Arts Alliance


Arts Alliance to notowana na NewConnect grupa kapitałowa produkująca i współfinansująca gry. W jej skład wchodzą: Kool2Play SA, Kool Things oraz Prime Bit Games SA (ostatnia notowana na rynku NewConnect). Strategią działania Grupy jest współfinansowanie produkcji gier w ramach synergii w obszarze spółek portfelowych oraz angażowanie się w ciekawe projekty z segmentu gier o możliwym wysokim potencjale sprzedaży.