Harper Hygienics SA


Harper Hygienics SA jest wiodącym producentem na rynku produktów kosmetyczno-higienicznych do oczyszczania skóry. Spółka zajmuje się wytwarzaniem produktów w segmencie personal hygiene, baby hygiene oraz household cleaning, a także działa w segmencie B2B.  Główną marką Spółki jest Cleanic pod którą funkcjonuje szeroki asortyment ponad 40 produktów. Harper Hygienics zatrudnia ponad 500 pracowników, prowadzi ekspansję na rynkach zagranicznych i planuje dalszy rozwój, zarówno w zakresie zasięgu jak i portfolio produktów.

Spółka od 2010 r. notowana jest na głównym rynku GPW.Kontakt:

AKTUALNOŚCI

Harper Hygienics SA


Harper Hygienics dynamicznie zwiększa roczną sprzedaż

Harper Hygienics – notowany na GPW, wiodący producent na rynku produktów higieniczno - kosmetycznych – opublikował wyniki finansowe za rokobrotowy 2017 (składający się z V kwartałów). Spółka wypracowała ponad 312 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 54% r/r). Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie ponad 6 mln zł. Spółka umacnia swoją pozycję na rynku polskim zwiększając sprzedaż o 23%, rośnie także eksport – o 15% w stosunku do roku ubiegłego.

więcej

Znacząca poprawa wyników Harper Hygienics w publikowanych szacunkach

Harper Hygienics – notowany na GPW, wiodący producent na rynku produktów higieniczno-kosmetycznych – opublikował wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 r. (tj. V kwartał rokuobrotowego Harper Hygienics). Spółka wypracowała 68,9 mln zł przychodów ze sprzedaży podczas gdy rokwcześniej odnotowała 45,3 mln zł (wzrost o 52 % r/r). Wyraźnej poprawie uległ również wynik EBITDA, który wyniósł 1,5 mln zł wobec straty na poziomie 2,4 mln zł w roku ubiegłym. Jednocześnie wynik netto wyniósł -2,9 mln zł podczas gdy rokwcześniej było to -6,2 mln zł.

więcej