Trakcja PRKil SA


Trakcja PRKiI SA jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Główna działalność Spółki polega na kompleksowym projektowaniu elementów infrastruktury kolejowej i drogowej, budowie i modernizacji torów, sieci trakcyjnych, budowie linii energetycznych oraz modernizacji dróg i autostrad.
 
Trakcja prowadzi swoją działalność operacyjną również poza granicami Polski. Obecnie realizuje kontrakty infrastrukturalne na terenie Litwy, Bułgarii i Skandynawii. Spółka dzięki swojemu doświadczeniu i wieloletniej obecności na Rynku Głównym GPW (od 2008 r.) jest w Polsce jednym z kluczowych podmiotów w branży budowlanej.