Sniper FIZ


Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu.

* Selekcja najciekawszych małych i średnich spółek GPW i rynków zagranicznych
* Bardzo aktywne poszukiwanie okazji inwestycyjnych
* Wykorzystanie instrumentów niedostępnych dla funduszy otwartych
* Zabezpieczanie portfela instrumentami pochodnymi i krótką sprzedażą