PROJPRZEM Makrum SA


Projprzem Makrum SA prowadzi działalność w branży budowlanej już od ponad 60 lat. Początkowo firma specjalizowała się w projektowaniu i  budowie obiektów budownictwa przemysłowego.

W roku1990 w wyniku procesu prywatyzacji powstała Spółka Akcyjna PROJPRZEM, która rozpoczęła intensywny rozwój w sferze produkcji konstrukcji stalowych. W kolejnych latach spółka rozpoczęła działalność także w segmencie techniki przeładunkowej zyskując w Europie znaczącą pozycję producenta systemów przeładunkowych. Nasza kilkudziesięcioletnia historia przekonuje do planowania i podejmowania działań o wieloletnim horyzoncie czasowym.  

Od października 1998 r. PROJPRZEM SA jest spółką publiczną, a od sierpnia 1999 r. akcje spółki znajdują się w obrocie giełdowym Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie.

W listopadzie 2016 r. spółka została włączona w struktury Grupy Kapitałowej IMMOBILE SA, wzmacniając sektor przemysłowy bydgoskiego konglomeratu.