GLG Pharma SA


GLG Pharma SA jest spółką notowaną na rynku NewConnect Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Spółka posiada licencję na wyłączność, obejmującą cały świat, dotyczącą rozwoju, wytwarzania i sprzedaży produktów farmaceutycznych, opartych na technologii inhibitorów STAT3, opracowanej przez naukowców Instytutu Raka w Bostonie oraz Centrum Badań nad Rakiem Moffitt. Inhibitory STAT3 stanowią nowe obiecujące metody leczenia wielu odmian raka raka i innych chronicznych szybko rozprzestrzeniających się chorób.

GLC Pharma rozpoczęła badania kliniczne leku na chroniczną białaczkę limfocytową. Badania kliniczne leku na potrójny ujemny rak piersi i zwyrodnienie wielotorbielowate nerek rozpoczną się w 2016 roku. Wstępne badania kliniczne wykazały bezpieczeństwo i dobrą tolerancję inhibitorów STAT3 opracowanych przez GLG Pharma.

Ponadto portfolio projektów GLG Pharma obejmuje 6 dodatkowych produktów farmaceutycznych.
Technologia GLG Pharma chroniona jest 6 amerykańskimi i międzynarodowymi patentami oraz 2 zgłoszeniami patentowymi.
Kontakt:

AKTUALNOŚCI

GLG Pharma SA


GLG Pharma rozpoczyna badanie kliniczne dla GLG-801 w Projekcie TNBC

GLG Pharma SA – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie onkologii – otrzymała zgodę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) na realizację fazy I i IIa badania klinicznego dla cząsteczki GLG-801. Badanie będzie miało na celu ustalenie dawki terapeutycznej oraz określenie bezpieczeństwa i skuteczności innowacyjnej cząsteczki GLG w terapii celowanej wobec TNBC. Dzięki wcześniejszym przygotowaniom oraz otrzymaniu pozwolenia URPL, Spółka może natychmiast przystąpić do inicjacji badania w ośrodku klinicznym i rekrutacji pacjentów do I fazy badania.

więcej

GLG Pharma otrzymała pozytywną opinię Komisji Bioetycznej dot. uruchomienia badania klinicznego dla GLG-801 w Projekcie TNBC

GLG Pharma SA – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie onkologii – otrzymała pozytywną opinię Komisji Bioetycznej dotyczącą przeprowadzenia I/II fazy badania klinicznego nad GLG-801 w Projekcie TNBC. Oznacza to, że ostatnim elementem niezbędnym do przystąpienia do realizacji badania, a tym samym podania swojej cząsteczki pierwszemu pacjentowi, pozostała zgoda Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).Ponadto w związku z zaawansowanym etapem projektu, GLG wzmocniło zespół naukowy powołując na stanowisko kierownika badań klinicznych dr n. med. Agnieszkę Czyżewską-Buczyńską.

więcej

GLG Pharma złożyła wniosek patentowy na cząsteczkę GLG-805

GLG Pharma SA – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie onkologii – złożyła wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP) o ochronę cząsteczki GLG-805 (formulacji dożylnej znanego związku, tj. pirymetaminy), sposobu jej wytwarzania oraz zawierających ją kompozycji farmaceutycznych.

więcej

GLG Pharma otrzymała formulację dożylną GLG-805 i zakończyła II etap współpracy z Instytutem Farmaceutycznym

GLG Pharma SA – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie onkologii – zakończyła drugi etap współpracy z Instytutem Farmaceutycznym, którego celem było przeprowadzenie syntezy substancji czynnej GLG-805, w standardzie GMP (ang. Good Manufacturing Practice) oraz przekazanie Spółce szczegółowej dokumentacji. Otrzymanie formulacji dożylnej innowacyjnej substancji GLG oraz wcześniejsza zgoda Lokalnej Komisji Etycznej oznaczają, że Spółka może natychmiast przystąpić do przeprowadzenia badania przedklinicznego.

więcej

GLG Pharma o krok od rozpoczęcia badania klinicznego dla GLG-801

GLG Pharma SA – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie onkologii – zakończyła drugi etap współpracy z IQ Pharma – podwykonawcą w badaniu klinicznym dla innowacyjnej cząsteczki GLG-801 w terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC). Wybrano pierwszy ośrodek, w którym przeprowadzane będzie badanie oraz złożona została pełna dokumentacja rejestracyjna badania do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) jak i wniosek do Centralnej Komisji Bioetycznej. Koordynatorem badania został prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki, specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej.

więcej

GLG Pharma rozpoczyna badanie przedkliniczne dla GLG-805

GLG Pharma SA – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie onkologii – otrzymała zgodę Lokalnej Komisji Etycznej na rozpoczęcie badania przedklinicznego nad innowacyjnym inhibitorem białka STAT3 w formulacji dożylnej – GLG-805 – w Projekcie TNBC. Badania mają na celu ustalenie bezpiecznej dawki leku oraz opracowanie pełnej dokumentacji rejestracyjnej. Zgodnie z harmonogramem prace badawcze potrwają 12 miesięcy. Ponadto, GLG zawarło strategiczne porozumienie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, które ma na celu współpracę naukową i realizację wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych mających na celu rozwój nowych technologii w zakresie terapii przeciwnowotworowych. Partnerzy planują wymieniać się wiedzą oraz udzielać wzajemnego wsparcia przy rozpoczętych badaniach lub projektach, wzmacniając tym samym osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.

więcej

GLG Pharma rozpoczyna badanie przedkliniczne dla GLG-805

GLG Pharma SA – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie onkologii – otrzymała zgodę Lokalnej Komisji Etycznej na rozpoczęcie badania przedklinicznego nad innowacyjnym inhibitorem białka STAT3 w formulacji dożylnej – GLG-805 – w Projekcie TNBC. Badania mają na celu ustalenie bezpiecznej dawki leku oraz opracowanie pełnej dokumentacji rejestracyjnej. Zgodnie z harmonogramem prace badawcze potrwają 12 miesięcy. Ponadto, GLG zawarło strategiczne porozumienie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, które ma na celu współpracę naukową i realizację wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych mających na celu rozwój nowych technologii w zakresie terapii przeciwnowotworowych. Partnerzy planują wymieniać się wiedzą oraz udzielać wzajemnego wsparcia przy rozpoczętych badaniach lub projektach, wzmacniając tym samym osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.

więcej

GLG Pharma, LLC, pozyskała strategicznych partnerów i rozwija system spersonalizowanej terapii oraz testów diagnostycznych dla pacjentów z nowotworem piersi i jajnika

GLG Pharma, LLC, amerykańska spółka biotechnologiczna będąca większościowym akcjonariuszem GLG Pharma SA, wraz z Skyline Medical Inc. oraz Helomics Corporation – dwoma amerykańskimi firmami działającymi w obszarze diagnostyki medycznej – ogłosiły rozpoczęcie strategicznej współpracy. Porozumienie ma na celu połączenie technologii spółek w celu opracowywania spersonalizowanej terapii oraz testów diagnostycznych skierowanych do pacjentów z nowotworem jajnika oraz piersi, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z występującym płynem otrzewnowym.

więcej

GLG Pharma zakończyła pierwszy etap przygotowań do badania klinicznego w Projekcie TNBC

GLG Pharma SA – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie onkologii – otrzymała od IQ Pharma SA – firmy badawczej, która jest jednym z podwykonawców w projekcie TNBC – raport za pierwszy z czterech etapów prac w ramach realizacji badania klinicznego dla innowacyjnego inhibitora białka STAT3 w formie doustnej (GLG-801). Opracowanie finalnej wersji protokołu badania klinicznego z udziałem pacjentek ze zdiagnozowanym potrójnie negatywnym rakiem piersi (TNBC) umożliwia Spółce rozpoczęcie dalszych prac, których celem jest m.in. wybór ośrodków badawczych oraz uzyskanie niezbędnych do przeprowadzenia badania zezwoleń.

więcej

GLG Pharma prezentuje plany rozwoju i zapowiada nowe projekty onkologiczne

GLG Pharma SA – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie onkologii – zaprezentowała plany rozwoju na nadchodzący okres. Nadrzędnym celem Spółki jest dywersyfikacja portfela projektów innowacyjnych oraz intensyfikacja działań w obszarze testów diagnostycznych, których rynek stale rośnie i charakteryzuje się wysokim potencjałem komercyjnym. GLG Pharma zakłada dalszy efektywny rozwój cząsteczek GLG-801 i GLG-805 w ramach realizacji flagowego projektu Spółki (Projektu TNBC) oraz rozpoczęcie nowego projektu onkologicznego – GLG-Doce-Safe. W ramach nowego projektu Spółka planuje opracować nową formulację leku znanego i powszechnie stosowanego w leczeniu nowotworów z guzami litymi. W ramach powyższego projektu GLG planuje również utworzenie platformy dla leków przeciwnowotworowych, które są słabo rozpuszczalne w wodzie i wymagają specyficznych, często bardzo toksycznych, rozpuszczalników podczas podawania dożylnego. Spółka wystąpiła o dofinansowanie Projektu GLG-Doce-Safe przez NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) w wysokości 21,8 mln zł.

więcej