Pure Biologics SA


Pure Biologics to pierwsza w Polsce firma opracowująca oryginalne leki biologiczne. W ramach segmentu badań kontraktowych oferuje m.in. usługi selekcji przeciwciał na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Ponadto Spółka opracowuje własne wyroby medyczne. 

Spółka realizuje własne projekty, w tym projekty rozwoju nowych leków oparte na bispecyficznych przeciwciałach znajdujących nowatorskie zastosowanie w immunoonkologii.

Pure Biologics zatrudnia obecnie ponad 80 specjalistów, z których ok. 45 % posiada stopień naukowy doktora. Firma ma do dyspozycji 1000 m2 laboratoriów najwyższej klasy wynajmowanych we Wrocławskim Parku Technologicznym, co gwarantuje elastyczność kosztową oraz dostęp do najwyższej klasy sprzętu laboratoryjnego bez ponoszenia istotnych nakładów finansowych.

Pure Biologics zadebiutowała na rynku NewConnect w grudniu 2018 r.Kontakt:

AKTUALNOŚCI

Pure Biologics SA


Założyciele Pure Biologics tworzą program motywacyjny dla kluczowych pracowników

Założyciele Pure Biologics – firmy biofarmaceutycznej pracującej nad własnymi innowacyjnymi projektami terapeutycznymi oraz realizującej badania kontraktowe – poinformowali o utworzeniu właścicielskiego programu motywacyjnego dla pracowników oraz osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorczych spółki. W ramach programu przydzielonych zostanie 241 tys. akcji należących do założycieli spółki – program nie zakłada emisji nowych akcji.

więcej

Pure Biologics z 29,9 mln zł dofinansowania do nowego projektu lekowego

Pure Biologics – firma biofarmaceutyczna pracująca nad własnymi innowacyjnymi projektami terapeutycznymi oraz realizująca badania kontraktowe – poinformowała o pozytywnej rekomendacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) dot. projektu PureBIKE (PB004), którego celem jest stworzenie biologicznego leku immunoonkologicznego znajdującego zastosowanie w leczeniu potrójnie negatywnego raka piersi (ang. Triple Negative Breast Cancer, TNBC). Łączna wartość projektu wyniesie 40,4 mln zł, z czego 29,9 mln zł zostanie pokryte z dotacji.

więcej

Pure Biologics z 10,8 mln zł dofinansowania do nowego projektu aptamerowego

Pure Biologics – firma biofarmaceutyczna pracująca nad własnymi innowacyjnymi projektami terapeutycznymi oraz realizująca badania kontraktowe – poinformowała o pozytywnej rekomendacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) dot. projektu AptaMG (PB005), którego celem jest stworzenie filtra biomolekularnego służącego do aferezy pacjentów chorych na miastenię rzekomoporaźną (MG). Łączna wartość projektu wyniesie 16,4 mln zł, z czego 10,8 mln zł zostanie pokryte z dotacji.

więcej

Dr Tadeusz Wesołowski i Andrzej Kierzkowski weszli w skład Rady Nadzorczej Pure Biologics

Skład Rady Nadzorczej Pure Biologics – firmy biofarmaceutycznej pracującej nad własnymi innowacyjnymi projektami terapeutycznymi oraz realizującej badania kontraktowe – wzmocniło dwóch doświadczonych przedsiębiorców. Dr Tadeusz Wesołowski posiada bogate doświadczenie w sektorze ochrony zdrowia – był m.in. założycielem firmy PROSPER SA, która od 2009 r. wchodzi w skład Grupy NEUCA SA, a także jednym z pierwszych prywatnych inwestorów w spółce Selvita SA Andrzej Kierzkowski jest współzałożycielem jednego z liderów rynku wydawniczego w Polsce – firmy Helion SA Zajmuje się finansami przedsiębiorstw, w szczególności na pierwszych etapach rozwoju.

więcej

Pure Biologics pozyskał 10,1 mln zł na rozwój innowacyjnych projektów biotechnologicznych

Pure Biologics – firma biofarmaceutyczna pracująca nad własnymi innowacyjnymi projektami terapeutycznymi oraz realizująca badania kontraktowe – zakończyła z dużym sukcesem ofertę prywatną akcji. Zaoferowana ostatecznie liczba akcji wyniosła 481 590 szt., co oznacza, że spółka pozyskała 10,1 mln zł brutto. Intencją spółki było aby w wyniku oferty do akcjonariatu spółki dołączyły renomowane fundusze inwestycyjne oraz by struktura akcjonariatu spełniała kryteria wymagane dla akcji notowanych na rynku głównym warszawskiej giełdy. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój innowacyjnych leków biologicznych oraz terapeutycznych wyrobów medycznych opartych o technologie aptamerowe.

więcej

Pure Biologics z sukcesem stworzyła unikalną platformę selekcji aptamerów

Pure Biologics – firma biofarmaceutyczna pracująca nad własnymi innowacyjnymi projektami terapeutycznymi oraz realizująca badania kontraktowe – zakończyła projekt dot. stworzenia innowacyjnej modularnej platformy selekcji modyfikowanych chemicznie aptamerów i weszła tym samym do wąskiego w skali światowej grona firm dysponujących tego typu technologią. Badania potwierdziły skuteczność i pełną założoną funkcjonalność platformy. Aptamery to nowy, gorący w branży biotechnologicznej obszar naukowy. W styczniu br. AstraZeneca poinformowała o nawiązaniu współpracy z brytyjską firmą Aptamer Group w zakresie wykorzystania aptamerów do stworzenia nowych systemów transportu leków w organizmie pacjenta.

więcej

Biofarmaceutyczna spółka Pure Biologics zadebiutowała na rynku NewConnect

Pure Biologics – firma biofarmaceutyczna pracująca nad własnymi innowacyjnymi projektami terapeutycznymi oraz realizująca badania kontraktowe – zadebiutowała dziś na rynku NewConnect. Wrocławska spółka stała się tym samym kolejnym reprezentantem zyskującej w ostatnich latach na popularności branży biotechnologicznej dostępnym dla inwestorów giełdowych. Od dziś możliwy jest handel akcjami pierwszej polskiej firmy opracowującej innowacyjne leki biologiczne.

więcej