Infoscan SA


Infoscan to innowacyjna oferta zdalnej diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu. To pierwsza w Polsce tak wygodna dla pacjentów i oszczędzająca czas lekarzy propozycja outsorcingu badań. Nowoczesne i bezpieczne urządzenie umożliwia badanie zaburzeń podczas snu oraz ciągłego badania pulsoksymetrycznego.Kontakt:

AKTUALNOŚCI

Infoscan SA


Infoscan rozpoczyna komercyjne badania w Hiszpanii

Firma telemedyczna Infoscan SA uruchamia umowę z Giromed Institute, hiszpańskim dystrybutorem sprzętu medycznego. Aktualnie trwają szkolenia pracowników instytutu, a do Hiszpanii trafiło pierwsze 10 urządzeń, które zostaną wykorzystane już w tym tygodniu do przeprowadzenia pierwszych badań komercyjnych. Infoscan oraz hiszpański partner również rozmawiają o rozszerzeniu współpracy.

więcej

Infoscan rozpoczyna pilotaż na Ukrainie

Firma telemedyczna Infoscan SA podpisała list intencyjny z firmą LLC Clinic Department of Modern Medicine, ukraińską firmą medyczną. W ramach listu intencyjnego podmiot z Ukrainy zobowiązał się do testowania urządzenia MED Recorder oraz ustalenia jego zapotrzebowania wśród lekarzy oraz specjalistów z należącego do partnera centrum medycznego oraz do placówek współpracujących. Partner podejmie również działania mające na celu promocję technologii oraz sprzedaż rozwiązania na terenie Ukrainy.

więcej

Infoscan rozpoczyna ekspansję na rynek chiński

Firma telemedyczna Infoscan podejmuje współpracę z China-Europe Association for Technical and Economic Cooperation - Shanghai Office („CEATEC”) & Yangtze River Delta Trade and Promotion Committee z siedzibą w Szanghaju, aby możliwie jak najszybciej rozpocząć działalność na rynku chińskim. W tym celu Spółka podpisała umowę z IPAZ sp. z o.o, autoryzowanym przedstawicielem CEATEC - Shanghai Office & Yangtze River Delta Trade and Promotion Committee na Polskę. W ramach umowy kontrahent zobowiązał się do kontynuacji zapoczątkowanego w tym rokubadania rynku chińskiego na potrzeby Spółki, a także do pozyskiwania nowych klientów dla Infoscanu oraz sprzedaż rozwiązań oferowanych przez Infoscan SA Umowa została zawarta na 3 lata z automatycznym przejściem na czas nieokreślony.

więcej

Infoscan uruchamia finansowanie od Inwestora

Firma telemedyczna Infoscan poinformowała o wyemitowaniu pierwszej transzy obligacji zamiennych na akcje w ramach umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund. W ramach transakcji Spółka przydzieliła Inwestorowi obligacje o wartości nominalnej 750 tys. zł. Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na rozwój oferowanych rozwiązań oraz finansowanie dalszej ekspansji zagranicznej.

więcej

Infoscan rozpoczyna przygotowania do wejścia na rynek bułgarski

Firma telemedyczna Infoscan SA podpisała list intencyjny z firmą Inter Business ’91 Ltd., bułgarskim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych. Po zakończeniu negocjacji ma zostać podpisana umowa dystrybucyjna pomiędzy oboma podmiotami, na podstawie której rozwiązanie Spółki Infoscan trafi na rynek bułgarski. Do tego momentu mają zostać omówione warunki współpracy oraz wszystkie szczegóły związane z wprowadzeniem rozwiązania na nowy rynek.

więcej

Infoscan wchodzi na rynek hiszpański oraz analizuje możliwości wejścia na rynek meksykański

Infoscan podpisał umowę z Giromed Institute, dzięki której rozwiązanie polskiej spółki do badania bezdechu sennego będzie wykorzystywane w diagnostyce tego schorzenia na terenie Hiszpanii. Zawarty na 5 lat kontrakt obejmuje udostępnienie partnerowi urządzeń oraz licencji na oprogramowanie Osascan. Giromed zobowiązał się na początek do wynajęcia 10 urządzeń oraz do wykonania za ich pomocą minimum 520 badań w ciągu pierwszego rokuwspółpracy. Infoscan oraz Giromed analizują również możliwości wejścia na rynek meksykański. itali oraz prowadzeniem badań klinicznych i diagnostycznych

więcej

Inwestor objął nową emisję akcji Infoscan po 3 zł

Zarząd firmy telemedycznej Infoscan SA poinformował o zakończeniu subskrypcji 130 tys. akcji Spółki objętych po 3 zł w ramach emisji prywatnej. Cena emisyjna jest większa o prawie 7 % od średniej ceny zamknięcia na przestrzeni ostatniego miesiąca oraz o 20 % wyższa od ceny zamknięcia z 9 października bieżącego roku. Akcje zostały wyemitowane w ramach kapitału docelowego uchwalonego przez NWZ Spółki we wrześniu ubiegłego roku. Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na rozwój działalności, głównie na rynku polskim.

więcej

Infoscan z otwartą drogą do pozyskania finansowania

Infoscan podpisał aneks do umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, w którym zostały doprecyzowane kwestie formalne współpracy oraz zostały zatwierdzone warunki emisji obligacji zamiennych na akcje. Tym samym spełniony został ostatni warunek umowy i już wkrótce spółka pozyska środki finansowe z pierwszej transzy inwestycji. W związku z realizacją umowy, 19 września akcjonariusze zawarli umowy pożyczki akcji Infoscan.

więcej

Infoscan wchodzi na rynek irański

Infoscan podpisał umowę dystrybucyjną z Kaladaran Co. Pl. – irańskim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych. Kontrakt został zawarty na 24 miesiące i obejmuje sprzedaż urządzenia oraz licencji na oprogramowanie do badania podmiotom medycznym na terenie Iranu. Dzięki współpracy Infoscan otrzyma również dostęp do przetargów organizowanych przez irański rząd.

więcej

Infoscan oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rozpoczynają kolejny etap programu „Białystok PLUS”

Firma telemedyczna Infoscan SA oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będą kontynuowały realizację programu „Białystok PLUS”, w ramach którego zostanie przeprowadzone kolejnych 250 badań na bezdech senny. W opinii Zarządu Infoscan kontynuacja projektu wpłynie bardzo pozytywnie na rozpropagowanie rozwiązania Spółki wśród polskich placówek medycznych oraz pacjentów. Udział w projekcie zapewni możliwość nawiązania współpracy z innymi jednostkami publicznymi w Polsce.

więcej