Śląskie Kamienice SA


Śląskie Kamienice to podmiot, którego działalności operacyjna polega na inwestowaniu na rynku nieruchomości (w szczególności w stare kamienice) na terenie województwa śląskiego poprzez:

1. zakup nieruchomości,
2. remont lub modernizację nieruchomości,
3. sprzedaż kamienicy lub wyodrębnionych wcześniej lokali,
4. wynajem wyodrębnionych wcześniej lokali w kamienicy.

W ramach dodatkowej działalności, stanowiącej uzupełnienie w stosunku do podstawowego przedmiotu działalności spółka świadczy następujące usługi:

1. wynajem pokoi w pensjonatach wypoczynkowych, których wyłącznym właścicielem jest Fulinowo Sp. z o.o. – spółka zależna od Śląskie Kamienice – umiejscowionych w Kuźnicy (Półwysep Helski) oraz w Grzybowie (okolice Kołobrzegu),
2. kompleksową obsługę wynajmu lokali zakupionych prze klientów w ramach tzw. Usługi zastępstwa inwestorskiego, w tym także doradztwo z zakresu wynajmu i obsługi rynku nieruchomości.
3. Śląska Prohibicja Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem działalności spółki Śląska Prohibicja Sp. z o.o., stanowiącej uzupełnienie podstawowej działalności Śląskich Kamienic, jest prowadzenie restauracji oraz świadczenie usług kompleksowych z zakresu organizacji przyjęć okolicznościowych, wydarzeń muzycznych lub kulturalnych.
4. Hornigold S.A. z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem działalności spółki Hornigold S.A., stanowiącej uzupełnienie podstawowej działalności Emitenta, jest krótkoterminowy wynajem apartamentów w kamienicach, będących własnością spółki.

Śląskie Kamienice są notowane na rynku NewConnect od września 2017 roku. Kontakt:

AKTUALNOŚCI

Śląskie Kamienice SA


Rekordowa sprzedaż nieruchomości oraz sukces publicznej oferty obligacji Śląskich Kamienic

Śląskie Kamienice SA – notowana na NewConnect spółka inwestująca w zabytkowe kamienice na terenie województwa śląskiego - sprzedała w październiku oraz w listopadzie 2018 r. nieruchomości o łącznej wartości 5,7 mln zł. Wartość ta stanowi aż 209 % przychodów netto ze sprzedaży uzyskanych w III kwartale b.r. Ponadto spółka pozyskała 3 mln zł w ramach publicznej oferty obligacji serii L1. Przydział obligacji miał miejsce 7 grudnia tego roku.

więcej

Ruszyły zapisy na obligacje spółki Śląskie Kamienice

Śląskie Kamienice SA – notowana na NewConnect spółka, inwestująca w zabytkowe kamienice chce pozyskać 3 mln zł w ramach Publicznej Oferty Obligacji. Zapisy na obligacje Spółki ruszyły 27 października. Środki pozyskane w ramach emisji mają zostać przeznaczone na inwestycje w kolejne kamienice na terenie Górnego Śląska oraz remonty elewacji budynków już należących do spółki.

więcej

Śląskie Kamienice zwiększają zysk netto oraz pozyskują ponad 1 mln zł z emisji akcji

Śląskie Kamienice SA – notowana na NewConnect spółka, inwestująca w zabytkowe kamienice osiągnęła w I półroczu 2018 roku przychody na poziomie 5,05 mln zł oraz zysk netto na poziomie 2,09 mln zł. Ponadto spółka poinformowała o zakończeniu emisji akcji serii I w ramach której pozyskała 1,1 mln zł. Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na rozwój działalności operacyjnej polegającej na wyszukiwaniu starych, zabytkowych kamienic zlokalizowanych głównie na terenie województwa śląskiego, które następnie są kupowane, poddawane gruntownemu remontowi oraz sprzedawane lub wynajmowane.

więcej