Helix BioPharma Corporation


Helix jest firmą z branży biofarmaceutycznej specjalizującą się w dziedzinie leczenia nowotworów. Siedziba Spółki mieści się w Toronto w Kanadzie, natomiast jej polski oddział w postaci spółki zależnej Helix Polska mieści się w Warszawie. Firma aktywnie rozwija innowacyjne produkty stosowane w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych w oparciu o własne zastrzeżone technologie. Inicjatywy firmy, w zakresie opracowania leków, opierają się na dwóch innowacyjnych platformach technologicznych: DOS47, czyli innowacji w leczeniu złośliwych guzów litych oraz BIPHASIX, wykorzystywanej w leczeniu przedrakowych zmian szyjki macicy.

Helix BioPharma Corporation jest obecnie notowana na giełdzie w Toronto oraz we Frankfurcie. Strategia biznesowa Spółki zakłada maksymalizację jej wartości poprzez rozwój L-DOS47 oraz innych kandydatów na leki w oparciu o platformę technologiczną DOS47, poprzez nadanie im statusu produktu fazy II badań klinicznych.