01CYBERATON SA


01CYBERATON SA zajmuje się realizacją wszelkiego rodzaju projektów fotowoltaicznych poczynając od dużych instalacji deweloperskich, a kończąc na przydomowych mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Usługi realizowane są kompleksowo uwzględniając wsparcie przy uzyskaniu dofinansowania, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i przekazanie do użytkowania.

Spółka notowana na rynku NewConnect od 2008 roku.
Kontakt:

AKTUALNOŚCI

01CYBERATON SA