Infoscan SA


Infoscan to innowacyjna oferta zdalnej diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu. To pierwsza w Polsce tak wygodna dla pacjentów i oszczędzająca czas lekarzy propozycja outsorcingu badań. Nowoczesne i bezpieczne urządzenie umożliwia badanie zaburzeń podczas snu oraz ciągłego badania pulsoksymetrycznego.Kontakt:

AKTUALNOŚCI

Infoscan SA


Infoscan zrealizuje dostawę pilotażową dla Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA

Firma telemedyczna Infoscan SA podpisała umowę na przeprowadzenie pilotażu używania urządzeń MED Recorder z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. W ramach umowy Spółka dostarczy Szpitalowi trzy urządzenia, które będą wykorzystywane przez specjalistów placówki do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego. Ponadto lekarze otrzymają bezpłatny dostęp do platformy telemedycznej Osascan. Pilotaż będzie się odbywał przez kolejne 60 dni.

więcej

Infoscan wspólnie z Medintech planuje poszerzyć ofertę produktową oraz wejść na nowe rynki

Firma telemedyczna Infoscan SA zamierza poszerzyć zakres współpracy z Medintech GmbH, austriackim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych. Oba podmioty prowadzą negocjacje dotyczące integracji systemu Check Point Cardio ze środowiskiem Scansoft oraz wejścia ze zintegrowanym rozwiązaniem na rynek kanadyjski, a także pozostałe rynki zagraniczne. Szczegóły dotyczące współpracy oraz rozwoju produktów zostaną ustalone po zakończeniu negocjacji.

więcej

Infoscan reaktywuje umowę z hiszpańskim dystrybutorem

Giromed Institute, hiszpański dystrybutor sprzętu medycznego, wznawia wykonywanie badań diagnostycznych bezdechu sennego w ramach umowy zawartej w ubiegłym rokuz Infoscan SA. Spółka wysłała do hiszpańskiego kontrahenta 10 urządzeń MED Recorder, które trafią do placówek partnerskich Giromed. Wysyłka urządzeń jest powrotem do dotychczasowej współpracy, która została opóźniona ze względu na sytuację epidemiczną panującą w Hiszpanii. Ponadto Giromed dokonał zaległych płatności wynikających z zapisów umowy, a od sierpnia wznowi realizację badań komercyjnych na terenie Hiszpanii. Infoscan prowadzi również rozmowy z kolejnymi partnerami w celu wznowienia lub uruchomienia umów sprzedażowych.

więcej

Infoscan kończy pierwszy etap prac nad nowym urządzeniem

Firma telemedyczna Infoscan zakończyła I etap prac nad nowym urządzeniem do domowej diagnostyki bezdechu sennego oraz innych zaburzeń. Spółka otrzymała od AMC TECH - podmiotu odpowiedzialnego za projekt nowego urządzenia pełną specyfikację techniczną nowego rejestratora, który oprócz diagnostyki pod kątem bezdechu sennego będzie służył również do badań typu EKG, EEG oraz EMG. W związku z tym kontrahent rozpoczyna kolejny etap prac polegający na przygotowaniu projektu obudowy oraz elektroniki nowego rejestratora. Gotowa wersja urządzenia ma ukazać się na rynku w I połowie 2021 roku. Zarząd Infoscanu podkreśla, że pozwoli ono osiągnąć wyższe przychody, zwiększyć marżę ze sprzedaży oraz przyspieszy uzyskanie certyfikacji w USA oraz na innych rynkach.

więcej

Infoscan uruchamia kolejną transzę finansowania od Inwestora

Firma telemedyczna Infoscan poinformowała o wyemitowaniu kolejnych dwóch transz obligacji zamiennych na akcje w ramach umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund. W ramach transakcji Spółka przydzieliła Inwestorowi obligacje o wartości nominalnej 1,5 mln zł. Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na dalsze prace nad nową wersją urządzenia MED Recorder oraz rozwój platformy telemedycznej Osascan. Część środków zostanie również przeznaczona na wsparcie działań marketingowych.

więcej

Infoscan rozpoczyna walkę z koronawirusem

Firma telemedyczna Infoscan SA rozszerza swoją ofertę o sprzedaż i dystrybucję produktów służących walce z Covid-19. W tym celu Spółka podpisała umowę z Medintech GmbH, austriackim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych. Infoscan będzie odpowiedzialny za dystrybucję na terenie Polski sprzętu oraz asortymentu niezbędnego do walki z koronawirusem, w tym respiratorów oraz urządzeń do monitorowania stanu zdrowia osób chorych na Covid-19.

więcej

Kampania Infoscanu „Zbadaj się sam” pomoże zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem

Firma telemedyczna Infoscan SA rozpoczyna kampanię „Zbadaj się sam”. Jest ona skierowana do wszystkich, którzy zechcą upewnić się, czy nie cierpią na niebezpieczne w czasach pandemii koronawirusa zaburzenia oddychania podczas snu. Pacjenci bez wychodzenia z domu będą mogli dowiedzieć się tego w ramach ankiety internetowej, po wykonaniu której otrzymają możliwość zamówienia online urządzenia MED Recorder do zdalnego badania diagnostycznego pod kątem bezdechu sennego. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na temat zaburzeń oddychania podczas snu oraz propagowanie rozwiązań do bezpiecznej diagnostyki domowej.

więcej

Infoscan wdroży pakiet dla osób w grupie ryzyka zakażenia koronawirusem

Firma telemedyczna Infoscan SA wskazuje, że osoby cierpiące na bezdech senny znajdują się w grupie ryzyka zakażenia SARS-CoV2. Problem bezdechu sennego może dotyczyć nawet 2,5 mln Polaków, ale większość z nich może nie wiedzieć o chorobie. W celu pomocy osobom zagrożonych tym schorzeniem Infoscan przygotowuje pakiet wsparcia w postaci dodatkowych konsultacji do badania diagnostycznego przeprowadzanego za pomocą urządzenia MED Recorder. To kolejny krok firmy w budowaniu oferty wspierającej polskich pacjentów w czasach pandemii SARS-CoV2.

więcej

Infoscan przystępuje do walki z koronawirusem

Firma telemedyczna Infoscan SA zamierza rozszerzyć swoją ofertę o sprzedaż i dystrybucję testów na koronawirusa oraz innych produktów służących walce z Covid-19. W tym celu Spółka podpisała aneks listu intencyjnego z Medintech GmbH, austriackim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych. Potencjalna współpraca obu podmiotów ma być poszerzona o dystrybucję przez Infoscan na terenie Polski testów, sprzętu oraz akcesoriów służących do walki z koronawirusem. Będą one dostarczane przez austriackiego partnera.

więcej

Infoscan przygotowuje się do wejścia na rynki Europy Środkowo-Wschodniej

Firma telemedyczna Infoscan SA podpisała list intencyjny z Medintech GmbH, austriackim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych. Po zakończeniu negocjacji ma zostać podpisana umowa dystrybucyjna pomiędzy oboma podmiotami, na podstawie której rozwiązanie Spółki Infoscan trafi do placówek medycznych w Austrii, a w dalszej kolejności do podmiotów z Niemiec, Szwajcarii, Czech, Słowacji oraz z Węgier. Do tego momentu mają zostać omówione warunki współpracy oraz wszystkie szczegóły związane z wprowadzeniem rozwiązania na wyżej wymienione rynki.

więcej