ASM GROUP SA


ASM GROUP SA jest spółką holdingową, zarządzającą grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki zależne, specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. ASM GROUP SA działa na terenie Polski oraz Włoch.

Grupa Kapitałowa prowadzi swoją aktywność w ramach czterech linii biznesowych: merchandisingu, outsourcingu sił sprzedaży,  field marketingu oraz badań marketingowych. Dzięki znajomości rynku, zasięgowi działania, szerokim kompetencjom oraz know-how krajowych i zagranicznych ekspertów zrealizuje każdy projekt ukierunkowany na zwiększenie sprzedaży i promocję towarów. Z usług Grupy korzysta już ponad 600 klientów.

Akcje ASM GROUP SA od września 2016 roku notowane są Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji na: www.asmgroup.plKontakt:

AKTUALNOŚCI

ASM GROUP SA


ASM Group poprawia wyniki finansowe oraz zapowiada rozwój działalności w obszarze digital

ASM Group SA, istniejąca na rynku od 20 lat czołowa polska grupa kapitałowa specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług outsourcingu i wsparcia sprzedaży zakończyła pierwsze półrocze 2018 z rekordowymi wynikami. Spółka wypracowała ponad 131,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 47 procent w porównaniu z rokiem poprzednim i osiągnęła 3,1 mln zł zysku netto, co daje jego wzrost o 49 procent w stosunku do pierwszego półrocza 2017 r. Wskaźnik EBITDA ukształtował się na poziomie 5,3 mln zł. Grupa kontynuuje dynamiczny rozwój i kładzie duży nacisk na innowacyjność.

więcej

ASM Group oraz Fundusz Ekspansji Zagranicznej zarządzany przez PFR TFI przejmują dużą niemiecką spółkę działającą na rynku DACH

ASM Group, istniejąca na rynku od 20 lat czołowa polska grupa kapitałowa specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług outsourcingu i wsparcia sprzedaży oraz Fundusz Ekspansji Zagranicznej (FEZ) zarządzany przez PFR TFI przejęli niemiecką Grupę Vertikom, trzecią co do wielkości firmę z branży marketingu oraz wsparcia sprzedaży na rynku DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria).

więcej

ASM Group kontynuuje wzrost przychodów w I kwartale 2018 roku.

ASM Group, czołowa polska grupa kapitałowa specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług outsourcingu i wsparcia sprzedaży, odnotowała prawie 50 mln zł przychodów netto w I kwartale 2018 rokuco oznacza wzrost o 18,9 % w porównaniu z analogicznym okresem w 2017 roku. EBITDA w I kwartale tego rokuwyniosła 2,88 mln zł co oznacza wzrost o 14,2 % Zysk netto wyniósł w tym okresie 1,35 mln zł.

więcej

Wspólna inwestycja ASM Group i Polskiego Funduszu Rozwoju.

ASM Group SA, czołowa polska grupa kapitałowa specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu poinformowała o zamiarze przejęcia dużej grupy kapitałowej z rynku DACH (Austrii, Niemiec, Szwajcarii). W celu realizacji transakcji została zawarta umowa pomiędzy ASM Group SA a Polskim Funduszem Rozwoju.

więcej