą kapitałową, od 25 lat działającą na rynku ochrony zdrowia i będą liderem rynku hurtowej dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. O dwóch lat Grupy NEUCA inwestuje w biznesu zorientowane na pacjenta: przychodnie lekarskie, badania kliniczne, telemedycynę oraz e-commerce.

Współpraca InnerValue i NEUCA z roku na rok ewoluuje. Wyznaczane są nowe cele, które realizowane są przy użyciu zróżnicowanych narzędzi komunikacji. NEUCA jest np. jedną z niewielu na GPW spółek, która tworzy profesjonalne materiały wideo do komentowania wyników.

Zakres współpracy

 • Kompleksowa obsługa komunikacji wyników finansowych
 • - organizacja wydarzeń dla inwestorów i dziennikarzy, m.in.: konferencji i spotkań w formacie one-to-few i one-to-one
  - przygotowywanie prezentacji dla inwestorów i dziennikarzy
  - tworzenie filmów prezentujących wyniki finansowe
 • Bieżąca komunikacja z analitykami zarówno buy-side, jak i sell-side – funkcja pierwszego kontaktu IR
 • Wsparcie przy organizacji wydarzeń promocyjnych oraz marketingowych - w tym np. spotkań z inwestorami indywidualnymi
 • Tworzenie filmów korporacyjnych
 • Konsultacje w zakresie MAR oraz CSR
 • Tworzenie i aktualizacja materiału w zakładce Relacje inwestorskie na stronie korporacyjnej Spółki 
 • Przygotowywanie analiz porównawczych oraz branżowych
 • Aranżowanie publikacji w mediach 

Cele

 • Budowa wizerunku innowacyjnej Spółki, atrakcyjnej dla inwestorów długoterminowych
 • Wyróżnienie NEUCA na tle notowanej na GPW konkurencji
 • Wzrost wartości Spółki

Efekty

W wyniku wspólnych działań spółki i InnerValue, poziom rozpoznawalności Grupy NEUCA oraz poziom zaufania inwestorów do niej istotnie wzrósł. Kurs akcji NEUCA w trakcie 5 lat współpracy wzrósł o niemal 600% Istotnie zwiększyło się zaangażowanie inwestorów instytucjonalnych oraz pokrycie analityczne. Obecnie spółka posiada zdywersyfikowany akcjonariat i optymalny dla spółek giełdowych poziom free-floatu.

Poziom komunikacji NEUCA wyróżniony został również przez zewnętrznych ekspertów. W 2015 rokupodczas VII Kongresu relacji inwestorskich spółek giełdowych SEG Grupa NEUCA otrzymała nagrodę Złota Strona Emitenta, wyróżniającą najlepsze rozwiązania w zakresie komunikacji korporacyjnej on-line.


 

Inne Case studies

Tak działamy

zobacz wszystkie

Trans Polonia – blisko 50 mln zł na dalszy rozwój największej floty cysternowej w Polsce

Start współpracy nastąpił w momencie przełomowym w 13-letniej historii Trans Polonia – spółka przejęła Orlen Transport, dzięki czemu stała się krajowym liderem logistyki paliw samochodowych, LNG i lotniczych. Skokowy wzrost skali działalności predysponował spółkę do szerszego komunikacyjnego otwarcia się na inwestorów instytucjonalnych – widoczny wzrost zainteresowania i poprawa sentymentu pozwoliła TPG rozważać dokonanie kolejnego kroku milowego – ogłoszenia Programu Inwestycyjnego na lata 2018-2020, finansowanego w dużej mierze poprzez publiczną emisję akcji. InnerValue wsparło spółkę w procesie, zakończonym sukcesem i pozyskaniem 49,3 mln zł.

więcej

Mercator Medical – intensywna i skuteczna kampania wspierająca SPO

Zaplanowana na dwa miesiące kampania informacyjna skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Skuteczna komunikacja, której główną osią była aktualizacja strategii spółki, pozwoliła w krótkim okresie czasu podnieść wycenę akcji o ponad 25% i uplasować z sukcesem wtórną ofertę publiczną Mercator Medical o wartości 31,5 mln zł

więcej

Selvita - miliony z GPW na walkę z rakiem

Nagrodzona Złotym Spinaczem 2015 roczna kampania edukacyjno-promocyjna związana z Ofertą Publiczną Akcji oraz debiutem giełdowym unikalnej w skali GPW spółki. W ciągu niespełna roku zrealizowano szereg działań skierowanych do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, wykorzystując innowacyjne kanały komunikacji oraz angażując uznanych międzynarodowych ekspertów w obszarach analizy i wyceny spółek z sektora biotechnologii.

więcej

Energa - komunikacja związana z IPO o wartości 2,4 mld zł

W IV kwartale 2013 r. ENERGA SA przeprowadziła jedną z największych w ostatnich latach - wartą 2,4 mld zł - ofertę publiczną akcji i zadebiutowała na GPW. Realizacja rozbudowanego planu komunikacji pozwoliła na osiągnięcie wirusowego zainteresowania ofertą. W IPO ENERGA SA udział wzięło 72 tys. inwestorów indywidualnych, czyli niemal 1/4 wszystkich inwestorów aktywnych na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

więcej

Enea - długofalowa, kompleksowa obsługa Spółki

Enea SA zarządza Grupą Kapitałową, która należy do grona największych polskich koncernów energetycznych. InnerValue od 2010 r. realizuje dla Spółki kompleksowy program w zakresie relacji inwestorskich, skierowany do poszczególnych grup odbiorców: zarządzających funduszami, analityków finansowych, akcjonariuszy oraz inwestorów indywidualnych.

więcej

LiveChat Software - polscy inwestorzy, amerykańska wycena

Nagrodzona Złotym Spinaczem 2014 kampania IPO. Najważniejszym wyzwaniem dla komunikacji był brak notowanych w Warszawie spółek porównywalnych do LiveChat Software SA. Wartość Oferty Publicznej wyniosła blisko 60 mln zł. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW i została wyceniona na 476 mln zł, przy wyjątkowo wysokim wskaźniku cena/zysk (P/E) na poziomie 48,6x.

więcej

CD Projekt - od Optimusa do CD Projekt

CD Projekt RED znalazł się na GPW w wyniku odwrotnego przejęcia przez notowany już Optimus. W praktyce więc, to akcjonariusze CD Projekt RED przejęli kontrolę nad Optimusem, który w momencie transakcji nie prowadził już działalności operacyjnej i nie miał dobrej renomy wśród inwestorów. Najważniejszym wyzwaniem postawionym przed InnerValue było zbudowanie pozytywnego wizerunku Spółki na rynku kapitałowym.

więcej