BRASTER SA


Spółka została utworzona w 2008 roku przez grupę polskich naukowców, którzy opracowali przełomowy sposób zastosowania ciekłych kryształów w diagnostyce raka piersi. Zespół BRASTER stworzył jedyną w swoim rodzaju mieszaninę związków ciekłokrystalicznych oraz innowacyjną formułę ciekłokrystalicznej emulsji, które zostały wykorzystane w autorskiej metodzie produkcji matryc ciekłokrystalicznych w oparciu o technologię ciągłego filmu ciekłokrystalicznego (ang. Continuous Liquid Crystal Film „CLCF”). Celem działania Spółki jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego, unikatowego w skali świata urządzenia, służącego do wczesnej diagnostyki raka piersi – TESTER.

Wyniki przeprowadzonych badań w latach 2009-2010 stały się podstawą do rejestracji urządzenia jako wyrobu medycznego klasy I przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w 2010 roku. Rejestracja umożliwi Spółce swobodną sprzedaż produktu na rynkach krajów należących do Unii Europejskiej. W 2011 roku TESTER został zgłoszony do europejskiej bazy wyrobów medycznych prowadzonych przez Komisję Europejską – EUDAMED.

W latach 2013-2014 w ramach prac rozwojowych Spółka zrealizowała badanie obserwacyjne THERMACRAC, porównując skuteczność urządzenia TESTER w diagnostyce i różnicowaniu patologii piersi u kobiet względem standardowych metod diagnostycznych. Przeprowadzone badania udowodniły przydatność urządzenia w diagnostyce patologii piersi u kobiet, a wyniki dotyczące czułości i swoistości potwierdziły jego skuteczność.

BRASTER SA współpracuje z wiodącymi krajowymi ośrodkami naukowymi, które dysponują dużym doświadczeniem w dziedzinie studiów nad strukturą i zastosowaniami ciekłych kryształów, znajdujących zastosowanie w pracach badawczych realizowanych przez BRASTER SA Ponadto, Spółka współpracuje z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy udziale którego przeprowadzone zostało badania kliniczne THERMACRAC.

Spółka BRASTER została nagrodzona Złotym Laurem Innowacyjności przyznanym przez Naczelną Organizację Techniczną, prestiżowym tytułem Rynkowego Lidera Innowacyjności Dziennika Gazety Prawnej oraz otrzymała wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W 2012 roku Spółka została wprowadzona do obrotu publicznego na rynku NewConnect.