Herkules SA


Herkules SA jest profesjonalnym dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych  oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Spółka świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Herklues jest także producentem prefabrykatów strunobetonowych oraz kontenerów żelbetowych.

Spółka prowadzi działalność operacyjną w swojej siedzibie oraz poprzez rozwiniętą sieć przedstawicielstw na terenie Polski. Zasadnicza część uzyskiwanych przychodów pochodzi z rynku krajowego – Herkules SA znajduje tu zwykle ponad 90% odbiorców. Dzięki operatywności działu sprzedaży oraz koordynacji działań swoich biur i przedstawicielstw terenowych obejmujemy zasięgiem całą Polskę, koncentrując się na dużych ośrodkach miejskich.