TAR HEEL CAPITAL


Fundusz typu Private Equity, który inwestuje w spółki zaawansowane technologicznie z wysokim potencjałem wzrostu.