Bowim SA


Bowim SA jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku. Oferuje szeroki asortyment wyrobów ze stali węglowej, na który składają się zarówno produkty polskich producentów stali, jak i produkty z importu.

Siedziba główna, która w styczniu 2007 r. została przeniesiona z Tarnowskich Gór do Sosnowca, oraz filie (Gdańsk, Kielce, Lublin, Płock, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa) i magazyny (Magazyn Główny Sosnowiec, Sławków, Szczecin) tworzą ogólnopolską sieć dystrybucji. Umożliwia ona szybką i sprawną realizację zleceń.

Spółka obsługuje 3.500 klientów z różnych branż, dostarczając 320.000 ton stali rocznie. Logistykę wspiera innowacyjny system informatyczny umożliwiający zarządzanie asortymentem oraz bieżącą kontrolę stanów magazynowych. Doświadczona kadra gwarantuje z kolei wysoką jakość świadczonych usług.

Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, spółka prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Świadczy również usługi cięcia poprzecznego, wzdłużnego blach gorącowalcowanych, zimnowalcowanych i ocynkowanych oraz produkcji profili zimnogiętych, a także usługi montażu stali zbrojeniowej na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego, przemysłowego oraz mieszkaniowego. Poprzez outsourcing oferuje usługi transportu towarów, zakupionych przez kontrahentów.

Od 2012 roku, akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.Kontakt:

AKTUALNOŚCI

Bowim SA


BOWIM znacząco poprawił wynik netto w I kwartale br.

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował raport okresowy za I kwartał 2020 r. Grupa osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 315 mln zł, a także zakończyła ubiegły kwartał zyskiem netto na poziomie 2,3 mln zł oraz zyskiem EBITDA na poziomie 8,1 mln zł. Wzrost rentowności wynika między innymi z korzystnej zmiany cen wyrobów stalowych w I kwartale 2020 r. oraz z prowadzonej przez Bowim efektywnej polityki zakupowej.

więcej

Grupa Bowim zwiększa przychody o ponad 20% - po trzech kwartałach 2018 r. przekroczyły 1 mld zł

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował wyniki za III kwartał 2018 r. Narastająco Grupa osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 1 009 mln zł, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 21,3%. Tym samym po raz pierwszy w historii przychody Bowimu przekroczyły 1 mld zł już po pierwszych trzech kwartałach rokuobrotowego.

więcej

Ponad 1 mld zł przychodów Bowimu po trzech kwartałach 2018 r.

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował szacunkowe wyniki jednostkowe za III kwartał 2018 r. Narastająco Spółka osiągnęła przychody w wysokości 1 054 mln zł, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 18,2% i po raz pierwszy w historii przekraczając 1 mld zł przychodów już po pierwszych trzech kwartałach rokuobrotowego.

więcej