Arena.pl SA


Spółka Arena.pl jest notowana na rynku NewConnect. Kluczowe aktywo to 100% udziałów w Arena.pl Sp. z o.o., która prowadzi platformę zakupową www.arena.pl.

Arena.pl jest innowacyjną, bezpieczną platformą zakupową, gdzie kluczową wartością dodaną jest społecznościowa idea współwłasności – aktywni kupujący i sprzedawcy mogą stać się właścicielami akcji Spółki, decydować o kierunkach rozwoju i uczestniczyć w podziale zysku. To pierwszy na świecie program współwłasności w społeczności, finansowany wyłącznie przez polski kapitał.

Na Arena.pl oferowane produkty zostały podzielone na kilka kategorii: Dom i ogród, Dziecko, Elektronika, Pielęgnacja i zdrowie, Kultura, Moda, Motoryzacja oraz Sport i turystyka. W regulaminie serwisu zaznaczono, że mogą w nim wystawiać i sprzedawać towary wyłącznie zarejestrowane podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego. Za wystawienie przedmiotu za pośrednictwem platformy nie ma opłat, a prowizje od sprzedaży należą aktualnie do najniższych na rynku.

Komercyjną działalność Arena.pl wspierają dwa oddzielne serwisy tematyczne działające w tej samej domenie: lifetime.arena.pl i worktime.arena.plAKTUALNOŚCI

Arena.pl SA


Arena.pl ze wzrostem kluczowych wskaźników biznesu w Q1 2021

Arena.pl SA, właściciel platformy zakupowej arena.pl, prezentuje wynikiza Q1 2021. Dzięki konsekwentnej realizacji nowej strategii rozwoju spółki, udało się podnieść główne wskaźniki rozwoju serwisu. Sumaryczna wartość zawartych transakcji wzrosła o 113 % rdr., natomiast przychody z tytułu prowizji są o 120 % większe.

więcej

Arena.pl rozpoczyna współpracę z Brutto

Arena.pl SA, notowany na NewConnect właściciel platformy zakupowej Arena.pl, roz-poczyna współpracę z Brutto. Na mocy podpisanej umowy, sprzedawcy zarejestrowani na platformie arena.pl uzyskają dostęp do usług finansowych za pośrednictwem serwisu brutto.pl. Nawiązane partnerstwo jest wynikiem realizacji kolejnych kroków strategii rozwoju spółki.

więcej

Arena.pl wzmacnia skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Arena.pl SA, notowany na NewConnect właściciel platformy zakupowej Arena.pl, wzmacnia kadrę kierowniczą. Stanowiska zarządcze objęli Kamil Bednarek - wiceprezes ds. IT oraz Bartosz Berliński - wiceprezes ds. Marketingu. Do Rady Nadzorczej powołany został natomiast Paweł Turno. Zmiany są kolejnym krokiem w serii zapowiedzianych przez spółkę działań w ramach ‘nowego startu’ plat-formy. Spółka rozważa przeniesienie swoich akcji na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościo-wych w Warszawie już w 2021 r.

więcej

Arena.pl planuje nowe partnerstwa korporacyjne i uruchamia działania marketingowe

Arena.pl SA, notowany na NewConnect właściciel platformy zakupowej Arena.pl, zapowiada duże zmiany w związku z ‘nowym startem’ serwisu. Spółka rozpoczęła współpracę promocyjną z PKO BP i planuje podobne partnerstwa korporacyjne. Dzięki bezpiecznej sytuacji finansowej wdraża nowe funkcjonalności informatyczne oraz planuje kampanię marketingową. Spółka zapowiada wzmoc-nienie kadry zarządzającej.

więcej

Arena.pl rozwija działalność i notuje zyski po I połowie roku

Spółka Arena.pl SA zanotowała w I połowie 2016 r. ponad 876 tys. zł przychodów i prawie 179 tys. zł zysku netto. Firma jest właścicielem dynamicznie rozwijającej się platformy sprzedaży Arena.pl - opartej na programie współwłasności w społeczności. Od momentu startu w lutym do końca półrocza bieżącego rokuplatforma podwoiła liczbę dostępnych produktów. Liczba zarejestrowanych sprzedawców wzrosła w tym czasie o 660 %

więcej