ASM GROUP SA


ASM GROUP SA jest spółką holdingową, zarządzającą grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki zależne, specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. ASM GROUP SA działa na terenie Polski oraz Włoch.

Grupa Kapitałowa prowadzi swoją aktywność w ramach czterech linii biznesowych: merchandisingu, outsourcingu sił sprzedaży,  field marketingu oraz badań marketingowych. Dzięki znajomości rynku, zasięgowi działania, szerokim kompetencjom oraz know-how krajowych i zagranicznych ekspertów zrealizuje każdy projekt ukierunkowany na zwiększenie sprzedaży i promocję towarów. Z usług Grupy korzysta już ponad 600 klientów.

Akcje ASM GROUP SA od września 2016 roku notowane są Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji na: www.asmgroup.pl