CreativeForge Games


CreativeForge Games (CFG) to wchodzące w skład grupy kapitałowej PlayWay studio deweloperskie tworzące własne gry na komputery PC i konsole. Spółka została założona w 2011 roku.

Wyróżnikiem CFG jest przede wszystkim specjalizacja w segmencie szeroko pojętych gier taktyczno-strategicznych oraz w grach innych gatunków. Przy dotychczas wyprodukowanych grach, spółka korzystała z globalnych wydawców – partnerów odpowiedzialnych za promocję i sprzedaż produktów. Najbardziej znanymi projektem spółki jest Hard West.

Aktualnie CFG tworzy jednocześnie kilkanaście tytułów oraz prowadzi rozmowy na temat wydawania zewnętrznie gier, w ramach własnej działalności wydawniczej. Łącznie we wszystkie projekty spółki jest zaangażowanych blisko 100 osób.
AKTUALNOŚCI

CreativeForge Games


CreativeForge Games (CFG) z zyskiem w czwartym kwartale 2019 roku

CreativeForge Games (CFG), producent gier na PC i konsole, wchodzący w skład Grupy PlayWay, wypracował w IV kwartale 2019 roku0,04 mln zł zysku netto wobec 0,27 mln zł straty w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jeszcze w lutym CFG zakończy pierwszy etap restrukturyzacji finansowej – spółka zobowiązała się do całkowitej spłaty zadłużenia w kwocie 3 mln zł w ciągu najbliższego tygodnia. Studio koncentruje się na produkcji własnych gier i pozyskiwaniu rentownych tytułów, których chce być wydawcą lub co-producentem.

więcej

CreativeForge Games realizuje przyjętą strategię i prezentuje dwa nowe tytuły wydawnicze

CreativeForge Games (CFG), notowany na NewConnect producent gier na komputery PC i konsole, wchodzący w skład grupy kapitałowej PlayWay, prezentuje dwa nowe tytuły wydawnicze. Na platformie Steam spółki znalazły się Dunrog, pierwszoosobowa gra z gatunku dungeon crawler (typ przygody występujący w grach fabularnych) oraz osadzona w miejskiej dżungli produkcja Hooligan Simulator. Działania w segmencie wydawniczym wpisują się w realizację strategii rozwoju przyjętą w drugiej połowie 2019 rokuprzez spółkę.

więcej

CreativeForge Games (CFG) publikuje wyniki za trzeci kwartał Producent gier PC realizuje nową strategię

CreativeForge Games (CFG), producent gier na PC i konsole, wchodzący w skład Grupy PlayWay, wypracował w trzecim kwartale br. blisko 0,34 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Spółka koncentruje się na realizacji przyjętej we wrześniu strategii rozwoju na lata 2019-2021, która zakłada koncentrację studia na trzech obszarach: działalności produkcyjnej gier taktycznych i strategicznych, działalności wydawniczej gier z grupy kapitałowej PlayWay, jak również tytułów spoza grupy. Celem spółki jest także maksymalne wykorzystanie aktywów spółki.

więcej

CreativeForge Games (CFG) utworzyło spółkę Ancient Games SA

CreativeForge Games (CFG), producent gier na PC i konsole, wchodzący w skład Grupy PlayWay, poinformował o utworzeniu spółki Ancient Games SA, w której jest właścicielem 100 % udziałów. 10-osobowy zespół będzie odpowiedzialny za realizację projektów z gatunku symulacje. W pierwszej kolejności nowo utworzona spółka zajmie się realizacją trzech preprodukcji. Wszystkie, trafią na rynek w przyszłym roku.

więcej

CreativeForge Games podpisał umowę z  Running With Scissors (RWS)

CreativeForge Games (CFG), notowany na NewConnect deweloper tworzący własne gry na komputery PC i konsole, podpisał umowę z amerykańskim producentem i wydawcą gier komputerowych Running With Scissors (RWS). Przedmiotem umowy jest preprodukcja oraz produkcja nowego tytułu w oparciu o istniejące IP amerykańskiego partnera. Spółki planują pokazać pierwsze efekty współpracy w 2020 roku.

więcej

CreativeForge Games prezentuje House Flipper City

CreativeForge Games (CFG), producent gier na PC i konsole, opublikował trailer swojej najnowszej produkcji – House Flipper City (HFC). Spółka planuje premierę tytułu w Q4 2020 roku. Gra jest tworzona w oparciu o mechaniki znane z jednego z największych hitów Grupy PlayWay – symulatora remontów – House Flipper.

więcej

CreativeForge Games podpisało porozumienie z Akcjonariuszami ws. spłaty dotychczasowych zobowiązań

Wchodząca w skład grupy kapitałowej PlayWay spółka CreativeForge Games (CFG), producent gier wideo na komputery PC i konsole, poinformowała o podpisaniu aneksu do obowiązującej umowy z Akcjonariuszami w zakresie uregulowania dotychczasowych zobowiązań. Na mocy porozumienia stron, CFG zadeklarowało jednorazową spłatę około 50 % zadłużenia. Studio oświadczyło, że spłata pożyczek jest niezależna od planowanych terminów premier gier komputerowych i nastąpi do końca marca 2022 roku.

więcej

CreativeForge Games aktualizuje kierunki rozwoju

Wchodząca w skład grupy kapitałowej PlayWay spółka CreativeForge Games (CFG), producent własnych gier wideo na komputery PC i konsole, ogłosiła strategiczne kierunki rozwoju na najbliższe miesiące. Studio skoncentruje się na działalności produkcyjnej gier taktycznych i  strategicznych oraz na działalności wydawniczej, zarówno gier z grupy kapitałowej PlayWay, jak również tytułów spoza grupy. W ramach założeń strategii rozwojowej spółka zakłada maksymalizację swoich aktywów w oparciu o zyski pochodzące z już wydanych produkcji oraz całkowitą spłatę zaciągniętych pożyczek do końca marca 2022 roku.

więcej