OT Logistics SA


Grupa Kapitałowa OT Logistics jest jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej firm branży TSL (transport-spedycja-logistyka) oraz jednym z liderów europejskiego rynku transportu rzecznego. Jej działalność opiera się na trzech segmentach: transportu, spedycji oraz usług portowych. Grupę tworzy ponad 20 spółek działających na terenie Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, krajów Beneluksu oraz Stanów Zjednoczonych. Spółka dominująca Grupy – OT Logistics SA – od lipca 2013 r. notowana jest na Głównym Rynku GPW.