DM BPS SA


Dom Maklerski Banku BPS SA należy do Grupy Kapitałowej Banku BPS SA, a jego głównymi akcjonariuszami jest Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz Banki Spółdzielcze. Spółka świadczy usługi w zakresie wykonywania zleceń na regulowanym rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku NewConnect.