Azoty Police SA


Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA od kilkudziesięciu lat należy do europejskiej czołówki koncernów nawozowych i stanowi jednocześnie jedną z największych firm chemicznych w Polsce. Spółkę wyróżnia m.in. wysoka pozycja w sektorze mineralnych nawozów wieloskładnikowych oraz unikatowa w Polsce instalacja do produkcji bieli tytanowej, amoniaku, kwasu fosforowego i kwasu siarkowego. 

Kluczową osią długoterminowego rozwoju Spółki jest projekt Polimery Police, dotyczący budowy nowoczesnej instalacji do produkcji propylenu i polipropylenu wraz z infrastrukturą portową i magazynową. Największa w historii polskiej chemii inwestycja skokowo poprawi skalę i pozycję rynkową firmy oraz przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki. 

Spółka notowana na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od 2005 roku.Kontakt:

Marcin Grzejszczak

AKTUALNOŚCI

Azoty Police SA


Zarząd Grupy Azoty Police zawiesza ofertę publiczną i zakłada wznowienie procesu w III kwartale 2019 roku

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA 5 czerwca 2019 rokupodjął uchwałę w sprawie zawieszenia planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Swoją decyzję Spółka argumentuje możliwością wystąpienia ewentualnych ryzyk dla inwestorów wynikających z aktualnego stanu prawnego dot. prawa pierwokupu akcji przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), przysługującego wobec Spółek posiadających nieruchomości rolne. Ustawodawcza procedura nabycia akcji przez KOWR może uniemożliwić rejestrację praw do Akcji Oferowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oraz dopuszczenie ich do obrotu. Spółka będzie monitorować sytuację na rynku kapitałowym oraz ewentualne zmiany w otoczeniu regulacyjnym w zakresie kwestii związanych z uprawnieniami KOWR. Zarząd Spółki wznowi proces oferty akcji nowej emisji w trzecim kwartale 2019 r.

więcej

Grupa Azoty otrzymała deklarację LOTOSU dotyczącą objęcia akcji o wartości do 500 mln zł

Grupa LOTOS SA podpisała list intencyjny ze spółkami z Grupy Azoty w zakresie ewentualnego zainwestowania kwoty do 500 mln zł w realizację projektu Polimery Police. Wcześniej, tj. 12 kwietnia PDH Polska SA otrzymała ze strony koreańskich koncernów Hyundai Engineering Co., Ltd. oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation listy intencyjne w sprawie potencjalnego zaangażowania finansowego w Projekt Polimery Police o wartości do 130 mln USD, tj. także ok. 500 mln zł.

więcej

Grupa Azoty: koncern Hyundai Engineering wykonawcą projektu Polimery Police

Zarząd PDH Polska SA, spółki celowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA i Grupy Azoty SA zatwierdził ostateczny wybór koncernu Hyundai Engineering jako generalnego wykonawcy projektu Polimery Police. Wybór zarządu uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej PDH Polska. Spółka zgodnie z harmonogramem realizuje kolejne etapy kluczowego dla rozwoju Grupy Azoty projektu inwestycyjnego.

więcej