Herkules SA


Herkules SA jest profesjonalnym dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych  oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Spółka świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Herklues jest także producentem prefabrykatów strunobetonowych oraz kontenerów żelbetowych.

Spółka prowadzi działalność operacyjną w swojej siedzibie oraz poprzez rozwiniętą sieć przedstawicielstw na terenie Polski. Zasadnicza część uzyskiwanych przychodów pochodzi z rynku krajowego – Herkules SA znajduje tu zwykle ponad 90% odbiorców. Dzięki operatywności działu sprzedaży oraz koordynacji działań swoich biur i przedstawicielstw terenowych obejmujemy zasięgiem całą Polskę, koncentrując się na dużych ośrodkach miejskich.Kontakt:

Marcin Grzejszczak

AKTUALNOŚCI

Herkules SA


Grupa Herkules podpisała umowę o wartości 279 mln na realizację kontraktu GSM-R dla PKP PLK

Konsorcjum Nokii, Herkulesa (notowanego na GPW lidera wynajmu żurawi) oraz Wasko i Pozbudu 29 marca podpisało umowę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi dotyczącą budowy sieci łączności GSM-R na ponad 13 tys. km linii kolejowych w całym kraju. Herkules w kwietniu rozpocznie prace realizacyjne, które w perspektywie 5 lat przyniosą spółce 279 mln zł dodatkowej sprzedaży.

więcej

Herkules pozyskał kontrakt o wartości 0,3 mld zł na budowę systemu GSM-R i zapowiada rozpoczęcie prac wiosną

Konsorcjum Nokii, Herkulesa (notowanego na GPW lidera wynajmu żurawi) oraz Wasko i Pozbudu otrzymało ostateczną, pozytywną decyzję Krajowej Izby Odwoławczej, dotyczącą wyboru spółek w przetargu na budowę sieci GSM-R dla PKP PLK. Herkules planuje rozpoczęcie prac w drugim kwartale br. i oczekuje znaczącego wpływu na przychody i wyniki już w końcu 2018 r. Konsorcjum z udziałem Herkules SA (pod przewodnictwem Nokia Solutions and Networks) złożyło jesienią ub. rokunajkorzystniejszą ofertę (2,3 mld zł netto) w największym ówcześnie postępowaniu publicznym w projekcie budowy systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej na 13,6 tys. km linii kolejowych. Rolą Herkulesa będzie produkcja oraz montaż słupów wraz z kontenerami telekomunikacyjnymi do rozlokowania infrastruktury IT. Montaż będzie realizowany przy zastosowaniu żurawi kołowych spółki.

więcej

Herkules zamierza w grudniu wydać 5 mln zł na skup akcji własnych

Herkules SA – notowany na GPW lider wynajmu żurawi i dźwigów, opublikował zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji. Dokument zawiera szczegóły rozpoczynanej 11 grudnia br. kolejnej transzy Programu Skupu Akcji Własnych, która obejmuje maksymalnie 1,2 mln akcji po cenie jednostkowej 4,20 zł za akcję, tj. 33% powyżej kursu zamknięcia z 6 grudnia. Powyższą transzę Programu Skupu poprowadzi ponownie dom maklerski Noble Securities. Zarząd mimo identyfikacji zdarzeń jednorazowych obniżających wyniki 2017 r., niezmiennie oczekuje bardzo dobrych perspektyw dla spółki w 2018 r. i uważa proponowaną cenę za atrakcyjną zarówno dla Spółki, jak i jej Akcjonariuszy.

więcej

Herkules SA dostarczy 220-metrowe żurawie wieżowe przy budowie wieżowca Skyliner w Warszawie

Herkules SA, notowana na GPW spółka będąca liderem usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych, osiągnęła porozumienie w zakresie udostępnienia żurawi (w tym o wys. do 220 m.) z Warbud SA, głównym wykonawcą projektu Skyliner - jednego z najwyższych i najnowocześniejszych projektów wysokościowych, budowanych obecnie w Warszawie. Okres współpracy wyniesie ok., 27 mies., a jej wartość – 3,4 mln zł. To kolejna budowa wieżowca z udziałem sprzętu Herkulesa – w listopadzie oferta spółki została wybrana do realizacji Mennica Legacy Tower o wys. 140 metrów.

więcej