Ekopol Górnośląski Holding S.A


Ekopol Górnośląski Holding SA prowadzi działalność, która skupiona jest na pięciu głównych obszarach:

·         -dystrybucja paliw płynnych - oleju napędowego i benzyny,

·         -sprzedaż zbiorników na paliwa płynne,

·         -badania, rozwój oraz sprzedaż innowacyjnych technologii zarządczych,

·        - sprzedaż i przetwórstwo wyrobów hutniczych,

·        - działalność deweloperska.

Grupa działa na rynku paliwowym zapewniając swoim klientom kompleksową obsługę, od dostaw paliw płynnych i zbiorników, poprzez montaż mikrostacji, po implementacje technologii do zarzadzania paliwem w przedsiębiorstwie. Spółka stale wdraża nowe, innowacyjne rozwiązania oraz poszerza dotychczasowy asortyment, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów.

Od 2008 r. Ekopol Górnośląski Holding SA jest spółką notowaną na rynku NewConnect.
Kontakt:

AKTUALNOŚCI

Ekopol Górnośląski Holding S.A


Ekopol Górnośląski Holding podsumowuje działania w 2020 roku

Wiodący dostawca technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw, Ekopol Górnośląski Holding podsumowuje 2020 rok. Spółka mimo trudności związanych z wybuchem pandemii, dostosowała się do panujących warunków rynkowych, notując w III kwartale najwyższy poziom przychodów w historii na poziomie 34,5 mln. W grudniu Ekopol podzielił się z inwestorami planami rozwoju do 2023 r. Spółka z Piekar Śląskich zamierza rozszerzyć działalność o obszar fotowoltaiki, ukończyć projekt deweloperski „Dolina Dramy” oraz przenieść swoje notowania na główny rynek GPW.

więcej

Nowe segmenty Ekopol Górnośląski Holding faktorem wzrostu wartości w ciągu 2 lat

Ekopol Górnośląski Holding – wiodący dostawca technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw, podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planów rozwoju spółki na lata 2020 - 2023. Rozpoczęcie działalności w obszarze fotowoltaiki, wraz z zakończeniem obecnie prowadzonego projektu deweloperskiego „Dolina Dramy” mają przyczynić się do wzrostu kapitalizacji, pozwalającej na przeniesienie notowań spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

więcej

Ekopol Górnośląski Holding planuje przejście na rynek główny GPW

Notowany od 12 lat na giełdzie NewConnect, Ekopol Górnośląski Holding – wiodący dostawca technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw, podjął uchwałę o rozpoczęciu działań mających na celu przeniesienie notowań śląskiej spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Odpowiednie projekty uchwał mają zostać przedstawione udziałowcom spółki na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

więcej

Ekopol Górnośląski Holding wchodzi na rynek fotowoltaiki

Ekopol Górnośląski Holding - grupa dostarczająca technologie do zarządzania gospodarką paliwową dla przedsiębiorstw, rozpoczęła analizę rentowności projektów z segmentu OZE, w szczególności opartych o rozwiązania fotowoltaiczne. W tym celu obecnie prowadzone są rozmowy z międzynarodowymi partnerami działającymi w obszarze energii odnawialnej. Wśród rozważanych opcji spółki są m.in. dystrybucja rozwiązań fotowoltaicznych oraz budowa farm w celu ich późniejszej odsprzedaży.

więcej

Ekopol Górnośląski Holding z rekordowymi wynikami za III kwartał 2020 r.

Ekopol Górnośląski Holding - grupa dostarczająca technologie do zarządzania gospodarką paliwową dla przedsiębiorstw, osiągnęła w III kwartale 2020 r. rekordowe wyniki finansowe. Kwartalne przychody osiągnęły najwyższy poziom w historii spółki przekraczając 34,5 mln zł, będąc wyższe o 31 % wyższe niż rokwcześniej. Wypracowana EBITDA wyniosła 314 tys. zł, przy zysku netto na poziomie 169 tys. zł. W ujęciu narastającym za 9 miesięcy rokuobrotowego sprzedaż spółki wygenerowała 86,7 mln zł przychodów co w porównaniu z odpowiednim okresem z roku poprzedniego jest wzrostem o ponad 9%.

więcej

Ekopol zarządzi gospodarką paliwową przy budowie najdłuższego podwodnego tunelu w Polsce

Ekopol Górnośląski Holding - grupa dostarczająca technologie do zarządzania gospodarką paliwową dla przedsiębiorstw, podpisał umowę z konsorcjum firm (pod przewodnictwem PORR SA) budujących tunel pomiędzy dwoma wyspami Świnoujścia. Spółka zapewni kompleksową obsługę paliwową całego przedsięwzięcia, którego zakończenie planowane jest na wrzesień 2022 r. W ramach umowy Ekopol jest odpowiedzialny za regularne dostawy oleju napędowego oraz wdrożenie i nadzorowanie podpiętego do zbiorników paliwa autorskiego oprogramowania Mikrostacje.pl.

więcej

Ekopol podpisał umowę na realizacje pierwszego etapu budowy projektu deweloperskiego

Ekopol Górnośląski Holding - grupa dostarczająca technologie do zarządzania gospodarką paliwową dla przedsiębiorstw, zawarła umowę o roboty budowlane w ramach generalnego wykonawstwa na realizacje swojej pierwszej inwestycji deweloperskiej. Umowa obejmuje realizacje pierwszego etapu projektu – budowy osiedla 8 domów jednorodzinnych, wolnostojących w Ptakowicach. Termin zakończenia inwestycji oraz ostatecznego przekazania budynków planowany jest na 30 września 2021 r.

więcej