Sunday Energy SA


Sunday Energy S.A. jest wiodącym dostawcą rozwiązań z rynku PV i bezpośrednim, certyfikowanym przedstawicielem wiodących światowych producentów komponentów OZE  Kluczowymi filarami rozwoju jest import i sprzedaż paneli fotowoltaicznych oraz innych komponentów rynku OZE oraz projektowanie i budowa farm fotowoltaicznych (development). Firma rozwija dodatkowe produkty związane z energią (magazyny energii, pompy ciepła itd.) Intencją firmy jest budowa wartości w oparciu nowe innowacyjne usługi skupione wokół wsparcia relacji B2C i B2B na rynku PV (tworzenie pomostu między instalatorami, a klientami detalicznymi) oraz kompleksowego zarządzania komponentami PV na rynku wtórnym.

Sunday Energy wyróżnia ambitny plan rozwoju bazujący na zdywersyfikowanych filarach i najwyższej jakości urządzenia  i komponenty z wieloletnią gwarancją. Perspektywy firmy wzmacnia dynamicznie rosnący rynek, co wynika z nacisku UE na rozwój sektora OZE, krajowe zachęty fiskalne i prawne i zwyżkująca popularność nowych źródeł energii w społeczeństwie,

Spółka powstała w 2015 rokuw Siedlcach i planuje debiut na rynku NewConnect w 2021 roku.
Kontakt:

AKTUALNOŚCI

Sunday Energy SA


Sunday Energy ze wzrostem przychodów w IV kwartale

Sunday Energy SA, wiodący dostawca światowych producentów komponentów OZE, wypracował ponad 2,9 mln przychodów w IV kwartale 2020 roku, co daje niemal dwukrotny wzrost wobec sprzedaży III kwartału ubr. (1,7 mln zł). W 2020 rokuspółka odnotowała łącznie ponad 5,4 mln przychodu. Sundy Energy kontynuuje dalszy rozwój w dotychczasowych segmentach, jednocześnie inwestując w nowe obszary działalności, czemu sprzyja kapitał zebrany podczas emisji akcji w formule crowdfundingu udziałowego. Spółka planuje debiut na NewConnect w II połowie 2021 roku.

więcej

Sunday Energy zawiera kontrakty z kolejnymi, uznanymi na świecie producentami komponentów OZE

Sunday Energy SA, dostawca rozwiązań z rynku OZE, konsekwentnie realizuje cele emisyjne. Pozyskany w grudniu 2020 rokukapitał od inwestorów, spółka przeznaczyła m.in. na rozszerzenie oferty handlowej o produkty kolejnych, uznanych na świecie dostawców paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła, tj. ULICA Solar i SPRSUN, stając się certyfikowanym przedstawicielem tych producentów na polskim rynku. Spółka rozbudowuje sieć dystrybutorów pomp ciepła i w ostatnich miesiącach osiąga stabilne wartości przychodów.

więcej

Ekopol Górnośląski Holding rozpoczyna współpracę z Sunday Energy w zakresie inwestycji fotowoltaicznych

Ekopol Górnośląski Holding, wiodący dostawca technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw, podpisał umowę o współpracy w obszarze fotowoltaiki z Sunday Energy. Kontrahent spółki to uznany podmiot działający na rynku PV, a zarazem certyfikowany przedstawiciel światowych producentów komponentów OZE, który w 2021 r. ma zadebiutować na rynku NewConnect. W ramach umowy, Sunday Energy dostarczy niezbędne know-how oraz zasoby sprzętu, pozwalające na rozpoczęcie prac budowlanych pierwszej farmy fotowoltaicznej.

więcej

Sunday Energy pozyskał 4 mln zł z emisji akcji

Sunday Energy SA, dostawca rozwiązań z rynku fotowoltaiki, zakończył emisję akcji, pozyskując zakładaną kwotę 4 mln zł. Grono Akcjonariuszy spółki powiększyło się o 194 podmioty. Model biznesowy oparty na kilku filarach, współpraca z wiodącymi producentami urządzeń, jak DAH Solar, Leapton Solar i Kehua Tech, działalność w e-commerce, czy rynek PV wspierany wymaganiami UE o neutralności klimatycznej to wybrane czynniki tworzące potencjał spółki.

więcej

Sunday Energy z sukcesem zakończył zapisy w pierwszej transzy emisji akcji

Sunday Energy SA, dostawca rozwiązań z rynku fotowoltaiki, zakończył przyjmowanie zapisów na akcje w ramach I transzy obejmującej do 100 tys. akcji spółki, skierowanej do większych inwestorów. Spółka pozyskała maksymalną zakładaną kwotę 2,5 mln zł. II transza obejmująca emisję akcji o wartości do 1,5 mln zł rozpocznie się 10 grudnia, a  jej warunki są od pierwszego dnia emisji prezentowane na platformie CrowdConnect.pl. Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji jest Dom Maklerski INC SA

więcej

Sunday Energy rozpoczyna emisję akcji i planuje pozyskać do 4 mln zł

Sunday Energy SA, dostawca rozwiązań z rynku fotowoltaiki, 4 grudnia 2020 rokurozpoczął przyjmowanie zapisów na akcje w ramach I transzy emisji akcji skierowanej do większych inwestorów. Od 10 grudnia zapisy będą przyjmowane w II transzy na platformie Crowdconnect.pl, na której dzisiaj zostały zaprezentowane informacje o warunkach nabycia akcji. Zamiarem spółki jest pozyskanie środków w łącznej wysokości do 4 mln zł, które będą przeznaczone na rozszerzenie oferty handlowej, ekspansję zagraniczną, budowę portfela farm fotowoltaicznych i innowacyjnych usług dla uczestników rynku fotowoltaicznego. Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji jest Dom Maklerski INC SA

więcej

Sunday Energy w październiku kontynuował skokowe wzrosty sprzedaży

Sunday Energy SA, dostawca rozwiązań z rynku fotowoltaiki, w październiku osiągnął 1,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 0,6 i 0,5 mln zł odpowiednio we wrześniu i sierpniu 2020 roku. Spółka nie posiada zadłużenia bankowego i leasingowego. Celem Zarządu Sunday Energy jest dalsze przyspieszenie dynamiki wzrostu dzięki planowanej do końca br. ofercie publicznej akcji, dedykowanej rozwojowi skali sprzedaży paneli i urządzeń PV oraz budowie innowacyjnych usług dla uczestników rynku fotowoltaicznego. Jednocześnie spółka rozwija własne projekty farm PV oraz kontynuuje prace ukierunkowane na wzrost biznesu na Węgrzech.

więcej

Sunday Energy wchodzi na rynek węgierski

Sunday Energy SA, wiodący dostawca rozwiązań z rynku fotowoltaiki, rozpoczął działania operacyjne i sprzedażowe na Węgrzech. Ekspansja spółki na rynkach zagranicznych będzie opierać się na współpracy z partnerami z rynków lokalnych, oferującymi urządzenia PV pod marką Sunday Energy. Wybór Węgier do programu pilotażowego wynika z relacji handlowych spółki oraz dynamicznego rozwoju segmentu OZE w tym kraju. Węgry zakładają do 2030 rokuosiągnięcie 90-proc. poziomu neutralności klimatycznej. Sunday Energy planuje w połowie kolejnego rokudebiut na rynku NewConnect, a wcześniej, w okresie do końca bieżącego okresu - emisję akcji o wartości do 4 mln zł na platformie Crowdconnect.pl.

więcej

Sunday Energy planuje emisję akcji w IV kwartale br. i debiut na NewConnect w 2021 roku

Sunday Energy SA, wiodący dostawca rozwiązań z rynku fotowoltaiki, zakłada przeprowadzenie do końca 2020 rokuemisji akcji na platformie Crowdconnect.pl. Spółka planuje pozyskać do 4 mln zł, dedykowanych wzrostowi skali sprzedaży paneli i inwerterów oraz rozwojowi nowych usług dla branży, takich jak zarządzanie komponentami PV na rynku wtórnym i budowa narzędzi poprawiających współpracę między instalatorami i klientami detalicznymi. Atrakcyjny model biznesowy, współpraca ze światowymi producentami urządzeń (m.in. chińskim producentem DAH Solar i japońską firmą Leapton Solar), rosnący rynek wspierany wymaganiami UE, czy ekspozycja na sektor e-commerce to wybrane czynniki budujące potencjał komercyjny Sunday Energy. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w procesie oferowania akcji będzie Dom Maklerski INC SA

więcej