SELVITA SA


Selvita SA jest jedną z wiodących przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie. Spółka świadczy kompleksowe usługi w obszarze odkrywania leków, badań regulacyjnych, a także badań i rozwoju na zlecenie firm farmaceutycznych, biotechnologicznych, chemicznych oraz agrochemicznych z całego świata. Poprzez Spółkę zależną – Ardigen - wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji, wspiera rozwój medycyny precyzyjnej i spersonalizowanej. Spółka prowadzi działalności od 2007 r. i zatrudnia ok. 500 pracowników, z których 1/3 posiada stopień naukowy doktora. Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie, drugi oddział laboratoryjny znajduje się w Poznaniu. Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Regionie Bostonu i San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.
W latach 2014-2019 przychody Spółki wzrosły blisko pięciokrotnie. W 2019 r. Selvita wygenerowała przychody w wysokości 105,2 mln zł, co stanowiło wzrost o 37% r/r, z czego 91,4 mln zł w segmencie usług (wzrost o 39% r/r) oraz 14,0 mln zł w segmencie bioinformatycznym (wzrost o 23% r/r).
Spółka jest notowana na głównym rynku GPW.AKTUALNOŚCI

SELVITA SA


Selvita pozyskała blisko 91 mln zł w ramach oferty publicznej akcji

Selvita SA [ticker: WSE:SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, z sukcesem przydzieliła wszystkie 2,38 mln oferowane akcje serii C, pozyskując od Inwestorów 90,6 mln zł. Jest to jednocześnie druga pod względem wartości transakcja pozyskania kapitału przeprowadzona w tym rokuna giełdzie w Warszawie.

więcej

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej Selvity ustalona na 38 zł

Zarząd Selvita SA [ticker: WSE:SLV] – jednej z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, ustalił cenę emisyjną akcji serii C oferowanych w bezprospektowej ofercie publicznej na 38 zł za jedną akcję. W ramach oferty Spółka emituje do 2,38 mln nowych akcji. Środki pozyskane z oferty publicznej Selvita przeznaczy przede wszystkim na akwizycje wybranych europejskich przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization).

więcej

NWZ Selvita SA podejmuje decyzję o przeprowadzeniu oferty publicznej akcji. Jutro rusza proces budowania księgi popytu.

Akcjonariusze Selvita SA, jednej z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, podjęli decyzję o wyemitowaniu nie więcej niż 2,38 mln akcji serii C, co stanowi ok. 15 % obecnego kapitału zakładowego Spółki. Środki pozyskane w ramach oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na akwizycje, a także dalszy rozwój organiczny Selvity.

więcej

Selvita dynamicznie zwiększa backlog na 2020 r. i umacnia pozycję na największych rynkach biotechnologicznych • Backlog* na rok 2020 wynosi obecnie 96 mln zł i jest o 41 % wyższy niż rokwcześniej. Wzrost zakontraktowania na bieżący rokw segmencie usługowym wyniósł 48 % • Selvita opublikowała wyniki finansowe za I kw. 2020 r. potwierdzając tym samym bardzo dobre wstępne dane szacunkowe z 29 kwietnia. • Wartość przychodów na rzecz klientów zewnętrznych w segmencie usługowym wyniosła w I kw. 2020 r. 25,3 mln zł i była o 46 % wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Zysk EBITDA Spółki sięgnął 7,3 mln zł i był o 52 % wyższy niż w I kw. 2019 r.

Selvita SA [ticker: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie kontynuuje dynamiczny wzrost i prezentuje backlog większy o 41 % niż przed rokiem. W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. skonsolidowane przychody Spółki wzrosły o 41 % do 31 mln zł. Pomimo panującej na świecie epidemii koronawirusa firma umocniła swoją pozycję na globalnym rynku przedklinicznych CRO, szczególnie wśród klientów ze Stanów Zjednoczonych, największego rynku biotechnologicznego na świecie.

więcej

Selvita planuje w nowej strategii ponad trzykrotny wzrost przychodów do 2023 r.

• Zgodnie z nową strategią Selvita celuje w osiągnięcie ponad 300 mln zł przychodów przy stabilnej marży EBITDA oraz ponad miliard zł wartości rynkowej w 2023 r. • W latach 2020-2023 spółka zamierza zrealizować inwestycje o wartości 325-375 mln zł, których celem będą akwizycje oraz rozwój organiczny Spółki. • Na realizację strategii Selvita planuje pozyskać około 90 mln zł z bezprospektowej emisji akcji do 15 % kapitału, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych. Około 80 % pozyskanych środków zostanie przeznaczonych na akwizycje. • Spółka opublikowała wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za Q1. Selvita kontynuuje dynamiczny wzrost skali biznesu, zwiększając przychody o 41 % do 31 mln zł w pierwszym kwartale 2020 r. oraz prezentując solidny backlog na poziomie ponad 84 mln zł, wyższy o 44 % niż przed rokiem. Selvita SA [ticker: WSE:SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie opublikowała strategię rozwoju na lata 2020-2023. W tym okresie Spółka planuje trzykrotnie zwiększyć swoje przychody poprzez wzrost organiczny oraz akwizycje. Zgodnie z założeniami strategii, głównymi inwestycjami Selvity będą przejęcia europejskich przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) oraz stworzenie Centrum Usług Laboratoryjnych w Krakowie. Realizacja tych przedsięwzięć pozwoli Spółce zwiększyć skalę biznesu oraz wprowadzić do oferty nowe usługi badawcze.

więcej

Selvita i Ardigen otrzymają dofinansowanie na budowę platformy na bazie technologii high-content screening opartej o sztuczną inteligencję

Kraków, Polska – 27 kwietnia 2020 - Selvita SA [ticker: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie zawarła umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na dofinansowanie projektu, którego celem jest stworzenie platformy badań fenotypowych opartej o technologię high-content screening z analizą za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji (HiScAI - High Content Screening Artificial Intelligence). Technologia zostanie wykorzystana do odkrywania nowych leków m.in. w chorobach neurozapalnych i zwłóknieniowych.

więcej

Selvita z rekordowymi wynikami w 2019 r. i skokowym wzrostem backlogu na 2020 r.

• Wartość przychodów komercyjnych Selvity w segmencie usługowym wyniosła 26 mln zł w IV kwartale 2019 r. To wynik o 61 % lepszy niż w IV kwartale 2018 r. • Przychody komercyjne w segmencie usługowym wyniosły w całym roku2019 r. 84,4 mln zł, czyli o 43 % więcej niż przed rokiem. • Backlog na rok 2020 wynosi obecnie blisko 79 mln zł i jest o 43 % wyższy niż rokwcześniej. Selvita SA [ticker: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie zanotowała dynamiczny wzrost wyników w IV kwartale i w całym roku2019 r. W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego rokuSelvita wypracowała 26 mln zł przychodów komercyjnych w segmencie usługowym tj. o 61 % więcej r/r. Backlog* na rok 2020 wynosi obecnie blisko 79 mln zł i jest o 43 % wyższy niż rokwcześniej.

więcej

45 % wzrostu przychodów komercyjnych z usług Selvity w III kw. 2019 r.

Selvita [ticker: SLV] – jedna z największych w Europie usługowych firm biotechnologicznych – wypracowała w III kw. 2019 r. 21,7 mln zł przychodów komercyjnych w segmencie usługowym – o 45 % więcej r/r. W trzech pierwszych kwartałach 2019 r. grupa osiągnęła 73,2 mln zł przychodów (o 32 % więcej r/r). Zysk EBITDA* spółki sięgnął 13,6 mln zł (21 % wzrost r/r). Backlog** na rok 2019 wynosi obecnie 97,4 mln zł i jest o 38 % wyższy niż rokwcześniej. To pierwsze wyniki finansowe raportowane przez Selvitę po formalnym zakończeniu podziału.

więcej

„Usługowa” Selvita debiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Selvita [ticker: SLV] – jedna z największych w Europie usługowych firm biotechnologicznych – formalnie zakończyła zainicjowany w marcu br. podział na dwie spółki: usługową i innowacyjną. Spółka, do której wydzielone zostały segmenty usługowy i bioinformatyczny, zadebiutowała na głównym rynku GPW. Selvita świadczy kompleksowe usługi badawczo-rozwojowe, głównie na rzecz klientów z branż farmaceutycznej i biotechnologicznej. Dotychczasowy segment innowacyjny spółki zyskał nową markę – Ryvu Therapeutics. Spółka zajmująca się opracowywaniem innowacyjnych terapii onkologicznych również jest notowana na GPW [ticker: RVU]. Usługi Selvity rosły w ostatnich latach w tempie 30-40 % rocznie i były trwale rentowne. Spółka zakłada utrzymanie tego poziomu dynamiki wzrostu. Jednocześnie grupa planuje rosnąć poprzez akwizycje. Pierwszej transakcji spodziewa się w 2020 r. Średnioterminowym celem firmy jest wejście do dziesiątki największych przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) na świecie.

więcej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selvita SA zatwierdza decyzję o podziale Spółki

Akcjonariusze Selvity, jednej z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, zatwierdzili podział firmy na dwa niezależne podmioty. W wyniku podziału do nowej spółki wydzielona zostanie część usługowa Selvity, świadcząca kompleksowe usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych. Część innowacyjna, która pozostanie po wydzieleniu działalności CRO, będzie kontynuowała swoje projekty polegające na odkrywaniu i rozwoju cząsteczek mogących znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób onkologicznych, pod nową nazwą Ryvu Therapeutics SA Po rejestracji podziału przez sąd rejestrowy Selvita CRO SA będzie funkcjonowała pod nazwą Selvita SA

więcej