Meetbit


Meetbit to polski startup specjalizujący się w tworzeniu aplikacji biznesowych oraz systemach IT dla branży MICE (turystyka biznesowa). Firma opracowuje aplikację Meetlify – nowy kanał komunikacji biznesowej, wspierający relacje B2B, m.in. podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych. System będzie dostępny na rynku w drugiej połowie 2021 roku. Przedstawicielami firmy są Rafał Orlicki oraz Jakub Duda. Głównym udziałowcem spółki jest fundusz Blite Fund.
AKTUALNOŚCI

Meetbit


Meetbit z pozytywną oceną projektu w ramach programu ,,Szybka Ścieżka’’ NCBiR

Meetbit, polski startup, specjalizujący się w tworzeniu aplikacji biznesowych oraz systemach IT dla branży MICE (turystyka biznesowa), otrzymał rekomendację do dofinansowania w ramach programu ,,Szybka Ścieżka’’, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Firma stara się o ponad 4 mln zł dotacji na opracowanie hybrydowego systemu wykrywania relacji bliskości. Rozpoczęcie projektu planowane jest na 1 sierpnia br. Prace badawczo-rozwojowe nad projektem spółki realizowane są we współpracy z Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) w Gliwicach. Projekt będzie częścią systemu Meetlify, który wspomaga budowę sieci kontaktów i komunikację biznesową.

więcej