NEUCA SA


Grupa powiązanych ze sobą kapitałowo firm, oferujących szereg usług i produktów na rynku zdrowia w Polsce. Główne obszary działalności to hurtowa sprzedaż farmaceutyków do aptek, nowoczesny serwis logistyczny, usługi marketingowe i reklamowe dla rynku farmaceutycznego, własne programy partnerskie dla aptek niezależnych, usługi IT dla aptek, jak również własne produkty farmaceutyczne.Beata Korzeniewska
Dyrektor Biura PR Grupy NEUCA
Współpracę z pracownikami agencji oceniam bardzo pozytywnie, zarówno pod względem jej jakości merytorycznej, jak również zaangażowania w realizowane projektyKontakt:

AKTUALNOŚCI

NEUCA SA


NEUCA w I kwartale 2021 rokuosiągnęła rekordowy poziom zaufania klientów i poprawiła wysoki zysk netto z analogicznego okresu sprzed roku

• W pierwszym kwartale NEUCA uzyskała najwyższy w swojej historii wskaźnik NPS - 66 punktów. Grupa utrzymuje pozycję lidera w rankingu satysfakcji klienta we wszystkich badanych przez Monitor Apteczny kategoriach - dystansuje duże i jednocześnie wygrywa z większością średnich i małych hurtowni. • Grupa NEUCA zwiększyła udziały rynkowe w ujęciu rocznym o 0,7 pkt % do 31,5%*. W obszarze aptek niezależnych udziały wyniosły 36,4% (+2,4 pkt % r/r)**. • Rekordowy poziom zaufania do spółki ma wpływ na sukces programów partnerskich Partner+, Partner i IPRA. Grupa po raz pierwszy przekroczyła liczbę 3 tys. aptek uczestniczących w programach. W okresie styczeń-marzec do programów dołączyły 183 nowe apteki. • NEUCA w pierwszym kwartale osiągnęła zysk netto na poziomie 50,2 mln zł, przewyższając bardzo dobre rezultaty wypracowane w analogicznym okresie 2020 roku(49,5 mln zł).

więcej

Skupiona na satysfakcji klienta NEUCA w 2020 rokuuzyskała najwyższe wyniki w swojej historii

• Grupa NEUCA w 2020 roku umocniła pozycję lidera, osiągając w IV kwartale 32,1% udziałów w rynku hurtu aptecznego, czyli o 2,2 pkt % więcej niż przed rokiem*. W segmencie aptek niezależnych udziały w okresie październik-grudzień 2020 roku wyniosły 36,8% vs 33,2% rok wcześniej**.
• NEUCA w 2020 roku zwiększyła przychody ze sprzedaży o 11,9% do blisko 9,3 mld PLN (dynamika rozwoju rynku hurtu aptecznego w całym roku wyniosła 0,7%)*. W czwartym kwartale dynamika wzrostu sprzedaży była równie wysoka i wyniosła 12,0%, co pozwoliło osiągnąć przychody na poziomie 2,4 mld PLN.
• Rosnące zaufanie do spółki wpływa na sukces programów partnerskich. W najbardziej zaawansowanych programach Partner+, Partner oraz IPRA na koniec grudnia ubiegłego roku uczestniczyły 2842 apteki, czyli o 24,9% więcej niż przed rokiem (niemal 33% aptek niezależnych działających w Polsce).
• Grupa w 2020 roku odnotowała najwyższy w historii działalności zysk netto bez zdarzeń jednorazowych 154,3 mln PLN (+28,7% wobec 2019 roku i ponad 60% wobec 2018 roku). W samym IV kwartale Grupa wypracowała 27,9 mln PLN zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, czyli o 6,9% więcej niż w analogicznym okresie w 2019 roku. • Zarząd Grupy rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2020 rok w wysokości 10 PLN na akcje, czyli o 15,6% więcej niż przed rokiem. Łącznie na wypłatę dywidendy w bieżącym roku NEUCA może przeznaczyć ponad 44 mln PLN.

więcej

Pratia z Grupy NEUCA wzmacnia pozycję lidera w Europie, inwestując w największą sieć ośrodków badawczych w Bułgarii

Pratia kontynuuje europejską ekspansję, tym razem inwestując w Bułgarii, która jest jednym z kluczowych rynków dla obszaru badań klinicznych w Europie. Obecnie oferta Pratii wchodzącej w skład Grupy NEUCA obejmuje ponad 90 dedykowanych i szpitalnych ośrodków badawczych w sześciu krajach. To czyni ją największą niezależną siecią ośrodków badawczych w Europie, która prowadzi ponad 500 badań klinicznych rocznie.

więcej

NEUCA inwestuje w TU Zdrowie

Grupa NEUCA robi kolejny ważny krok w realizacji strategii w obszarze pacjenckim, wzmacniając swoją obecność na rynku zdrowia w Polsce. Inwestując w firmę TU Zdrowie, NEUCA istotnie poszerzy ofertę usług medycznych dla pacjentów.

więcej

Grupa NEUCA inwestuje w MTZ Clinical Research i wchodzi w nowy obszar badań klinicznych wczesnofazowych

Największa sieć ośrodków badań klinicznych w Europie - Pratia SA należąca do Grupy NEUCA, objęła 100 % udziałów MTZ Clinical Research Sp. z o.o., firmy specjalizującej się w projektach z zakresu badań klinicznych faz wczesnych, onkologii i hematologii. Prowadzone przez MTZ projekty wczesnofazowe („first-in-human”), realizowane są w zaledwie kilku ośrodkach w Europie i kilkunastu na świecie.

więcej

NEUCA: rekordowe udziały rynkowe w IIIQ 2020

• W trzecim kwartale 2020 r. Grupa NEUCA zwiększyła udziały rynkowe w ujęciu rocznym o 3,4 pkt % do 32%*. W obszarze aptek niezależnych udziały osiągnęły najwyższą w historii Grupy wartość 36,9% (+4,8 pkt % r/r).** • Na rynku hurtu aptecznego, w trzecim kwartale, zmniejszeniu uległy wahania popytu, obserwowane na początku roku. Rynek w tym okresie osiągnął wartość 7,9 mld zł, co oznacza wzrost rokdo roku o 1,5%. Wielkość rynku po III kwartałach wróciła do poziomu z analogicznego okresu minionego rokuosiągając 23,7 mld zł, (+0,2% r/r).* • NEUCA w trzecim kwartale wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 15%(r/r). Skumulowana sprzedaż po 9 miesiącach 2020 r. osiągnęła poziom 6,9 mld zł (+11,8% r/r). • Wzrost zaufania do spółki przyczynia się do sukcesu programów partnerskich Partner+, Partner i IPRA. W trzecim kwartale do programów przystąpiło 168 nowych aptek. Łącznie w  programach NEUCA na koniec września uczestniczyło 2793 aptek niezależnych co oznacza blisko 40% wzrost rokdo roku. • NEUCA w trzecim kwartale wypracowała skokowy (61,3% r/r) wzrost zysku netto, który wyniósł 45,3 mln zł. Zysk netto po 9 miesiącach 2020 r - 125 mln zł przewyższa wynik całego 2019 roku(117,8 mln zł).

więcej

Grupa NEUCA obejmując 100 % udziałów w hiszpańskiej spółce Experior, zajmuje mocną pozycję na europejskim rynku badań klinicznych

Po inwestycjach w Niemczech i na Ukrainie, Grupa NEUCA poprzez spółkę zależną Clinscience zwiększa swój zasięg w obszarze CRO o jeden z największych rynków badań klinicznych w Europie - Hiszpanię. Inwestując w firmę Experior, zyska dostęp do ponad 50 szpitali klinicznych, kilkunastu mln pacjentów, rozwinie kompetencje w dziedzinie biostatystyki oraz rozszerzy ten obszar biznesu o nowe rozwiązania technologiczne.

więcej

Lider niemieckiego rynku wzmocni międzynarodowe kompetencje Grupy NEUCA w segmencie badań klinicznych

Powstaje druga co do wielkości w Europie niezależna sieć badawcza, będąca numerem jeden na rynku niemieckim, polskim i ukraińskim. Największa polska sieć ośrodków badań klinicznych - Pratia SA należąca do Grupy NEUCA objęła 40 % udziałów KFGN, lidera rynku ośrodków badań klinicznych w Niemczech, specjalizującego się w badaniach z zakresu bezsenności, wyrobów medycznych oraz całego spektrum badań specjalistycznych w tym szczepień.

więcej

NEUCA umacnia strategiczne relacje z aptekami w pierwszym kwartale 2020 r.

• Zagrożenie związane z COVID-19 doprowadziło do bezprecedensowych zakupów farmaceutyków i wyrobów medycznych, co przełożyło się na 16% wzrost wartości rynku hurtu aptecznego w pierwszym kwartale 2020. W tym czasie NEUCA umocniła pozycję lidera, osiągając 30,8% udziałów w rynku, czyli o 1,9 pkt % więcej niż przed rokiem. W segmencie aptek niezależnych udziały osiągnęły 34% w pierwszym kwartale 2020 r. vs 31,7% w analogicznym okresie w ub.r. • NEUCA w pierwszym kwartale 2020 zwiększyła przychody ze sprzedaży o 23% do ponad 2,6 mld PLN. Bardzo wysoka dynamika sprzedaży była w dużej mierze efektem niespotykanego zainteresowania farmaceutykami i wyrobami medycznymi pod koniec lutego oraz w marcu. • Spółka rozwijała ofertę programów partnerskich kierowaną do aptek. W najbardziej zaawansowanych programach Partner+, Partner oraz IPRA na koniec marca 2020 r. uczestniczyło 2477 aptek (28% aptek niezależnych działających w Polsce) czyli o ponad 200 więcej niż na początku tego roku. • Dynamika wzrostu wyniku netto bez zdarzeń jednorazowych w pierwszym kwartale rokuwyniosła 34% – spółka zarobiła blisko 50 mln PLN. • Spółka wypłaci 28 maja 37,1 mln zł dywidendy z zysku za 2019 r., czyli 8,65 zł dywidendy na akcję (dzień prawa do dywidendy wyznaczono na 21 maja 2020 r.).

więcej

Examen wzmocni kompetencje Grupy NEUCA w segmencie badań klinicznych.

Największa w kraju sieć ośrodków badań klinicznych Pratia SA należąca do Grupy NEUCA 3 lutego 2020 r. objęła 100 % udziałów Examen Sp. z o.o., firmy specjalizującej się w badaniach z zakresu onkologii i hematologii. Dzięki połączonym potencjałom obu spółek może zwiększyć się dostępność do innowacyjnych terapii przeciwko nowotworom.

więcej