Ekopol Górnośląski Holding S.A


Ekopol Górnośląski Holding SA prowadzi działalność, która skupiona jest na pięciu głównych obszarach:

·         -dystrybucja paliw płynnych - oleju napędowego i benzyny,

·         -sprzedaż zbiorników na paliwa płynne,

·         -badania, rozwój oraz sprzedaż innowacyjnych technologii zarządczych,

·        - sprzedaż i przetwórstwo wyrobów hutniczych,

·        - działalność deweloperska.

Grupa działa na rynku paliwowym zapewniając swoim klientom kompleksową obsługę, od dostaw paliw płynnych i zbiorników, poprzez montaż mikrostacji, po implementacje technologii do zarzadzania paliwem w przedsiębiorstwie. Spółka stale wdraża nowe, innowacyjne rozwiązania oraz poszerza dotychczasowy asortyment, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów.

Od 2008 r. Ekopol Górnośląski Holding SA jest spółką notowaną na rynku NewConnect.
Kontakt:

AKTUALNOŚCI

Ekopol Górnośląski Holding S.A


Ekopol zarządzi gospodarką paliwową przy budowie elementów lądowych projektu Baltic Pipe

Ekopol Górnośląski Holding, wiodący dostawca technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw, podpisał umowę z firmą Max Streicher SpA, wykonawcą dwóch z trzech tłoczni gazu budowanych w związku z projektem Baltic Pipe. W ramach umowy Ekopol jest odpowiedzialny za regularne dostawy oleju napędowego, wdrożenie i nadzorowanie podpiętego do zbiorników paliwa autorskiego oprogramowania Mikrostacje.pl przy budowie tłoczni w Gustorzynie. Umowa obowiązuje do końca marca 2022 r. z możliwością przedłużenia, w przypadku wydłużenia prac inwestycji.

więcej

Rekordowe przychody Ekopol Górnośląski Holding w 2020 r.

Ekopol Górnośląski Holding, wiodący dostawca technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw, wypracował 37,6 mln zł przychodów w IV kwartale 2020 r., kończąc rokz rekordowym poziomem ponad 124 mln zł przychodów. Wynik ten jest wyższy o 15 % r/r. Kwartalna EBITDA wyniosła 316 tys. zł, przy zysku netto na poziomie 146 tys. zł. Mimo ograniczeń wynikających z pandemii, spółka przystosowała się do panujących warunków, kontynuując działalność w dotychczasowych segmentach oraz inwestując w nowe obszary, które mają istotnie wpłynąć na poziomy rentowności w 2021 r.

więcej

Maciej Nowak dołącza do Rady Nadzorczej Ekopol Górnośląski Holding

Rada Nadzorcza Ekopol Górnośląski Holding SA, wiodącego dostawcy technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw, powołała na Członka RN Macieja Nowaka, doświadczonego inwestora, który zasiadał w kilku organach nadzorczych i zarządach spółek z NewConnect. Decyzja uprawnionych akcjonariuszy jest związana z rozpoczęciem ogłoszonej w styczniu współpracy z Sunday Energy oraz planami spółki dotyczących przeniesienia notowań na rynek główny GPW.

więcej

Ekopol Górnośląski Holding podsumowuje działania w 2020 roku

Wiodący dostawca technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw, Ekopol Górnośląski Holding podsumowuje 2020 rok. Spółka mimo trudności związanych z wybuchem pandemii, dostosowała się do panujących warunków rynkowych, notując w III kwartale najwyższy poziom przychodów w historii na poziomie 34,5 mln. W grudniu Ekopol podzielił się z inwestorami planami rozwoju do 2023 r. Spółka z Piekar Śląskich zamierza rozszerzyć działalność o obszar fotowoltaiki, ukończyć projekt deweloperski „Dolina Dramy” oraz przenieść swoje notowania na główny rynek GPW.

więcej

Nowe segmenty Ekopol Górnośląski Holding faktorem wzrostu wartości w ciągu 2 lat

Ekopol Górnośląski Holding – wiodący dostawca technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw, podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planów rozwoju spółki na lata 2020 - 2023. Rozpoczęcie działalności w obszarze fotowoltaiki, wraz z zakończeniem obecnie prowadzonego projektu deweloperskiego „Dolina Dramy” mają przyczynić się do wzrostu kapitalizacji, pozwalającej na przeniesienie notowań spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

więcej

Ekopol Górnośląski Holding planuje przejście na rynek główny GPW

Notowany od 12 lat na giełdzie NewConnect, Ekopol Górnośląski Holding – wiodący dostawca technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw, podjął uchwałę o rozpoczęciu działań mających na celu przeniesienie notowań śląskiej spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Odpowiednie projekty uchwał mają zostać przedstawione udziałowcom spółki na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

więcej

Ekopol Górnośląski Holding wchodzi na rynek fotowoltaiki

Ekopol Górnośląski Holding - grupa dostarczająca technologie do zarządzania gospodarką paliwową dla przedsiębiorstw, rozpoczęła analizę rentowności projektów z segmentu OZE, w szczególności opartych o rozwiązania fotowoltaiczne. W tym celu obecnie prowadzone są rozmowy z międzynarodowymi partnerami działającymi w obszarze energii odnawialnej. Wśród rozważanych opcji spółki są m.in. dystrybucja rozwiązań fotowoltaicznych oraz budowa farm w celu ich późniejszej odsprzedaży.

więcej

Ekopol Górnośląski Holding z rekordowymi wynikami za III kwartał 2020 r.

Ekopol Górnośląski Holding - grupa dostarczająca technologie do zarządzania gospodarką paliwową dla przedsiębiorstw, osiągnęła w III kwartale 2020 r. rekordowe wyniki finansowe. Kwartalne przychody osiągnęły najwyższy poziom w historii spółki przekraczając 34,5 mln zł, będąc wyższe o 31 % wyższe niż rokwcześniej. Wypracowana EBITDA wyniosła 314 tys. zł, przy zysku netto na poziomie 169 tys. zł. W ujęciu narastającym za 9 miesięcy rokuobrotowego sprzedaż spółki wygenerowała 86,7 mln zł przychodów co w porównaniu z odpowiednim okresem z roku poprzedniego jest wzrostem o ponad 9%.

więcej

Ekopol zarządzi gospodarką paliwową przy budowie najdłuższego podwodnego tunelu w Polsce

Ekopol Górnośląski Holding - grupa dostarczająca technologie do zarządzania gospodarką paliwową dla przedsiębiorstw, podpisał umowę z konsorcjum firm (pod przewodnictwem PORR SA) budujących tunel pomiędzy dwoma wyspami Świnoujścia. Spółka zapewni kompleksową obsługę paliwową całego przedsięwzięcia, którego zakończenie planowane jest na wrzesień 2022 r. W ramach umowy Ekopol jest odpowiedzialny za regularne dostawy oleju napędowego oraz wdrożenie i nadzorowanie podpiętego do zbiorników paliwa autorskiego oprogramowania Mikrostacje.pl.

więcej

Ekopol podpisał umowę na realizacje pierwszego etapu budowy projektu deweloperskiego

Ekopol Górnośląski Holding - grupa dostarczająca technologie do zarządzania gospodarką paliwową dla przedsiębiorstw, zawarła umowę o roboty budowlane w ramach generalnego wykonawstwa na realizacje swojej pierwszej inwestycji deweloperskiej. Umowa obejmuje realizacje pierwszego etapu projektu – budowy osiedla 8 domów jednorodzinnych, wolnostojących w Ptakowicach. Termin zakończenia inwestycji oraz ostatecznego przekazania budynków planowany jest na 30 września 2021 r.

więcej