P.R.E.S.C.O. Group SA


Spółka jest jednym z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi w Polsce. P.R.E.S.C.O. specjalizuje się w nabywaniu pakietów wierzytelności, które przez ich pierwotnych właścicieli zostały uznane za trudne do odzyskania, a następnie dochodzi ich zapłaty na własny rachunek. Spółka notowana na rynku głównym GPW.