Radpol SA


Grupa RADPOL to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów Grupy są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja.


Andrzej Sielski
Prezes Zarządu Radpol SA
Wspólnie realizowana strategia relacji inwestorskich jest dla mnie istotnym czynnikiem kreującym wartość RADPOL SA na giełdzie, a jej efekty można odczytywać wprost z giełdowych wykresów