Incuvo SA


Incuvo, z siedzibą w Katowicach, to studio z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu gier.  Spółka powstała w 2012 roku. Większościowym akcjonariuszem studia jest estoński fundusz Blite Fund.

Aktualny model biznesowy spółki zakłada portowanie i produkcje gier na urządzenia dedykowane wirtualnej rzeczywistości (VR). Portowanie odbywa się w modelu work for hire lub na własny koszt studia, w zamian za część przyszłych przychodów ze sprzedaży. Incuvo zamierza także produkować własne tytułu VR w oparciu o znane IP. Obecnie studio tworzy VR-ową wersję gry z elementami survivalowymi Green Hell.  

Spółka jest twórcą AIM – system matchmakingowy dla gier online multiplayer.

Od stycznia 2021 r. Incuvo jest notowane na rynku NewConnect.