Geotrans S.A


Geotrans SA jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania.

Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Rekultywacja obejmuje również składowiska odpadów, szczególnie gminne składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Geotrans prowadzi działalność na terenie całego kraju. Powstała w 2007 roku, a od 2015 rokujest notowana na rynku NewConnect.
Kontakt:

Marcin Grzejszczak

AKTUALNOŚCI

Geotrans S.A


Geotrans w 2019 rokuz najwyższymi w swojej historii wynikami finansowymi: 7,1 mln zł zysku netto wobec 0,2 mln zł w analogicznym okresie

Geotrans S.A, wiodący podmiot zajmujący się gospodarką odpadową, w 2019 rokuniemal podwoił skalę przychodów do 28,4 mln zł przy ponad dziesięciokrotnym wzroście zysku operacyjnego do 9 mln zł. Spółka widzi rosnący popyt na usługi zagospodarowania odpadów ze strony kolejnych jednostek samorządowych oraz wytwórców odpadów, wynikający m.in. z dysponowania przez firmę znaczącym portfelem decyzji administracyjnych o ograniczonej dostępności na rynku. Geotrans w 2020 rokuzakłada pozyskiwanie kolejnych kontraktów i zamierza kontynuować realizację polityki dywidendowej.

więcej