Greenbet SA


Greenbet to innowacyjna spółka zajmująca się przetwarzaniem popiołów lotnych i żużli powstających w procesie wytwarzania energii elektrycznej. Spółka posiada opatentowaną technologię dzięki, której jej produkty umożliwiają obniżanie kosztów produkcji wyrobów betonowych, spoiw i podbudów drogowych przy jednoczesnej poprawie ich jakości.