Scope Fluidics SA


Firma Scope Fluidics powstała w 2010 roku w Instytucie Chemii Fizycznej z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Firma pracuje w ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim, łącząc punkt widzenia medycyny i przemysłu, co tworzy rozwiązania, które można efektywnie przełożyć na produkcję i które odpowiadają na faktyczne potrzeby w ochronie zdrowia.Kontakt:

AKTUALNOŚCI

Scope Fluidics SA


Curiosity Diagnostics, spółka grupy Scope Fluidics, podpisała list intencyjny w sprawie dystrybucji systemu PCR|ONE na terenie Polski

Curiosity Diagnostics – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics SA – podpisała list intencyjny w sprawie dystrybucji systemu PCR|ONE na terenie Polski. Potencjalnym dystrybutorem systemu PCR|ONE na terenie Polski będzie firma Cormay SA, która posiada szerokie doświadczenie oraz sieć dystrybucji i wsparcia dla klientów w zakresie produktów do diagnostyki medycznej in-vitro.

więcej

Sukces emisji Scope Fluidics – zapewnione finansowanie flagowego projektu

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – z sukcesem zakończyła ofertę akcji, skierowaną do wybranych inwestorów. Inwestorzy objęli wszystkie 127 915 oferowanych akcji po cenie 160 PLN, tym samym wnosząc 20,5 mln zł. Gros pozyskanych w ramach kapitału docelowego środków zostanie wykorzystane na program Early Access (EA) systemu PCR|ONE. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB) był mBank SA

więcej

Scope Fluidics prezentuje trzecią serię testów prewalidacyjnych systemu BacterOMIC

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – otrzymała wyniki trzeciej serii testów systemu BacterOMIC, poszerzając tym samym liczbę sprawdzonych antybiotyków na panelu testowym Uniwersalnym. Wyniki testów prewalidacyjnych potwierdziły poprawność działania systemu BacterOMIC w wersji, która będzie wykorzystana do produkcji. Proces ten polegał na walidacji wewnętrznej, która była przeprowadzona w laboratorium Spółki i zewnętrznej – prowadzonej w Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

więcej

Scope Fluidics rozpoczyna testy panelu PCR|ONE SARS-Cov-2 w środowisku klinicznym

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – rozpoczęła badania prewalidacyjne panelu PCR|ONE SARS-CoV-2 na próbkach klinicznych. Testy panelu będą prowadzone w laboratorium szpitalnym, na wymazach pobranych bezpośrednio od pacjentów. Celem rozpoczętych badań jest sprawdzenie skuteczności opracowanego panelu, dotychczas zwalidowanego wewnętrznie. Zgodnie z planem certyfikacja panelu PCR|ONE SARS-CoV-2 ma nastąpić w IV kwartale tego roku.

więcej

Scope Fluidics uruchomił linię produkcyjną dla systemu Bacteromic

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – zakończyła prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem linii do produkcji podzespołów systemu BacterOMIC. Wydajność przygotowanej linii umożliwi samodzielnie wyprodukowanie kartridży oraz analizatorów BacterOMIC w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badań przedrejestracyjnych. Infrastruktura produkcyjna w warszawskiej fabryce Spółki stanowi również zaplecze do montażu kartridży systemu PCR|ONE.

więcej

Scope Fluidics ma zamiar wprowadzić akcje na rynek regulowany GPW w 2021 r.

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – podjęła decyzję ws. przejścia spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW. Dynamiczny rozwój firmy oraz elastyczne zabezpieczanie finansowania projektów z EBI sprzyjają wprowadzeniu notowań spółki na rynek regulowany GPW.

więcej

Scope Fluidics wdraża masową produkcję systemu PCR|ONE wykrywającego zakażenia bakteryjne i wirusowe w 15 minut

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – podpisała list intencyjny o współpracy z niemiecką firmą RKT Rodinger Kunststoff-Technik GmbH (RKT), dostarczającą profesjonalne usługi związane z masową produkcją kartridży, wykorzystywanych w systemach do diagnostyki medycznej. Uruchomienie przez Spółkę masowej produkcji na skalę światową podniesie atrakcyjność biznesową systemu PCR|ONE i umożliwi potencjalnemu nabywcy szybkie wejście na rynek diagnostyki Point-of-Care.

więcej

Bacteromic, spółka z grupy Scope Fluidics SA, otrzymała pierwszy europejski patent na technologię szybkiego oznaczania antybiotykoodporności bakterii

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics SA – poinformowała o otrzymaniu od Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP) warunkowej decyzji o przyznaniu patentu, którego przedmiotem jest metoda i system do ultraszybkich oznaczeń lekooporności bakterii. To pierwszy patent przyznany dla technologii systemu BacterOMIC. Firma kontynuuje prace nad uzyskaniem ochrony ww. rozwiązania w USA i Chinach, a także innych rozwiązań technologicznych.

więcej

Scope Fluidics chce zintensyfikować działania w projekcie PCR|ONE wchodzące w skład Programu Early Access

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – rozszerzyła plany związane z rozwojem projektu PCR|ONE tj. zamierza znacząco rozszerzyć zakres testów systemu w warunkach docelowych. W ramach tego działania Spółka planuje zwiększenie mocy produkcyjnych systemu PCR|ONE. Wstępnie zainteresowana wsparciem rozwoju projektów jest jedna z europejskich instytucji finansowych, z którą Scope Fluidics rozmawia o warunkach finansowania.

więcej

Spółka zależna Scope Fluidics otrzymała pozytywną rekomendację dot. wydania certyfikatu zgodności z normą ISO 13485:2016

Należąca do Scope Fluidics – notowanej na NewConnect spółki biotechnologicznej będącej właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – firma Curiosity Diagnostics, przeszła pomyślnie audyt certyfikujący ISO zgodnie z normą 13485, spełniając wymagania określone w normie. Tym samym, zgodnie z harmonogramem, osiągnięty został jeden z elementów kamienia milowego dot. rejestracji i certyfikacji systemu PCR|ONE.

więcej