Selvita – sukces emisji w ekstremalnych warunkach

luty 2018 r.

Selvita – sukces emisji w ekstremalnych warunkach

Wkrótce po ogłoszeniu ambitnej Strategii na lata 2017-2021 w połowie 2017 r. Zarząd biotechnologicznej Selvity podjął decyzję o pozyskaniu finansowania z rynku w ramach SPO. Przygotowana przez zespół InnerValue kompleksowa kampania informacyjna wsparła emisję akcji, która – pomimo niesprzyjających warunków rynkowych – zakończyła się dużym sukcesem i uplasowaniem akcji o wartości ponad 134 mln zł.

Sytuacja wyjściowa

Selvita to jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie założona w 2007 r. W trakcie 10-ciu lat istnienia Spółka dynamicznie się rozwinęła, a szereg podpisanych umów partneringowych potwierdził model biznesowy Selvity i kompetencje jej zespołu. Zarząd Spółki opracował ambitną strategię na lata 2017-2021, zgodnie z którą łączne nakłady finansowe związane z planami inwestycyjnymi mają wynieść ok. 400 mln zł. Strategiczne skupiają się na rozwoju innowacyjnego segmentu Spółki. Zakładają realizację flagowego projektu onkologicznego SEL120 (samodzielna realizacja fazy I i IIa badań klinicznych i dalsza komercjalizacja projektu) oraz prowadzenie równolegle prac nad odkryciem i rozwojem cząsteczek w ramach trzech istniejących platform: terapii celowanych, metabolizmu komórek nowotworowych i immunometabolizmu oraz immuno-onkologii. Ponadto Spółka planuje uzupełnić portfolio badawczo-rozwojowe o projekty terapeutyczne na bazie substancji biologicznych poprzez kompleksową budowę nowej platformy rozwoju leków. Spółka zapowiedziała, że przeważającą część wartego niemal 400 mln zł planu inwestycyjnego pokryje z grantów oraz środków własnych. Po pozostałą część, którą Zarząd oszacował na ok. 140 ml zł, Selvita zwróciła się do inwestorów.


Cele

Głównym zadaniem InnerValue było rzetelne przedstawienie rynkowi celów emisyjnych oraz budowa zainteresowania Spółką poprzez działania zorientowane na edukację rynku kapitałowego w obszarze biotechnologii. W oparciu o bazowe założenia powstała kompleksowa strategia komunikacji.


Podjęte działania

InnerValue opracowało kompleksowy plan komunikacji SPO oparty na następujących działaniach:

•    Bliska współpraca ze wszystkimi kluczowymi serwisami skierowanymi do inwestorów - zainteresowanie ich ofertą Selvity. W ramach serwisu www.strefainwestorow.pl powstał landing page dedykowany ofercie, na którym poza artykułami znajdowały się wszelkie powstałe materiały związane nie tylko z ofertą akcji Spółki, ale również całą branżą – film wideo nakręcony w siedzibie spółki, podcast, zapis czatu internetowego
•    Wspólnie z Gazetą Giełdy Parkiet powstał kilkustronicowy dodatek edukacyjny do gazety pt. „Potęga biotechnologii”
•    Szeroka współpraca z finansowymi liderami opinii – m.in. blogerami. Powstały w ten sposób liczne materiały edukacyjne, które trafiły do tysięcy zainteresowanych finansami osobistymi osób, które niekoniecznie korzystają z typowej prasy giełdowej
•    Promocja oferty w mediach społecznościowych
•    Realizacja internetowej kampanii promocyjnej


Efekty

Wtórna oferta publiczna Selvity spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem przez inwestorów. Potwierdza to przede wszystkim fakt, iż złożono zapisy na ponad 4-krotność oferowanych akcji – i to pomimo tego, że w trakcie trwania oferty przez globalne rynki przeszła jedna z najbardziej gwałtownych korekt ostatnich lat. Spółka uplasowała 2,2 mln akcji serii H po cenie maksymalnej, pomimo tego, że zarówno w okresie poprzedzającym ofertę, jak i w jej trakcie kurs akcji plasował się kilka-kilkanaście % poniżej tego poziomu. Wartość oferty wyniosła 134,2 mln zł. Selvita pozyskała nowych inwestorów instytucjonalnych, którzy nie byli do tej pory obecni w akcjonariacie Spółki, m.in. Polski Fundusz Rozwoju, który w ramach SPO zainwestował ok. 40 mln zł.


Selvita SA kontynuuje współpracę z InnerValue

Inne Case studies

Tak działamy

zobacz wszystkie

Strefa Indie Games Festival – po raz pierwszy – podczas targów Warsaw Games Show!

Po raz pierwszy, podczas tegorocznej edycji Warsaw Games Show, targów dla miłośników gamingu, powstała strefa gier niezależnych – Indie Games Festival. Trzydniowa impreza odbyła się w największym centrum targowo-kongresowym w Europie Środkowej – Ptak Warsaw EXPO. Współorganizatorem i partnerem Strefy IGF była Agencja Inner Value. Warsaw Games Show towarzyszą Comic Con – największej imprezie fanów pop kultury w Polsce i na świecie.

więcej

GPW Innovation Day – Pionierskie wydarzenie dla instytucji finansowych i inwestorów indywidualnych

Siedemnaście innowacyjnych spółek wzięło udział w konferencji „GPW Innovation Day” zorganizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Agencja InnerValue, jako partner wydarzenia, współpracowała przy przygotowaniu jego koncepcji, a także odpowiadała za promocję wśród inwestorów indywidualnych i mediów. Jej konsultanci nadzorowali sale dedykowane poszczególnym branżom, współpracowali z dziennikarzami i koordynowali działania partnerów.

więcej

Trans Polonia – blisko 50 mln zł na dalszy rozwój największej floty cysternowej w Polsce

Start współpracy nastąpił w momencie przełomowym w 13-letniej historii Trans Polonia – spółka przejęła Orlen Transport, dzięki czemu stała się krajowym liderem logistyki paliw samochodowych, LNG i lotniczych. Skokowy wzrost skali działalności predysponował spółkę do szerszego komunikacyjnego otwarcia się na inwestorów instytucjonalnych – widoczny wzrost zainteresowania i poprawa sentymentu pozwoliła TPG rozważać dokonanie kolejnego kroku milowego – ogłoszenia Programu Inwestycyjnego na lata 2018-2020, finansowanego w dużej mierze poprzez publiczną emisję akcji. InnerValue wsparło spółkę w procesie, zakończonym sukcesem i pozyskaniem 49,3 mln zł.

więcej

Mercator Medical – intensywna i skuteczna kampania wspierająca SPO

Zaplanowana na dwa miesiące kampania informacyjna skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Skuteczna komunikacja, której główną osią była aktualizacja strategii spółki, pozwoliła w krótkim okresie czasu podnieść wycenę akcji o ponad 25% i uplasować z sukcesem wtórną ofertę publiczną Mercator Medical o wartości 31,5 mln zł

więcej

Selvita - miliony z GPW na walkę z rakiem

Nagrodzona Złotym Spinaczem 2015 roczna kampania edukacyjno-promocyjna związana z Ofertą Publiczną Akcji oraz debiutem giełdowym unikalnej w skali GPW spółki. W ciągu niespełna roku zrealizowano szereg działań skierowanych do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, wykorzystując innowacyjne kanały komunikacji oraz angażując uznanych międzynarodowych ekspertów w obszarach analizy i wyceny spółek z sektora biotechnologii.

więcej

Energa - komunikacja związana z IPO o wartości 2,4 mld zł

W IV kwartale 2013 r. ENERGA SA przeprowadziła jedną z największych w ostatnich latach - wartą 2,4 mld zł - ofertę publiczną akcji i zadebiutowała na GPW. Realizacja rozbudowanego planu komunikacji pozwoliła na osiągnięcie wirusowego zainteresowania ofertą. W IPO ENERGA SA udział wzięło 72 tys. inwestorów indywidualnych, czyli niemal 1/4 wszystkich inwestorów aktywnych na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

więcej

NEUCA – wspólne wartości, wspólne cele

Współpraca InnerValue z wchodzącą obecnie w skład indeksu mWIG40 firmą NEUCA rozpoczęła się w 2011 r. i obejmuje kompleksową obsługę w zakresie relacji inwestorskich. Działania prowadzone są m.in. przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji, takich jak np. video-content. W ciągu pięciu lat od nawiązania współpracy kurs spółki wzrósł o niemal 600%, podczas gdy dynamika wyników była ok. trzy razy niższa.

więcej

Enea - długofalowa, kompleksowa obsługa Spółki

Enea SA zarządza Grupą Kapitałową należącą do grona największych polskich koncernów energetycznych. Agencja InnerValue w okresie od listopada 2010 r. do stycznia 2018 r. realizowała dla Spółki kompleksowy program w zakresie relacji inwestorskich, skierowany do poszczególnych grup odbiorców: zarządzających funduszami, analityków finansowych, akcjonariuszy oraz inwestorów indywidualnych.

więcej

LiveChat Software - polscy inwestorzy, amerykańska wycena

Nagrodzona Złotym Spinaczem 2014 kampania IPO. Najważniejszym wyzwaniem dla komunikacji był brak notowanych w Warszawie spółek porównywalnych do LiveChat Software SA. Wartość Oferty Publicznej wyniosła blisko 60 mln zł. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW i została wyceniona na 476 mln zł, przy wyjątkowo wysokim wskaźniku cena/zysk (P/E) na poziomie 48,6x.

więcej

CD Projekt - od Optimusa do CD Projekt

CD Projekt RED znalazł się na GPW w wyniku odwrotnego przejęcia przez notowany już Optimus. W praktyce więc, to akcjonariusze CD Projekt RED przejęli kontrolę nad Optimusem, który w momencie transakcji nie prowadził już działalności operacyjnej i nie miał dobrej renomy wśród inwestorów. Najważniejszym wyzwaniem postawionym przed InnerValue było zbudowanie pozytywnego wizerunku Spółki na rynku kapitałowym.

więcej