Ignibit S.A


Ignibit istnieje od 2016 roku. Spółka zajmuje się produkcją autorskich gier wideo oraz portowaniem projektów PC na VR. Od 2020 rokuakcjonariuszem Ignibit jest notowana na głównym rynku GPW w Warszawie – spółka PlayWay SA, jeden z czołowych producentów i wydawców gier komputerowych.

W ramach drugiej linii biznesowej – spółka realizuje także kontrakty komercyjne. W swoim dorobku ma liczne projekty realizowane m.in. dla międzynarodowych koncernów motoryzacyjnych, farmaceutycznych czy zbrojeniowych. Firma współpracowała m.in. z VW, Saab Technologies, Mitsubishi, czy Cadillac.

Członkowie zarządu posiadają ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów dużej wartości oraz pracy i zarządzaniu w korporacjach międzynarodowych.

Do końca 2021 rokuIgnibit planuje wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.
AKTUALNOŚCI

Ignibit S.A


Ignibit SA z sukcesem zakończyła ofertę publiczną akcji Spółka pozyska od inwestorów 1,5 mln zł

Ignibit SA zajmująca się produkcją autorskich gier wideo, portowaniem projektów PC na VR oraz realizacją strategicznych kontraktów komercyjnych, z sukcesem zakończyła ofertę publiczną prowadzoną w związku z emisją akcji serii E. Spółka przyjęła od inwestorów zapisy na akcje w łącznej kwocie 1,5 mln zł. Środki przeznaczy na porty gier Agony i Bum Simulator na urządzenia VR, rozpoczęcie prac nad autorską produkcją, dostosowanie wyprodukowanych modułów edukacyjnych VR do dalszej odsprzedaży oraz zwiększenie kapitału obrotowego w celu przyspieszenia realizacji założonych celów. Usługę oferowania akcji Ignibit wykonuje Dom Maklerski INC SA Jeszcze w tym rokuStudio chce dołączyć do spółek notowanych na rynku NewConnect.

więcej

Rozpoczyna się druga transza oferty publicznej akcji Ignibit SA Spółka chce pozyskać od inwestorów 0,5 mln zł

Ignibit SA zajmująca się produkcją autorskich gier wideo, portowaniem projektów PC na VR oraz realizacją strategicznych kontraktów komercyjnych, rozpoczyna drugą transzę oferty publicznej akcji serii E. W jej ramach Spółka chce pozyskać 0,5 mln zł. Informacje o akcjach i warunkach ich nabycia są dostępne na platformie Crowdconnect.pl oraz na stronie https:/emisja.ignibit.pl/. W ramach pierwszej transzy Spółka przyjęła zapisy na akcje o wartości 1 mln zł. Środki od inwestorów zostaną przeznaczone na porty gier Agony i Bum Simulator na urządzenia VR, rozpoczęcie prac nad autorską produkcją, zwiększenie kapitału obrotowego w celu przyspieszenia realizacji założonych celów. Usługę oferowania akcji Ignibit wykonuje Dom Maklerski INC SA Studio chce dołączyć do spółek notowanych na rynku NewConnect do końca br.

więcej

Ignibit SA – doświadczona firma z branży VR rozwijająca się w obszarze gamingowym – 23 marca rozpocznie ofertę publiczną akcji

23 marca rozpocznie się oferta publiczna działającej w branży virtual reality spółki Ignibit SA Z emisji nowych akcji spółka chce pozyskać w dwóch transzach łącznie kwotę 1,5 mln zł. Pierwsza transza skierowana jest do indywidualnie oznaczonych, większych inwestorów. Druga, która rozpocznie się 30 marca, dedykowana jest wszystkim zainteresowanym. Warunki emisji akcji, od 23 marca, będą prezentowane na platformie Crowdconnect.pl i stronie internetowej spółki. Środki pozyskane z emisji akcji spółka przeznaczy na portowanie gier Agony i Bum Simulator na urządzenia VR oraz rozpoczęcie produkcji i marketing autorskiego tytułu. Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji jest Dom Maklerski INC SA Do końca br. Ignibit planuje wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.

więcej