ZWG SA


ZWG jest producentem wyrobów gumowych oraz gumowo-metalowych. ZWG w Iwinach jest najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie zakładów produkujących wyroby gumowe i gumowo–metalowe. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect 28 listopada 2011 r. Strategia Spółki zakłada budowę silnej grupy kapitałowej, również przez akwizycje a także przeniesienie notowań na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych.