Pharmena SA


Pharmena SA – publiczna spółka biotechnologiczna, głównym obszarem działalności której jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Realizuje projekty w obszarach dotyczących prowadzenia badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym, produkcji innowacyjnych dermokosmetyków i wdrożeniu na rynek innowacyjnego suplementu diety stosowanego do zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych w profilaktyce miażdżycy.

Spółka od 2008 r. notowana jest na rynku NewConnect.Kontakt:

AKTUALNOŚCI

Pharmena SA


Pharmena ustaliła maksymalną tolerowaną dawkę 1-MNA jako kandydata na lek w infekcjach wirusowych

Grupa Pharmena – notowana na GPW biotechnologiczna spółka, zakończyła pierwsze z trzech badań przedklinicznych leku 1-MNA na modelu zwierzęcym. Pierwsze badanie polegało na wyznaczeniu maksymalnej tolerowanej dawki kandydata na lek 1-MNA, a więc najwyższej dawki leku, która nie powoduje niedopuszczalnych działań niepożądanych. Potencjalny lek 1-MNA docelowo będzie miał formę zastosowania leku wziewnego.

więcej

Pharmena publikuje wyniki za trzy kwartały 2020 r.

Grupa Pharmena – notowana na GPW biotechnologiczna spółka, opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za trzy kwartały 2020 r. W raportowanym okresie Pharmena wypracowała 7,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Spółka istotnie w tym okresie zmniejszyła stratę netto za sprawą wprowadzonych działań optymalizujących koszty Grupy. Z uwagi na sytuację panującą na rynku, Pharmena rozwija sprzedaż w kanale e-commerce na skalę światową, zwiększając przychody od zagranicznych odbiorców. Spółka także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, wprowadziła w trzecim kwartale nową linię naturalnych dermokosmetyków.

więcej

Pharmena zmniejszyła stratę w I półroczu. Spółka chce prowadzić badania kliniczne nad lekiem 1-MNA w infekcjach wirusowych.

Lek 1-MNA Pharmeny – biotechnologicznej spółki notowanej na GPW, może wykazać pozytywny wpływ na leczenie infekcji wirusowych. Przeprowadzone w Nowym Jorku badania na pacjentach chorych na COVID-19 wykazały, że poziomy markerów zapalnych, w tym TNF-aplha, na który oddziałuje kandydat na  lek 1-MNA, stanowią duże znaczenie w przebiegu choroby i śmierci w infekcji wywołanej koronawirusem SARS CoV-2. Spółka rozpoczęła przegląd opcji strategicznych i chce w najbliższym czasie rozpocząć badania nad lekiem 1-MNA w nowym, wirusowym wskazaniu.

więcej

Pharmena przedstawia wyniki za I kwartał 2020

Grupa Pharmena – notowana na GPW biotechnologiczna spółka, wypracowała w pierwszym kwartale tego roku2,5 mln zł przychodów. Sprzedaż Grupy osiągnęła niższą wartość w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej analogicznym okresie ubiegłego roku. Na spadek sprzedaży produktów wpływ miały m.in. nałożone restrykcje handlowe związane z koronawirusem. W ostatnich miesiącach Spółka wprowadziła szereg procesów optymalizujących działalność Grupy, które mają zapewnić odbudowę sprzedaży i wzrost konkurencyjności firmy na rynku.

więcej

Pharmena podsumowuje zeszły roki stawia na rozwój w segmencie e-commerce

Grupa Pharmena – notowana na GPW biotechnologiczna spółka, opublikowała wyniki finansowe za 2019 r. W całym rokuskonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 11,1 mln zł. Pharmena w tym czasie wprowadziła na rynek polski i niemiecki nową markę suplementów diety Menavitin oraz podpisała rozwojowe umowy eksportowe, m.in. z Amazonem.

więcej

Pharmena zaprezentuje wyniki badań leku 1-MNA we wskazaniu NASH oraz projekt suplementów diety Menavitin przemysłowi farmaceutycznemu

Grupa Pharmena – notowana na GPW biotechnologiczna spółka, wspólnie z nowym doradcą Plexus Ventures, rozpoczyna proces prezentacji wyników badań przedklinicznych leku 1-MNA w jednostce chorobowej NASH (niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby) wybranym podmiotom z branży farmaceutycznej. Równocześnie Spółka rozpoczęła działania związane z prezentacją przemysłowi suplementów diety Menavitin w celu komercjalizacji projektu na rynkach europejskich.

więcej

Pharmena podsumowuje trzeci kwartał

Grupa Pharmena – notowana na GPW biotechnologiczna spółka, wypracowała w trzecim kwartale bieżącego rokublisko 3,4 mln zł przychodów ze sprzedaży. Spółka koncentruje się na realizacji strategii sprzedaży suplementów diety marki Menavitin, która zakłada m.in. budowanie świadomości nowej kategorii produktów na globalnych rynkach. We wrześniu Pharmena nawiązała strategiczną współpracę z wiodącą firmą doradczą z branży farmaceutycznej - Plexus Ventures,a jej założeniem jest m.in. komercjalizacja Menavitin w Europie.

więcej

Pharmena publikuje wyniki za I półrocze

Grupa Pharmena – notowana na GPW biotechnologiczna spółka, w I półroczu 2019 r. wypracowała 5,3 mln zł przychodów. Na poziomie wyniku netto Spółka zanotowała 6,0 mln zł straty. Gorsze wyniki finansowe to przede wszystkim efekt niższych przychodów z eksportu, a także większych wydatków na wprowadzenie nowej marki Menavitin na rynek oraz prowadzonych badań nad lekiem. W przyszłym miesiącu Spółka uruchamia sprzedaż suplementów diety Menavitin na pierwszych rynkach europejskich.

więcej

Opracowany przez Pharmenę lek potwierdził skuteczność działania w jednostce chorobowej NASH

Grupa Pharmena – notowana na GPW biotechnologiczna spółka, z sukcesem zakończyła badania przedkliniczne leku 1-MNA, prowadzone na modelach zwierzęcych w nowym wskazaniu NASH - niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby. Wyniki badań leku w modelu NASH potwierdziły pozytywny, istotny wpływ na kluczowe parametry rozwoju niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby. Dodatkowo lek 1-MNA wykazał działanie przeciwłóknieniowe.

więcej