CUBE.ITG SA


Grupa Kapitałowa CUBE.ITG SA realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. Firma dostarcza rozwiązania dla wielu sektorów: bankowość i finanse, zdrowie, retail i multimedia, a także administracja publiczna, telekomunikacja, energetyka. Spółka w 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2014 r. jest notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Cube ITG w 2015 rokuprzejęła ITMED Sp. z o.o. Spółka wraz z podmiotem zależnym Data Techno Park jest  instytucją otoczenia biznesu, realizująca szereg projektów w sferze innowacji i technologii głównie w branży medycznej.

W skład Grupy Kapitałowej Cube ITG wchodzi także spółka CUBE.ITG GmbH. Obszarem jej działalności jest sektor rozwiązań informatycznych na rynku bankowym oraz telekomunikacyjnym w Niemczech.