XTPL


Spółka XTPL jest wiodącym podmiotem funkcjonującym w globalnej branży nanotechnologii. Firma rozwija i komercjalizuje innowacyjną w skali globalnej, platformową technologię, chronioną przez międzynarodowe zgłoszenia patentowe, która umożliwia ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów.

 Metoda XTPL pozwala na znaczne oszczędności czasu oraz materiału, umożliwiająca wykorzystanie zalet druku – takich jak skalowalność, efektywność kosztowa, prostota i szybkość – do produkcji zaawansowanych urządzeń dzięki niespotykanej dotąd precyzji oraz bez konieczności użycia pola elektrycznego. Ze względu na swój platformowy charakter, rozwiązanie to znajdzie zastosowanie w szeroko rozumianej branży elektroniki drukowanej.

Rewolucja technologiczna, w której istotną rolę ma odegrać Spółka, polega na umożliwieniu produkcji złożonych i skomplikowanych urządzeń elektronicznych za pomocą tanich i skalowalnych metod druku.

Spółka notowana na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od 2019 roku.