Enea - długofalowa, kompleksowa obsługa Spółki

od 2010 r.

Enea - długofalowa, kompleksowa obsługa Spółki

Enea SA zarządza Grupą Kapitałową, która należy do grona największych polskich koncernów energetycznych. InnerValue od 2010 r. realizuje dla Spółki kompleksowy program w zakresie relacji inwestorskich, skierowany do poszczególnych grup odbiorców: zarządzających funduszami, analityków finansowych, akcjonariuszy oraz inwestorów indywidualnych.

Najważniejsze realizowane działania

 • Zarządzanie bieżącymi zapytaniami – dedykowany kontakt dla inwestorów,
 • Tworzenie prezentacji inwestorskich oraz innych dokumentów korporacyjnych,
 • Organizacja konferencji, study tour oraz innych eventów,
 • Wsparcie przedstawicieli Agencji podczas udziału Spółki w wydarzeniach dedykowanych środowisku inwestorów, np. konferencji WallStreet organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych,
 • Realizacja tłumaczeń pisemnych,
 • Opracowanie graficzne i redakcję niektórych części raportów okresowych,
 • Zarządzanie zakładką Relacje inwestorskie na www,
 • Codzienny monitoring informacji pojawiających się w porannych biuletynach instytucji rynku kapitałowego,
 • Interpretacja wycen sporządzanych przez przedstawicieli rynku kapitałowego,
 • Sporządzanie analiz porównawczych polityki informacyjnej spółek z sektora,
 • Tworzenie raportów technicznych nt. Spółki i konkurencji.

Efekty

Przejrzyste i konsekwentne relacje inwestorskie stanowią wartości, którymi kierujemy się we współpracy z Eneą. Pozycja Spółki jako jednej z największych i najważniejszych polskich przedsiębiorstw, a także spółki publicznej, zobowiązuje ją do utrzymywania najwyższych standardów w tym względzie. Wysoka reputacja Enei i zaufanie inwestorów są efektem ciężkiej pracy zespołu specjalistów ze Spółki, a także InnerValue. Eneę pokrywa obecnie kilkunastu polskich i zagranicznych analityków. Akcje Spółki wchodzą w skład prestiżowych indeksów WIG30 oraz FTSE All World.

Enea przykłada dużą wagę do wykorzystania nowoczesnych narzędzi komunikacji w kontaktach z inwestorami. Serwis relacji inwestorskich Spółki został zakwalifikowany do III etapu (2016) oraz trzykrotnie do II etapu (2010, 2011, 2014) konkursu na Złotą Stronę Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. 

Inne Case studies

Tak działamy

zobacz wszystkie

Trans Polonia – blisko 50 mln zł na dalszy rozwój największej floty cysternowej w Polsce

Start współpracy nastąpił w momencie przełomowym w 13-letniej historii Trans Polonia – spółka przejęła Orlen Transport, dzięki czemu stała się krajowym liderem logistyki paliw samochodowych, LNG i lotniczych. Skokowy wzrost skali działalności predysponował spółkę do szerszego komunikacyjnego otwarcia się na inwestorów instytucjonalnych – widoczny wzrost zainteresowania i poprawa sentymentu pozwoliła TPG rozważać dokonanie kolejnego kroku milowego – ogłoszenia Programu Inwestycyjnego na lata 2018-2020, finansowanego w dużej mierze poprzez publiczną emisję akcji. InnerValue wsparło spółkę w procesie, zakończonym sukcesem i pozyskaniem 49,3 mln zł.

więcej

Mercator Medical – intensywna i skuteczna kampania wspierająca SPO

Zaplanowana na dwa miesiące kampania informacyjna skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Skuteczna komunikacja, której główną osią była aktualizacja strategii spółki, pozwoliła w krótkim okresie czasu podnieść wycenę akcji o ponad 25% i uplasować z sukcesem wtórną ofertę publiczną Mercator Medical o wartości 31,5 mln zł

więcej

Selvita - miliony z GPW na walkę z rakiem

Nagrodzona Złotym Spinaczem 2015 roczna kampania edukacyjno-promocyjna związana z Ofertą Publiczną Akcji oraz debiutem giełdowym unikalnej w skali GPW spółki. W ciągu niespełna roku zrealizowano szereg działań skierowanych do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, wykorzystując innowacyjne kanały komunikacji oraz angażując uznanych międzynarodowych ekspertów w obszarach analizy i wyceny spółek z sektora biotechnologii.

więcej

Energa - komunikacja związana z IPO o wartości 2,4 mld zł

W IV kwartale 2013 r. ENERGA SA przeprowadziła jedną z największych w ostatnich latach - wartą 2,4 mld zł - ofertę publiczną akcji i zadebiutowała na GPW. Realizacja rozbudowanego planu komunikacji pozwoliła na osiągnięcie wirusowego zainteresowania ofertą. W IPO ENERGA SA udział wzięło 72 tys. inwestorów indywidualnych, czyli niemal 1/4 wszystkich inwestorów aktywnych na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

więcej

NEUCA – wspólne wartości, wspólne cele

Współpraca InnerValue z wchodzącą obecnie w skład indeksu mWIG40 firmą NEUCA rozpoczęła się w 2011 r. i obejmuje kompleksową obsługę w zakresie relacji inwestorskich. Działania prowadzone są m.in. przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji, takich jak np. video-content. W ciągu pięciu lat od nawiązania współpracy kurs spółki wzrósł o niemal 600%, podczas gdy dynamika wyników była ok. trzy razy niższa.

więcej

LiveChat Software - polscy inwestorzy, amerykańska wycena

Nagrodzona Złotym Spinaczem 2014 kampania IPO. Najważniejszym wyzwaniem dla komunikacji był brak notowanych w Warszawie spółek porównywalnych do LiveChat Software SA. Wartość Oferty Publicznej wyniosła blisko 60 mln zł. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW i została wyceniona na 476 mln zł, przy wyjątkowo wysokim wskaźniku cena/zysk (P/E) na poziomie 48,6x.

więcej

CD Projekt - od Optimusa do CD Projekt

CD Projekt RED znalazł się na GPW w wyniku odwrotnego przejęcia przez notowany już Optimus. W praktyce więc, to akcjonariusze CD Projekt RED przejęli kontrolę nad Optimusem, który w momencie transakcji nie prowadził już działalności operacyjnej i nie miał dobrej renomy wśród inwestorów. Najważniejszym wyzwaniem postawionym przed InnerValue było zbudowanie pozytywnego wizerunku Spółki na rynku kapitałowym.

więcej