Śląskie Kamienice SA


Śląskie Kamienice to podmiot, którego działalności operacyjna polega na inwestowaniu na rynku nieruchomości (w szczególności w stare kamienice) na terenie województwa śląskiego poprzez:

1. zakup nieruchomości,
2. remont lub modernizację nieruchomości,
3. sprzedaż kamienicy lub wyodrębnionych wcześniej lokali,
4. wynajem wyodrębnionych wcześniej lokali w kamienicy.

W ramach dodatkowej działalności, stanowiącej uzupełnienie w stosunku do podstawowego przedmiotu działalności spółka świadczy następujące usługi:

1. wynajem pokoi w pensjonatach wypoczynkowych, których wyłącznym właścicielem jest Fulinowo Sp. z o.o. – spółka zależna od Śląskie Kamienice – umiejscowionych w Kuźnicy (Półwysep Helski) oraz w Grzybowie (okolice Kołobrzegu),
2. kompleksową obsługę wynajmu lokali zakupionych prze klientów w ramach tzw. Usługi zastępstwa inwestorskiego, w tym także doradztwo z zakresu wynajmu i obsługi rynku nieruchomości.
3. Śląska Prohibicja Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem działalności spółki Śląska Prohibicja Sp. z o.o., stanowiącej uzupełnienie podstawowej działalności Śląskich Kamienic, jest prowadzenie restauracji oraz świadczenie usług kompleksowych z zakresu organizacji przyjęć okolicznościowych, wydarzeń muzycznych lub kulturalnych.
4. Hornigold S.A. z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem działalności spółki Hornigold S.A., stanowiącej uzupełnienie podstawowej działalności Emitenta, jest krótkoterminowy wynajem apartamentów w kamienicach, będących własnością spółki.

Śląskie Kamienice są notowane na rynku NewConnect od września 2017 roku.