Infoscan SA


Infoscan to innowacyjna oferta zdalnej diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu. To pierwsza w Polsce tak wygodna dla pacjentów i oszczędzająca czas lekarzy propozycja outsorcingu badań. Nowoczesne i bezpieczne urządzenie umożliwia badanie zaburzeń podczas snu oraz ciągłego badania pulsoksymetrycznego.Kontakt:

AKTUALNOŚCI

Infoscan SA


Infoscan uruchamia finansowanie od Inwestora

Firma telemedyczna Infoscan poinformowała o wyemitowaniu pierwszej transzy obligacji zamiennych na akcje w ramach umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund. W ramach transakcji Spółka przydzieliła Inwestorowi obligacje o wartości nominalnej 750 tys. zł. Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na rozwój oferowanych rozwiązań oraz finansowanie dalszej ekspansji zagranicznej.

więcej

Infoscan rozpoczyna przygotowania do wejścia na rynek bułgarski

Firma telemedyczna Infoscan SA podpisała list intencyjny z firmą Inter Business ’91 Ltd., bułgarskim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych. Po zakończeniu negocjacji ma zostać podpisana umowa dystrybucyjna pomiędzy oboma podmiotami, na podstawie której rozwiązanie Spółki Infoscan trafi na rynek bułgarski. Do tego momentu mają zostać omówione warunki współpracy oraz wszystkie szczegóły związane z wprowadzeniem rozwiązania na nowy rynek.

więcej

Infoscan wchodzi na rynek hiszpański oraz analizuje możliwości wejścia na rynek meksykański

Infoscan podpisał umowę z Giromed Institute, dzięki której rozwiązanie polskiej spółki do badania bezdechu sennego będzie wykorzystywane w diagnostyce tego schorzenia na terenie Hiszpanii. Zawarty na 5 lat kontrakt obejmuje udostępnienie partnerowi urządzeń oraz licencji na oprogramowanie Osascan. Giromed zobowiązał się na początek do wynajęcia 10 urządzeń oraz do wykonania za ich pomocą minimum 520 badań w ciągu pierwszego rokuwspółpracy. Infoscan oraz Giromed analizują również możliwości wejścia na rynek meksykański. itali oraz prowadzeniem badań klinicznych i diagnostycznych

więcej

Inwestor objął nową emisję akcji Infoscan po 3 zł

Zarząd firmy telemedycznej Infoscan SA poinformował o zakończeniu subskrypcji 130 tys. akcji Spółki objętych po 3 zł w ramach emisji prywatnej. Cena emisyjna jest większa o prawie 7 % od średniej ceny zamknięcia na przestrzeni ostatniego miesiąca oraz o 20 % wyższa od ceny zamknięcia z 9 października bieżącego roku. Akcje zostały wyemitowane w ramach kapitału docelowego uchwalonego przez NWZ Spółki we wrześniu ubiegłego roku. Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na rozwój działalności, głównie na rynku polskim.

więcej

Infoscan z otwartą drogą do pozyskania finansowania

Infoscan podpisał aneks do umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, w którym zostały doprecyzowane kwestie formalne współpracy oraz zostały zatwierdzone warunki emisji obligacji zamiennych na akcje. Tym samym spełniony został ostatni warunek umowy i już wkrótce spółka pozyska środki finansowe z pierwszej transzy inwestycji. W związku z realizacją umowy, 19 września akcjonariusze zawarli umowy pożyczki akcji Infoscan.

więcej

Infoscan wchodzi na rynek irański

Infoscan podpisał umowę dystrybucyjną z Kaladaran Co. Pl. – irańskim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych. Kontrakt został zawarty na 24 miesiące i obejmuje sprzedaż urządzenia oraz licencji na oprogramowanie do badania podmiotom medycznym na terenie Iranu. Dzięki współpracy Infoscan otrzyma również dostęp do przetargów organizowanych przez irański rząd.

więcej

Infoscan oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rozpoczynają kolejny etap programu „Białystok PLUS”

Firma telemedyczna Infoscan SA oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będą kontynuowały realizację programu „Białystok PLUS”, w ramach którego zostanie przeprowadzone kolejnych 250 badań na bezdech senny. W opinii Zarządu Infoscan kontynuacja projektu wpłynie bardzo pozytywnie na rozpropagowanie rozwiązania Spółki wśród polskich placówek medycznych oraz pacjentów. Udział w projekcie zapewni możliwość nawiązania współpracy z innymi jednostkami publicznymi w Polsce.

więcej

Infoscan planuje rozszerzyć działalność na rynku francuskim

Firma telemedyczna Infoscan SA rozpoczęła działania mające na celu zwiększenie skali działalności na rynku francuskim. Efektem tego jest podpisanie listu intencyjnego z Novomed Group SAS, jednym z największych francuskich dystrybutorów sprzętu medycznego. Aktualnie Spółka prowadzi rozmowy dotyczące ustalenia warunków współpracy z potencjalnym partnerem. Jednocześnie Novomed rozpocznie negocjacje z GBF International, który jest obecnie wyłącznym dystrybutorem urządzenia MED Recorder i systemu telemedycznego Osascan we Francji w celu ustalenia formalnych warunków dostaw.

więcej

Akcjonariusze Infoscanu zatwierdzili kluczową umowę inwestycyjną

Firma telemedyczna Infoscan SA poinformowała o zatwierdzeniu umowy inwestycyjnej podpisanej 11 czerwca br. z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund przez Akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 13 sierpnia tego roku. W ramach umowy Infoscan pozyska finansowanie na realizację kluczowych kamieni milowych, które zostaną przedstawione w aktualnie opracowywanej nowej strategii rozwoju Spółki. Ponadto Walne Zgromadzenie powołało na nowych członków Rady Nadzorczej Pana Tomasza Nowowiejskiego oraz Panią Marię Skowrońską. Jednocześnie NWZ odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Nowaka, który następnie został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

więcej

Infoscan odnotował ponad 12-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży

Firma telemedyczna Infoscan SA odnotowała w I połowie 2019 roku523 tys. złotych przychodów ze sprzedaży. Jest to najwyższa wartość przychodów w historii Spółki, większa 12-krotnie od przychodów odnotowanych w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Rekordowy poziom sprzedaży wynika przede wszystkim z rozpoczęcia współpracy z GBF International, francuskim dystrybutorem sprzętu medycznego, z którym Infoscan współpracuje od kwietnia b.r. Władze Spółki zapowiadają komercjalizację urządzenia w kolejnych krajach.

więcej