Letus Capital


Letus Capital prowadzi działalność w oparciu o dwa filary – doradztwo w zakresie finansów dla przedsiębiorstw oraz rozwój nowych technologii. W ramach drugiej odnogi działalności spółka skupia się na rynku fotowoltaiki, w zakresie sprzedaży i montażu instalacji dla klientów indywidualnych i firm oraz budowy własnych farm wiatrowych. Spółka aktywnie wspiera rozwój nowych technologii poprzez własny inkubator innowacyjności, gdzie wspiera pomysłodawców i wynalazców w zakresie ochrony prawnej, wdrażania i komercjalizacji produktu oraz pozyskiwania dotacji unijnych.  

Spółka notowana na rynku NewConnect od 2009 roku.
Kontakt:

AKTUALNOŚCI

Letus Capital


Letus Capital podpisał umowę na opatentowanie urządzenia ETOS na terenie Europy

Letus Capital, spółka łącząca działalność z zakresu finansów oraz nowych technologii, kontynuuje proces uzyskania ochrony patentowej oraz przygotowanie do komercjalizacji innowacyjnego systemu zabezpieczeń urządzeń elektrycznych ETOS. Spółka podpisała umowę z podmiotem, który będzie prowadził postępowanie dotyczące ochrony patentowej systemu ETOS w European Patent Office, czyli na terenie 40 państw. Wcześniej Letus rozpoczął działania mające na celu opatentowanie systemu na terenie Stanów Zjednoczonych.

więcej

Letus Capital podpisał umowę na zbadanie zdolności patentowej innowacyjnego drona

Letus Capital, notowana na warszawskiej giełdzie spółka działająca w obszarze finansów, nowych technologii oraz fotowoltaiki, podpisała umowę na zbadanie globalnej zdolności patentowej unikatowego drona o roboczej nazwie XFO 2020. Nietypowe podejście do konstrukcji drona pozwoli zbudować system latający nowej generacji, który umożliwia skalowanie konstrukcji do wielkości pozwalającej na transport przedmiotów, towarów, a nawet osób. Letus Capital aktywnie wspiera pomysłodawców i wynalazców w zakresie ochrony patentowej i komercjalizacji projektów poprzez własny inkubator innowacyjności.

więcej

Letus Capital wspólnie z Softblue skomercjalizują głosowy system bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych

Letus Capital, notowana na warszawskiej giełdzie spółka działająca w obszarze finansów, nowych technologii oraz fotowoltaiki, podpisała umowę licencyjną na korzystanie z innowacyjnego głosowego wyłącznika bezpieczeństwa. Projekt będzie realizowany we współpracy z Softblue, z którym Letus Capital równolegle podpisał stosowną umowę. Dzięki wspólnemu wykorzystaniu doświadczeń oraz wiedzy możliwe będzie szybsze wprowadzenie na rynek urządzeń korzystających z głosowego wyłącznika bezpieczeństwa.

więcej

Letus Capital negocjuje warunki współpracy z Softblue

Letus Capital prowadzi rozmowy z Softblue na temat współpracy w obszarze fotowoltaiki oraz wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych Softblue w tym obszarze. Obie spółki są notowane na NewConnect, a Softblue ogłosiło zwiększenie zaangażowania w akcje Letus powyżej 5 % kapitału.

więcej

Letus Capital skupi się na rozwoju fotowoltaiki oraz inkubatora innowacyjnych projektów

Notowany na NewConnect Letus Capital zaktualizował strategię rozwoju. Spółka będzie rozwijać działalność w oparciu o dwa filary działalności – doradztwo w zakresie finansów dla przedsiębiorstw oraz rozwój nowych technologii. W ramach drugiego filaru spółka rozwinie działalność na rynku fotowoltaiki, w zakresie sprzedaży i montażu instalacji dla klientów indywidualnych i form oraz budowy własnych farm fotowoltaicznych. Równocześnie spółka będzie rozwijać inkubator innowacyjności.

więcej