Iron VR SA


Iron VR SA to spółka zależna od notowanego na NewConnect Carbon Studio SA. Studio powstało w celu tworzenia mniejszych gier (na własnych IP) opartych o zaawansowany koncept rozgrywki oraz przenoszenie gier innych producentów do wirtualnej rzeczywistości. Spółka zakłada produkcję kilku gier rocznie.

Działalność Iron VR SA jest i będzie finansowana ze środków pochodzących od zewnętrznych partnerów.

Jednym z akcjonariuszy spółki jest Carbon Studio SA, które posiada 43,9 % akcji Iron VR SA, a udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Iron VR SA wynosi 61 % W skład akcjonariatu spółki wchodzi także notowane na NewConnect Movie Games, które posiada 10 % akcji spółki.

Iron VR SA planuje zadebiutować na rynku NewConnect w 2021 roku.
AKTUALNOŚCI

Iron VR SA


Iron VR – spółka zależna Carbon Studio – dziś rozpoczyna przyjmowanie zapisów w ramach drugiej transzy emisji akcji

Dziś ruszają zapisy w formule crowdinvestingu na akcje Iron VR – spółki działającej w obszarze Virtual Reality, której akcjonariuszami są notowane na NewConnect Carbon Studio i Movie Games. W ramach drugiej transzy emisji akcji spółka chce pozyskać 0,75 mln zł. Szczegóły, w tym dokument ofertowy i prezentacja oraz informacje o warunkach składania zapisów, zaprezentowane są na platformie CrowdConnect.pl. Składanie zapisów na akcje i dokonywanie wpłat będzie możliwe od godziny 10:00. Z łącznej kwoty emisji – 2,5 mln zł – Iron VR zebrało już 1,75 mln zł w ramach pierwszej transzy. Większość środków z emisji Iron VR przeznaczy na prace nad autorskimi grami VR, a także adaptację do wirtualnej rzeczywistości tytułów z portfolio Movie Games. Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji spółki jest Dom Maklerski INC SA W Q2 2021 spółka chce dołączyć do grona spółek notowanych na NewConnect.

więcej

Trwa emisja akcji Iron VR SA Spółka zależna od Carbon Studio SA chce pozyskać 2,5 mln zł

Iron VR SA – spółka zależna od Carbon Studio SA, której specjalizacją jest produkcja gier w wirtualnej rzeczywistości, rozpoczyna emisję akcji. Iron VR SA chce pozyskać od inwestorów 2,5 mln zł. Większość kwoty – do  2 mln zł – spółka przeznaczy na działania związane z produkcją gier VR, w oparciu o  własne lub zewnętrzne IP. Wśród nich będą dwa tytuły z portfolio Movie Games: Lust for Darkness oraz Alaskan Truck Simulator. Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji Iron VR SA jest Dom Maklerski INC SA W Q2 2021 rokuIron VR SA planuje debiut na NewConnect.

więcej

Iron VR przeniesie do świata Virtual Reality Lust for Darkness oraz Alaskan Truck Simulator

Iron VR – spółka zależna producenta gier z gatunku Virtual Reality Carbon Studio – zawarła umowę z Movie Games na przeniesienie dwóch tytułów z portfolio warszawskiego studia na platformy wirtualnej rzeczywistości. Chodzi o grę typu horror Lust for Darkness oraz produkcję typu symulator z elementami survivalowymi – Alaskan Truck Simulator. Prace nad adaptacją gier w świecie VR rozpoczną się w przyszłym roku. Obecnie Iron VR szykuje się do emisji akcji, która poprzedza planowany na Q2 2021 debiut spółki na rynku NewConnect.

więcej