Finaccess Capital


Finaccess Capital to fundusz private equity z grupy inwestycyjnej Finaccess z siedzibą w Meksyku.

Fundusz promuje inwestycje w realną gospodarkę poprzez nabywanie i udział w kapitale własnym dużej różnorodności firm i nieruchomości. W wyniku inwestycji, spółka jest obecna w Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji. Ponadto, w celu wsparcia młodych przedsiębiorców inwestuje w fundusze specjalizujące się w kapitałach zalążkowych.