Scope Fluidics SA


Firma Scope Fluidics powstała w 2010 roku w Instytucie Chemii Fizycznej z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Firma pracuje w ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim, łącząc punkt widzenia medycyny i przemysłu, co tworzy rozwiązania, które można efektywnie przełożyć na produkcję i które odpowiadają na faktyczne potrzeby w ochronie zdrowia.Kontakt:

AKTUALNOŚCI

Scope Fluidics SA


Scope Fluidics rozpoczęła certyfikacyjne testy kliniczne dla panelu MRSA

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – zakończyła prace związane z optymalizacją analizatora systemu PCR|ONE i rozpoczęła kliniczne testy certyfikacyjne na panel gronkowca złocistego (MRSA/SA) w zewnętrznym laboratorium szpitalnym. Zamiarem firmy jest jak najszybsze zakończenie testów i zgłoszenie panelu MRSA/SA systemu PCR|ONE do rejestru wyrobów medycznych stosowanych w diagnostyce in vitro.

więcej

Scope Fluidics zakończyła testy przedrejestracyjne panelu SARS Cov-2 i chce w lutym rozpocząć badania kliniczne potrzebne do uzyskania certyfikatu CE-IVD i FDA EUA

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – poinformowała o udanych wynikach serii badań przedklinicznych dla panelu wirusowego SARS-Cov-2. Po przeprowadzonej optymalizacji protokołu testu system uzyskał wysokie wartości najistotniejszych klinicznie parametrów – 86 % czułości i 100 % swoistości.

więcej

Scope Fluidics rozpoczął weryfikację systemu BacterOMIC, stanowiącą jeden z elementów wchodzących w skład badań przedrejestracyjnych

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics SA – poinformowała o realizacji szóstego etapu prac w projekcie BacterOMIC, w ramach którego rozpoczęto proces potwierdzenia działania poszczególnych elementów systemu zgodnie z ustalonymi protokołami oraz ustaloną specyfikacją. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie testów przedrejestracyjnych systemu BacterOMIC w laboratoriach klinicznych.

więcej

Scope Fluidics z kolejnym europejskim patentem chroniącym technologię BacterOMIC

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics SA – otrzymała od Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP) warunkową decyzję o przyznaniu patentu na innowacyjne rozwiązanie w systemie BacterOMIC tj. geometrię pojedynczego segmentu inkubacyjnego w chipie mikroprzepływowym do testów mikrobiologicznych. To już drugi, europejski patent przyznany w tym rokudla technologii systemu BacterOMIC. Spółka stara się o ochronę kilku rozwiązań, także na innych kontynentach.

więcej

Scope Fluidics przedstawia status procesu M&A oraz prac nad realizowanymi projektami

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – poinformowała o realizacji zadań w ramach rozwoju projektów: PCR|ONE i BacterOMIC. Przedstawiciele Scope Fluidics w okresie dwóch ostatnich miesięcy kontynuowali rozmowy z dotychczasowymi i nowymi potencjalnymi nabywcami systemu. Spółka prowadziła także intensywne działania zmierzające do certyfikacji systemu PCR|ONE oraz konsekwentnie i terminowo realizowała kolejne kroki w projekcie BacterOMIC.

więcej

Curiosity Diagnostics, spółka grupy Scope Fluidics, podpisała list intencyjny w sprawie dystrybucji systemu PCR|ONE na terenie Polski

Curiosity Diagnostics – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics SA – podpisała list intencyjny w sprawie dystrybucji systemu PCR|ONE na terenie Polski. Potencjalnym dystrybutorem systemu PCR|ONE na terenie Polski będzie firma Cormay SA, która posiada szerokie doświadczenie oraz sieć dystrybucji i wsparcia dla klientów w zakresie produktów do diagnostyki medycznej in-vitro.

więcej

Sukces emisji Scope Fluidics – zapewnione finansowanie flagowego projektu

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – z sukcesem zakończyła ofertę akcji, skierowaną do wybranych inwestorów. Inwestorzy objęli wszystkie 127 915 oferowanych akcji po cenie 160 PLN, tym samym wnosząc 20,5 mln zł. Gros pozyskanych w ramach kapitału docelowego środków zostanie wykorzystane na program Early Access (EA) systemu PCR|ONE. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB) był mBank SA

więcej

Scope Fluidics prezentuje trzecią serię testów prewalidacyjnych systemu BacterOMIC

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – otrzymała wyniki trzeciej serii testów systemu BacterOMIC, poszerzając tym samym liczbę sprawdzonych antybiotyków na panelu testowym Uniwersalnym. Wyniki testów prewalidacyjnych potwierdziły poprawność działania systemu BacterOMIC w wersji, która będzie wykorzystana do produkcji. Proces ten polegał na walidacji wewnętrznej, która była przeprowadzona w laboratorium Spółki i zewnętrznej – prowadzonej w Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

więcej

Scope Fluidics rozpoczyna testy panelu PCR|ONE SARS-Cov-2 w środowisku klinicznym

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – rozpoczęła badania prewalidacyjne panelu PCR|ONE SARS-CoV-2 na próbkach klinicznych. Testy panelu będą prowadzone w laboratorium szpitalnym, na wymazach pobranych bezpośrednio od pacjentów. Celem rozpoczętych badań jest sprawdzenie skuteczności opracowanego panelu, dotychczas zwalidowanego wewnętrznie. Zgodnie z planem certyfikacja panelu PCR|ONE SARS-CoV-2 ma nastąpić w IV kwartale tego roku.

więcej

Scope Fluidics uruchomił linię produkcyjną dla systemu Bacteromic

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – zakończyła prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem linii do produkcji podzespołów systemu BacterOMIC. Wydajność przygotowanej linii umożliwi samodzielnie wyprodukowanie kartridży oraz analizatorów BacterOMIC w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badań przedrejestracyjnych. Infrastruktura produkcyjna w warszawskiej fabryce Spółki stanowi również zaplecze do montażu kartridży systemu PCR|ONE.

więcej